SEO

Helpful content: de ruggengraat van SEO-succes [case]

0

In de dynamische wereld van SEO, waar algoritme-updates het speelveld voortdurend veranderen, staat het creëren van nuttige en betrouwbare content centraal. Deze benadering, die de gebruiker op de eerste plaats zet, vormt de kern van elke succesvolle SEO-strategie. Google’s mysterieuze algoritme-updates hebben één helder doel: gebruikers voorzien van authentieke en relevante informatie. Helpful content is niet zomaar een toevoeging aan de SEO-strategie; het is de basis waarop duurzaam SEO-succes wordt gebouwd.

Het belang van helpful content

Het concept van helpful content benadrukt het belang van content die echt waarde toevoegt voor de lezer. Dit resulteert in een verbeterde gebruikerservaring. Google’s recente ‘helpful content update‘, onderstreept het belang van het publiceren van gebruikersgerichte content boven enkel zoekmachineoptimalisatie. Websites die investeren in informatieve, goed onderzochte en toegankelijke content, die de vragen van gebruikers beantwoordt, zien hun rankings verbeteren. Hier speelt E-E-A-T een cruciale rol.

SEO-specialisten zijn over het algemeen bekend met E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness), een principe dat Google hanteert om de kwaliteit van websites te beoordelen. Eind 2022 werd hier een extra ‘E’ voor ‘Experience’ aan toegevoegd, wat de belangrijkheid van persoonlijke ervaring in de content benadrukt. Uit eerdere cases blijkt het positieve effect van E-E-A-T op de organische zichtbaarheid van websites.

Google streeft ernaar content voorop te stellen die niet alleen nuttig en betrouwbaar is, maar ook gebaseerd op welzijn voor de gebruiker, in plaats van gericht te zijn op zoekmachinerankings. Een diepgaande evaluatie van je content, ondersteund door inzichten van kenners, kan helpen bepalen of je content voldoet aan deze standaarden.

Het uiteindelijke doel is het creëren van originele content die in eerste instantie nuttig is voor de bezoekers. Een heldere uitleg over wie de content heeft gemaakt, hoe en waarom dit is gebeurd, ondersteunt dit doel en sluit aan bij Google’s richtlijnen. Dit draagt bij aan een effectieve SEO-strategie. In de documentatie over helpful content staat dat content niet alle E-E-A-T-aspecten hoeft te laten zien, maar het moet wel betrouwbaar overkomen.

Opdracht

Bij een website gericht op informatievoorziening voor (aanstaande) ouders heb ik de uitdaging aangegrepen om de SEO-strategie te versterken. Dit deed ik door de content meer ‘helpful’ te maken en de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de content te verhogen.

In deze helpful content casestudy onderscheidt het traject van de website zich van de voorgaande E-E-A-T case. Ik ondervond geen significante dalingen in mijn rankings als gevolg van zoekalgoritme updates. Evenmin werd er een significante stijging in verkeer of rankings waargenomen na zo’n update. Het is echter relevant om te benoemen dat er in 2020 een daling in zowel rankings als verkeer was, direct gerelateerd aan een URL-migratie. Deze aanpassing leidde tot het vervallen en samenvoegen van enkele pagina’s, wat tijdelijk de online zichtbaarheid beïnvloedde.

Aanpak

Het pad naar het behalen van mijn SEO-doelstellingen was niet gebaseerd op grootschalige wijzigingen, maar op een zorgvuldig proces van verfijning en verrijking van de content. Ik richtte mij specifiek op het verbeteren van de leesbaarheid en toegankelijkheid van de teksten. Dit deed ik door synoniemen te gebruiken en de inhoud zo te structureren dat deze helder en intuïtief werd.

Ik zorgde ervoor dat elke pagina werd gecontroleerd op leesbaarheid, met het doel deze begrijpelijk te maken op B1-niveau. Zo wilde ik een zo breed mogelijk publiek bereiken zonder afbreuk te doen aan de inhoudelijke diepgang. De content verrijkte ik met opsommingstekens voor een duidelijke structuur, heldere koppen voor eenvoudige navigatie, en directe antwoorden in de tekst om lezers snel van dienst te zijn. Door deze benadering te combineren met zorgvuldig gekozen video’s en afbeeldingen, creëerde ik een rijke en dynamische gebruikerservaring.

Doelgerichte integratie van links en data

Door het gebruik van Screaming Frog heb ik een diepgaande linkanalyse uitgevoerd, waardoor ik de interne links kon versterken en de waarde van de content kon verhogen. Dit netwerk van links heb ik uitgebreid met verwijzingen naar betrouwbare data, waarbij ik elke bewering onderbouwde met een solide bron.

Ik zorgde ervoor dat alle data die ik toevoegde volledig correct en goed onderbouwd was, en vermeed hierdoor ongegronde beweringen. Ik zocht naar gegevens en voorbeelden die het artikel versterkten, en zorgde voor correcte citaties. Mensen waarderen statistieken en goed onderbouwde informatie, wat je content ook beter linkbaar maakt. Deze aanpak heeft niet alleen de autoriteit van de tekst verhoogd, maar ook de betrouwbaarheid en expertise van de gebruikte bronnen benadrukt.

Het streven naar compleetheid

Door een grondige concurrentieanalyse te verrichten, ontdekte ik welke informatie ontbrak. Hierdoor kon ik ervoor zorgen dat de artikelen de meest volledige bron van informatie werden. Ze beantwoordden niet alleen de huidige vragen, maar boden ook antwoorden op mogelijke vervolgvragen. Zo werden de artikelen een volledige bron van kennis over elk onderwerp dat ze behandelden.

Deze gedetailleerde en persoonlijke benadering garandeerde dat elke pagina niet alleen voldeed aan de E-E-A-T-standaarden. Ze blonken ook uit als het succesvolste helpful content-artikel.

Concrete voorbeelden en resultaten

Een duidelijk voorbeeld hoe een artikel meer helpful werd, is een artikel over weeën. Het oorspronkelijke artikel bood vooral algemene informatie over weeën en de bijbehorende symptomen. Geleid door het belang van helpful content, nam ik het initiatief om een heldere definitie van weeën toe te voegen. Daarnaast heb belangrijke informatie zoals bijvoorbeeld de symptomen overzichtelijk in een bullet-point lijst geplaatst. Deze aanpak verbeterde onmiddellijk de leesbaarheid en toegankelijkheid van de tekst.

Ik ben verdergegaan door het uitvoeren van een grondige analyse met behulp van Ahrefs en Google Search om te achterhalen welke vragen het meest gesteld worden over weeën. Ik heb deze veelgestelde vragen vervolgens doelgericht in het artikel verwerkt, inclusief uitgebreide antwoorden. Dit heeft het artikel niet alleen meer informatief gemaakt, maar zorgde er ook voor dat het artikel beter aansluit bij de informatiebehoefte van onze doelgroep.

Verder heb ik Screaming Frog ingezet voor een ‘custom search’ om alle verwijzingen naar het woord “weeën” binnen de website te traceren. Dit resulteerde in het identificeren van relevante pagina’s die nog geen interne link naar het desbetreffende artikel over weeën hadden. Door deze pagina’s te voorzien van interne links, heb ik de interne linkstructuur van de website aanzienlijk verbeterd, wat bijdraagt aan een sterkere SEO-prestatie en een betere gebruikerservaring.

Resultaten

De optimalisatie-activiteiten begonnen in het laatste kwartaal van 2022. Om de impact van deze werkzaamheden zorgvuldig te evalueren, heb ik het websiteverkeer en de posities in de zoekresultaten van het eerste kwartaal van 2023 vergeleken met dezelfde periode in 2024. Deze analyse focuste op de webpagina’s die in het vierde kwartaal van 2022 en gedurende 2023 geoptimaliseerd werden. Bij deze vergelijking heb ik de nieuw toegevoegde pagina’s buiten beschouwing gelaten.

Voor deze evaluatie maakte ik gebruik van Ahrefs en Search Console. Het is belangrijk te vermelden dat Ahrefs niet alle mogelijke zoekopdrachten identificeert waarmee een pagina kan ranken. Dagelijks zijn er ongeveer 500 miljoen zoekopdrachten, 15% van het totaal, die Google’s zoekmachine voor het eerst ziet.

screenshot uit Search Console

Bij deze screenshot uit Search Console wil ik benadrukken dat de weergave per week is en niet per maand. Hoewel deze tijdschaal het moeilijker maakt om de langere termijn trends duidelijk weer te geven, kunnen we toch enkele positieve ontwikkelingen zien. Het is belangrijk om te vermelden dat ik slechts 150 van de in totaal 2500 pagina’s van de website heb geoptimaliseerd. Dit betekent dat er nog aanzienlijk potentieel is voor verdere verbeteringen en groei. De geoptimaliseerde pagina’s vertonen een positief effect. Dit toont aan dat de aanpak werkt en dat verdere optimalisatie waarschijnlijk nog meer voordelen zal opleveren.

Aanzienlijke vooruitgang door content-optimalisatie

Sinds eind 2022 heb ik me gericht op het optimaliseren van de content, waarbij ongeveer 150 pagina’s zijn aangepakt. De impact van deze inspanningen werd snel zichtbaar. Pagina’s die waren aangepast aan de helpful content-principes vertoonden een significante toename in verkeer:

  • De pagina’s hadden gemiddeld 80% meer organische kliks in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar.
  • 7 pagina’s, die in het eerste kwartaal van 2023 nog geen bezoekers hadden, een toename van gemiddeld 400 kliks.

Ook bij de zoekwoordposities was er een verbetering zichtbaar:

  • De posities stegen gemiddeld voor 330 zoekwoorden.
  • Deze stijging komt neer op een groei van 284%.

Dit staat in contrast met de prestaties van de pagina’s die niet waren geoptimaliseerd. Deze pagina’s hadden gemiddeld een stijging van 86 zoekwoorden.

organic traffic screenshot ahrefs

Duurzame SEO-strategie

Deze casestudy laat zien dat het belangrijk is om de gebruiker centraal te stellen. En om betrouwbare, informatieve en makkelijk te begrijpen inhoud te bieden. Dit is niet alleen een goede keuze uit ethisch oogpunt, maar het levert ook echte resultaten op. Dit toont aan dat een sterke SEO-strategie, gebaseerd op nuttige inhoud, cruciaal is voor het behalen van blijvend succes online. Door te focussen op duurzaamheid en kwaliteit, in plaats van kwantiteit, kan een SEO-strategie blijvende resultaten geven en de online aanwezigheid van een merk op lange termijn versterken.

Dit artikel is gecheckt door het SEO-panel.