Loopbaan

Een goede werk-privébalans? Geef je grenzen aan

0

Vandaag de dag is flexibel werken niet meer weg te denken uit ons leven. Hoewel het veel voordelen met zich meebrengt voor onze werk-privébalans, is het voor medewerkers soms lastig om de uitknop te vinden. Ze zijn namelijk de hele dag bereikbaar en in contact met collega’s en klanten per telefoon, mail of andere media. Soms ook in de avond of in het weekend.

Uit ons onderzoek blijkt dan ook dat dertig procent van de werkenden het gevoel heeft dat van hen wordt verwacht dat zij steeds vaker buiten werktijden bereikbaar zijn. Even stilstaan en weer opladen schiet er dan vaak bij in en dat kan negatieve gevolgen hebben, zoals vermoeidheid of zelfs een burn-out. Om dat te voorkomen, ligt er een cruciale rol voor de manager om hun medewerkers te ondersteunen bij het bewaken van de werk-privébalans. Maar hoe pak je dat aan?

De dialoog aangaan: bespreek je grenzen

Om te achterhalen hoe jouw medewerkers denken over bereikbaarheid en hoe ze daarmee omgaan, is het essentieel dat je het gesprek erover aangaat. Sommige medewerkers kunnen namelijk als zij het kantoor uitlopen compleet loskomen van hun werk. Voor anderen kan dit een stuk meer moeite kosten.

Daarbij vindt de één het heerlijk om ’s avonds nog wat mailtjes te beantwoorden, terwijl de ander liever niet met zijn privénummer in de WhatsApp-groep wil. Je kunt hierin niet verwachten dat elke medewerker er hetzelfde tegenaan kijkt. Bovendien is het niet voor iedereen even makkelijk om zijn of haar grenzen hierin aan te geven.

Iemand die op z'n telefoon zit.

Bron: Alex Photo Stock / Shutterstock.com

Om het meeste uit dit gesprek te halen, is het allereerst belangrijk dat je een veilige en open werkomgeving creëert waarin medewerkers zich vrij genoeg voelen om hun mening te geven. Stel daarna vragen zoals:

  • Hoe voel je je over de huidige verwachtingen wat betreft bereikbaarheid?
  • En zijn er bepaalde momenten waarop je merkt dat de werk-privébalans uit evenwicht raakt?

Met deze gesprekken breng je de zorgen en behoeftes van jouw teamleden in kaart. Naast individuele gesprekken is het natuurlijk ook belangrijk dat je het team bij elkaar brengt en de verwachtingen tegenover elkaar uitspreekt. Hiermee kan je onbegrip en frustraties in de toekomst voorkomen.

Duidelijke afspraken

Het is essentieel dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat je vervolgens duidelijke afspraken maakt over wanneer mensen bereikbaar moeten zijn en ook wanneer zij niet gestoord mogen worden. Zodra medewerkers zich hier niet aan houden kun je hen makkelijk wijzen op de eerder gemaakte afspraken. Op deze manier creëer je een werksfeer waarin medewerkers echt de ruimte voelen om vrij te nemen.

Daarnaast is het van belang dat jij als manager ook het goede voorbeeld geeft. Jouw gedrag rondom bereikbaarheid en werk-privébalans heeft namelijk direct invloed op je medewerkers. Mail jij bijvoorbeeld altijd in de avond? Dan kan het lijken alsof dat de norm is, zelf wanneer jij het nooit van een ander terugverwacht.

Blijven evalueren

Tot slot moet je als manager het onderwerp regelmatig de revue laten passeren in zowel persoonlijke gesprekken als teammeetings. Waar liggen de grenzen op dit gebied? Op deze manier kan je blijven toetsen of iedereen zich nog kan vinden in de gemaakte afspraken over bereikbaarheid. Mogelijk zijn er in de tussentijd andere behoeftes ontstaan waar je gehoor aan moet geven.

Hoewel aandacht voor bereikbaarheid natuurlijk niet het enige is wat helpt in een goede werk-privébalans, toch kan het voor veel medewerkers een groot verschil maken.