Samenwerken

Zo neem je 10.000 mensen mee in verandering

0

Verandering: de enige constante. Een waarheid waar veel organisaties dagelijks de pijn van voelen. Maar waarom is verandering zo lastig in grote organisaties? En hoe neem je 10.000 mensen succesvol mee in verandering? In dit artikel helpen we je antwoorden te vinden op deze vragen. Want veranderen, daar kun je maar beter heel goed in worden.

Als organisatie sta je continu onder druk om relevant te blijven. Daarbij is het cruciaal dat je je medewerkers meekrijgt in de verandering. Een grote uitdaging, zo blijkt uit de statistieken.

De meeste veranderprojecten falen

Volgens onderzoek van McKinsey bijvoorbeeld, mislukt 70% van de veranderprojecten. Dat is bizar! McKinsey verklaart dit lage percentage aan de hand van onderstaande factoren:

  • Onvoldoende overtuiging of ambitie: vanuit de top wordt er met te weinig ambitie over het belang van de transitie gesproken. Het verhaal overtuigt te weinig mensen in de organisatie van het nut en de noodzaak van de verandering. Medewerkers zetten dan al snel de hakken in het zand en steken er geen extra energie in om de verandering te laten slagen.
  • Onvoldoende kennis & vaardigheden: de CEO of het leiderschapsteam bezit over onvoldoende kennis of vaardigheden om de verandering succesvol te leiden en de mensen die wel over deze vaardigheden beschikken, worden niet of onvoldoende vrijgemaakt voor het project.
  • Niet de juiste structuur en middelen: het ontbreekt aan een goede veranderstructuur, inclusief belangrijke elementen van een verandertraject. Denk bijvoorbeeld aan vastgestelde overlegstructuren, het inrichten van een transitieplek (‘werkhok’) en aan manieren om de resultaten van het veranderproces te monitoren.

Op al deze fronten wordt de plank dus misgeslagen. Hoe moet het dan wel?

Employee experience

Met alle ogen gericht op wat de top van de leidinggevenden verkeerd doet, welke kennis en vaardigheden hen ontbreekt en wat er mis is aan het veranderproces, ontbreekt de blik op één cruciale factor, namelijk de mens die met de verandering te maken krijgt. Hier ligt onze overtuiging. Als je succesvol wil veranderen, en je bent voor het succes van de verandering afhankelijk van het gedrag van je mensen, dan moet je hén centraal zetten gedurende het hele proces van de verandering. Daar gaat het om.

Met de mens centraal, ontwikkel je een veranderaanpak op maat, die succesvol is. Deze aanpak bestaat uit het juiste verhaal, de juiste structuur en de juiste middelen, die je in de juiste mix aanbiedt aan medewerkers. Daarmee leggen we een direct verband tussen verandermanagement en Employee Experience. Hier ligt de sleutel voor succes.

Inzoomen op de medewerker

Elk mens gaat bij verandering door een aantal fasen. Het volledig doorlopen van deze fasen is cruciaal om tot een substantiële verandering te komen, bijvoorbeeld in gedrag. Employee Experience zorgt ervoor dat je gaat kijken vanuit het perspectief van de medewerker. Vanuit dat perspectief bekijk je wat er nodig is om iedereen in de hele organisatie volledig door de verandering heen te helpen.

Maar er komt ook iets anders bij kijken. Grote veranderingen kennen vaak meerdere stakeholders. Dit levert verschillende projectteams op, die allemaal vanuit hun werkgebied met de verandering bezig zijn. Dit leidt tot verschillende communicatieboodschappen afkomstig vanuit bijvoorbeeld de directie, HR, communicatie, ICT en facilitair. Deze boodschappen belanden rijp en groen op het bord van de medewerker. Ze verschillen van onderwerp, vereisen verschillende acties en zijn veelal niet op elkaar afgestemd qua timing. Hiermee bereik je geen succes. De ambitie moet zijn om er voor je medewerkers één holistische ervaring van te maken. Dat kan alleen als je de medewerker als vertrekpunt neemt.

Medewerker centraal

Hoe groter en impactvoller de verandering op medewerkers en hoe groter het aantal mensen dat erdoor geraakt wordt, des te belangrijker is de aandacht voor de juiste veranderstrategie. Je medewerkers op maat ondersteunen in de verschillende stadia van hun verandering, is een vereiste. De cruciale voorwaarde voor succes is om verandermanagement te verbinden aan Employee Experience. Zorg ervoor dat alle stakeholders hierin op dezelfde lijn zitten. Succesvol verandermanagement begint met één visie en één duidelijke aanpak, met de medewerker centraal.