Loopbaan

Hoe bepaal je jouw uurtarief? 6 praktische tips 

0

Welk uurtarief kan ik vragen? Dat is een van de meestgestelde vragen die ik hoor van bureaus en ondernemers. Logisch, want het uurtarief heeft een directe impact op je totaal te factureren omzet. Er is niet één antwoord, omdat het tarief afhangt van veel factoren. Zoals de mate van kwaliteit, expertise en de concurrentiepositie van je organisatie. De aanpak om tot een goed overwogen uurtarief te komen, is voor iedereen hetzelfde.

Ontdek via mijn 6 tips hoe je je uurtarief bepaalt en hoe je meet of je het gestelde tarief daadwerkelijk weet te realiseren.

1. Bereken je minimale uurtarief

Het businessmodel van je onderneming geldt als uitgangspunt om je uurtarief te bepalen. In dat model stel je realistische omzetdoelstellingen vast voor je bedrijf. De berekening om tot je benodigde uurtarief te komen, komt tot stand op basis van 3 ingrediënten uit je businessmodel: je verwachte uitgaven, de winstmarges die je wil behalen en je capaciteit.

  1. Zet alle verwachte uitgaven op een rij. Houd daarbij ook rekening met de belastingen.
  2. Bepaal vooraf hoeveel winst je wil behalen.
  3. Breng je capaciteit in kaart. Vermenigvuldig het aantal fte (full time equivalent) met je productiviteitsnorm. Je weet nu hoeveel uren je dit kalenderjaar aan klanten kunt besteden.

Dan kom je tot de volgende rekensom:

Gewenste omzet / productieve uren = minimale uurtarief

2. Communiceer je meerwaarde aan de klant

Hoe weet je of je de juiste prijs vraagt? Stel die vraag eens aan je eigen klanten! Dat klinkt heel spannend, maar deze vraag levert vaak verrassende inzichten op. Het is een opening tot een gesprek waarin jij ontdekt wat klanten van je prijzen vinden en welke meerwaarde ze krijgen via jouw diensten.

Deze informatie kun je gebruiken om aan (nieuwe) klanten uit te leggen wat de investering in jouw bureau hen oplevert. De kans is groot dat je heel veel diensten of services vanzelfsprekend vindt, waardoor je achter de schermen veel meer doet dan dat je op de offerte zet. Dit is een uitgelezen kans om je meerwaarde nog beter te communiceren aan nieuwe klanten.

3. Benchmark jouw uurtarieven met branchegenoten

Daarnaast is het handig om te weten welke uurtarieven jouw concurrenten vragen. We onderzochten een dataset van bijna 500 agencies (5-80 fte) en 225 consultancybureaus (5-75 fte) in Nederland, over de periode 1 januari tot en met 31 december 2023.

Dit zijn hun gemiddelde uurtarieven en de gemiddelde tarieven van de best presterende bedrijven van de markt (top 20%):

Uurtarieven overzicht

4. Strooi niet met kortingen

Geef geen korting op je uurtarief weg, hoe verleidelijk dat soms ook is. Waarom zou de ene klant minder betalen dan de ander? Korting op je uurtarief heeft direct impact op je omzet per fte en zorgt voor inconsistenties in je begroting.

Bespreek liever een realistische prijs. Weet je bijvoorbeeld dat je een opdracht in minder tijd kunt afronden? Zet dat dan op de offerte. Vervolgens communiceer je deze afspraken met je medewerkers, zodat zij het daadwerkelijke budget bewaken.

5. Gebruik je gemiddeld gerealiseerd uurtarief als KPI

Je hebt je uurtarief bepaald en klanten staan hier positief tegenover. En nu? Met de KPI ‘gemiddeld gerealiseerd uurtarief’ ontdek je of je tariefstelling in de praktijk aansluit op je begroting. In hoeverre heb je de gewerkte uren daadwerkelijk kunnen factureren en welke projecten waren uiteindelijk winstgevend?

Maak je bijvoorbeeld 20% overuren die je niet factureert aan de klant? Dan werk je niet voor € 100 per uur, maar is je omzet slechts € 83,33 per uur. De oplossing ligt voor de hand: binnen budget blijven, geen overuren maken of… betere offertes maken.

6. Evalueer je uurtarieven op basis van inzichten

De 5 tips hierboven leveren je veel inzichten op over je uurtarieven. Gebruik deze informatie om je businessmodel of werkwijze van je onderneming te optimaliseren. Voeg je bijvoorbeeld meer waarde toe voor je klant? Dan is dat een uitgelezen kans om je uurtarieven te verhogen. Werk je efficiënter en overschrijd je daardoor minder vaak budgetten? Daarmee vergroot je je winstmarge, terwijl je het uurtarief gelijk houdt.

Waar liggen jouw kansen?

Het uurtarief heeft direct impact op de totaal te factureren omzet. Het is daarom belangrijk om je tarieven zo goed mogelijk af te stemmen op je eigen omzetdoelstellingen, begroting en kwaliteiten. Waar liggen de kansen? Gebruik de tips hierboven en weeg daarbij factoren mee zoals indexatie, de unieke waarde die je levert en de tarieven van concurrenten. Doe bijvoorbeeld onderzoek naar benchmarks met de uurtarieven van andere bureaus. Succes met het bepalen van je uurtarieven!