Communicatie

Hoe goede communicatie leidt tot succesvolle innovatie

0

Innovatie is voor veel bedrijven van levensbelang. Nieuwe producten en diensten op de markt brengen is echter een kunst. Van alle ideeën voor innovaties, komt minder dan 10% op de markt. Daarvan wordt slechts 1% een commercieel succes. Alle reden om te kijken hoe dat beter kan. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol. Hieronder lees je hoe je daar stap voor stap verbetering in kunt aanbrengen.

We kennen allemaal wel wat voorbeelden van innovaties die niet succesvol zijn geweest. Soms worden de ‘uitvindingen’ ook parallel aan elkaar, door verschillende personen, teams of bedrijven gedaan. Van boekdrukkunst tot aan de videorecorder. Er zijn steeds varianten die slagen of falen. Het winnende team bestaat meestal uit mensen die goed samenwerken om klantbehoeften te vertalen naar een oplossing met maatschappelijke of economische meerwaarde. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat voor succes communicatie cruciaal is. Zowel binnen het team als met de doelgroep.

illustratie © Joris Fiselier

Innovatie zonder frustratie

In haar nieuwe boek ‘Innovaties commercieel verzilveren’ beschrijft Clarette Bonebakker op pakkende wijze, gelardeerd met veel praktijkcases, hoe het in de praktijk goed en fout kan gaan. Daaruit leidt ze een aantal basis principes af. Richtlijnen die ook jou kunnen helpen om de kans op succes bij innovatie projecten te vergroten. We noemen er een paar:

Hobbels tijdens het innovatieproces overwinnen

Tijdens een innovatieproject word je zonder twijfel geconfronteerd met onvoorziene omstandigheden. Of ‘misrekeningen’, zoals Bonebakker ze betitelt. Dat is onvermijdelijk. Daarbij is het van belang dat je je kop niet in het zand steekt. Je moet de problemen aanpakken en niet voor geitenpaadjes kiezen in een poging eromheen te werken. Er zijn veel mogelijke oorzaken voor een misrekening. Onvoldoende deskundigheid binnen het team, verkeerde financiële verwachtingen of (veranderende) omgevingsfactoren. Dit kan leiden tot vertraging of vastlopen van het innovatieproces. Daarom onderneem je actie:

 • Check geregeld of alle seinen op groen staan. (Zie de mogelijke oorzaken hierboven).
 • Sta open voor signalen vanuit het innovatie-team. (Vraag door: mensen praten liever niet over tegenslag).
 • Houd je innovatiedoel in het vizier. (Zijn we nog in de oorspronkelijke behoefte aan het voorzien?)

Een typisch voorbeeld dat het boek beschrijft, is dat van een engineer bij een innovatieproject rond een nieuw gehoorimplantaat. Het lukt de beste man niet om precies aan de specificaties van het ontwerp te voldoen. Zijn eigen inschatting is dat dit niet cruciaal is. Hij meldt het daarom niet. Het resultaat merkt het team pas na de afronding. Het uiteindelijke product functioneert niet goed. Het innovatieproject is volledig mislukt.

Bij twijfel… goed luisteren!

De uitdrukking ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’ moet hier nadrukkelijk worden omgedraaid. Zorg voor open communicatie. De Abeline paradox is een bekend verschijnsel. Soms is het pad dat op de tekentafel werd uitgestippeld niet de route naar succes. Heb daarom oog voor alternatieven. Juist daar komen vaak verrassende, succesvolle innovaties uit voort.

In het boek vind je het voorbeeld van de loopfiets. Oorspronkelijk was het innovatie-team opgezet om kinderen beter of eerder te leren fietsen. Geavanceerdere zijwieltjes misschien? Gaandeweg ontstond het idee om een loopfiets te ontwikkelen. De ideale opstap naar het echte fietsen. Dat werd daardoor vanaf het eind van de vorige eeuw een doortrapt succes.

Zorg er dus voor dat je:

 • Teamleden de veiligheid biedt om hun twijfel te uiten.
 • Regelmatige informele uitwisseling stimuleert.
 • Aandacht geeft aan ieders individuele bijdrage.

Agenderen van probleempunten

Het is altijd makkelijk om te roepen dat het tijd is voor een cultuurverandering. Dat in de praktijk bewerkstelligen is een stuk lastiger. Het boek geeft echter – zoals in elk hoofdstuk – tips om dit stap voor stap te realiseren. Een paar simpele tips:

 • Zorg dat de teamleden van het innovatieproject volhardend zijn in het uiten van hun twijfels.
 • Zet ‘bespreken van twijfels’ standaard op de agenda van alle projectvergaderingen.
 • Bepaal als team wat de eventuele risico’s zijn en trek daaruit conclusies. Actie ondernemen of niet.

Nog een interessante case uit het boek. Medewerkers van een ziekenhuis merken dat patiënten extra stress ondervinden omdat hun secondant niet aanwezig kan zijn. Diegene is nog bezig om een parkeerplaats te vinden ergens in de buurt. Ze bedenken dat het goed zou zijn om een haal- en brengservice voor de patiënt en de secondant te organiseren, door middel van een taxidienst. Gaandeweg blijken ziektekostenverzekeraars deze kosten niet te willen dragen. Project afgeblazen? Nee, een koerscorrectie gepleegd! Het innovatie-projectteam bedenkt een veel goedkopere ‘valet service’. Hierdoor kunnen patiënt en secondant tegelijkertijd, ontspannen, naar binnen.

5 tips voor meer communicatie- en innovatiesucces

Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het succes van het innovatieproject. Voor de projectleider geeft het boek nog een  aantal handreikingen om het communicatieproces te faciliteren. Voor hem of haar nog een handvol tips om te zorgen dat zaken soepel en doelgericht verlopen:

 1. Coffee corner chat: ruimte bieden voor informele contacten, om mogelijke issues boven water te krijgen.
 2. Van compromis naar consent: zorgen dat er een conclusie op tafel ligt waarmee iedereen kan instemmen.
 3. Geen democratie of hiërarchie: het gaat er niet om wie de baas is of om het ‘meeste stemmen gelden’-principe.
 4. Gehoord worden: zorgen dat iedere gespreksdeelnemer zich gehoord voelt.
 5. Ondubbelzinnig taalgebruik: “we gaan dit uitzoeken” is niet SMART genoeg…
Innovatie-succes en communicatie

Innovatie-succes vraagt om toegankelijkheid en informele contacten Illustratie ©-Joris-Fiselier.

Tot slot somt het boek nog de basisprincipes op. Voor een kristalheldere en respectvolle communicatie. Altijd handig. Want ook hierbij zit de kracht vaak in de herhaling. Dus:

Laat OMA thuis (Oordelen, Meningen Adviezen)

Gebruik LSD (Luisteren Samenvatten Doorvragen)

Neem ANNA mee: (Altijd Navragen, Nooit Aannemen)

Smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander)

Cliffhangers en Geheugentraining

communicatie bij innovatie-projecten

Handig en handzaam boekje. Onmisbaar overzicht voor innovatie-teams.    Illustratie ©-Joris-Fiselier.

Het boek ‘Innovaties commercieel verzilveren’ zou ik iedereen die zich met innovatie bezig houdt aanraden. In hun projecten wordt veel tijd en geld besteed. De inzichten die Clarette Bonebakker, op basis van haar eigen onderzoek en ervaring deelt, zijn daarbij zeker nuttig. Bovendien is het boek op een meeslepende manier geschreven. Niet alleen door de vele praktische voorbeelden en cases die erin zijn verwerkt. In haar schrijfstijl wordt vaak doorverwezen: “Ik kom hier later nog op terug” of teruggegrepen: “Zoals ik hiervoor al heb aangegeven”. Daardoor voelen de zinnen soms als cliffhangers of als geheugentraining. Innovatie to the max, zullen we maar zeggen.

Boektitel:

Innovaties Commercieel Verzilveren. Onderkennen en bespreekbaar maken van twijfels als sleutel voor succes

Auteur:

Clarette Bonebakker

ISBN:

978 94 648 1591 7