‘Internet overleven’: Weten we nu hoe het moet?

0

Internet brengt nieuwe spelregels met zich mee. Managers kijken hier vaak met verbazing naar, terwijl dit ook hun toekomst is. Afgelopen dinsdag konden zij zich laten bijpraten tijdens het congres ‘Internet overleven’. Dagvoorzitter Cor Molenaar dook met de aanwezigen in de werelden van Habbo Hotel, Hyves, virtuele werelden en games. De dag beloofde een vertaalslag naar veranderingen in organisaties op het gebied van structuur, personeelsbeleid, management en marketing. Die belofte werd deels wel en deels niet ingelost.

Het congres begint met een leuk filmpje van YouTube. Een overzicht van de ontwikkelingen in de communicatiemogelijkheden vanaf 3000 voor Christus tot een vooruitblik tot 2015. Altijd leuk, beelden uit de oude doos:

Accepteer cookies

Belangrijke trend: openstellen sociale netwerken
Het is de dankbare taak voor Vincent Evers (foto) om het publiek bij te praten over de stand van zaken.

Vincent Evers

We krijgen een redelijk uitgebreide update rondom Web 1.0 en Web 2.0. Voor de lezers van Frankwatching bevatte het verhaal (denk ik) geen opzienbare nieuwe feiten, dus volsta ik met de verwijzing naar de presentatie op Slideshare.


Hij benadrukte aan het slot van zijn verhaal dat het internet persoonlijk is geworden en dat relaties centraal staan. De belangrijkste ontwikkeling op dit moment is volgens hem dan ook dat sociale netwerken worden opengesteld. En natuurlijk hield hij nog een warm pleidooi voor Twitter (‘de digitale koffieautomaat’), waarvan hij een groot fan en gebruiker is.

Veranderen we door internet?
Cor MolenaarCor Molenaar (foto) vraagt zich af of we ons nu heel anders gaan gedragen door internet. Er zijn 600 miljoen websites, maar we besteden 80% van onze tijd aan vijf favoriete websites. Veel van ons kunnen ons werk prima via internet vanaf thuis doen, maar toch gaan we elke dag in de file staan en houden we vast aan oude organisatiestructuren. Blijkbaar hebben we behoefte aan routines en raken we van slag als die er niet zijn.

En toch veranderen we in ons gedrag. De introductie van sms, chatten en instant messaging brengt met zich mee dat we directer gaan communiceren. Sms-taal en emoticons worden in ons taalgebruik geïntroduceerd en we raken gewend aan korte zinnen. We gaan niet meer met onze partner op de bank zitten om een nieuw aangeschafte plaat te beluisteren, maar downloaden een mp3 van internet en zetten die als gadget op onze Hyves-pagina. Volgens Molenaar word je in je jeugd opgeleid voor je eigen toekomst. Jongeren baseren hun gedrag op de beschikbare techniek, terwijl ouderen (lees: 35-plussers) de techniek toepassen binnen hun gedrag.

Realiteit en verbeelding
Volgens Molenaar zijn er vier niveaus van bewustzijn: realiteit. verbeelding. mystiek en binding. De visuele prikkels van het internet stimuleren het verbeeldingsniveau. Het is voor jongeren volstrekt normaal om naast hun gewone leven ook een virtueel leven of meerdere virtuele levens te leiden. Het zijn de ouderen die moeite hebben dit uit elkaar te houden.

Op internet is binding ook een belangrijk bewustzijnsniveau. Vroeger behoorde je automatisch tot een groep, die bijvoorbeeld werd gedefinieerd door je familie of je beroepsgroep. Nu bepaal je zelf wie je bent en met wie je wil omgaan. Zoals in het promotiefilmpje van Habbo Hotel werd gezegd: ‘To be you without real life restrictions…’.

Fusie van internet en de echte wereld
Dat internet en de echte wereld lijken te fuseren werd ’s middags mooi geïlllustreerd tijdens een demonstratie van Habbo Hotel. Onze gastheer (‘Tha-benny’) zag ik op het podium zitten en deelnemen aan het gesprek, terwijl hij ook een conversatie voerde in Habbo Hotel en zijn kamer verder pimpte met kerstattributen. Hier zag ik simultaan twee werelden en ik vond het een mooi beeld.

Nieuwe businessmodellen
Bedrijven hebben nieuwe businessmodellen nodig. Een sprekend voorbeeld is de muziekindustrie, die de nieuwe ontwikkelingen in eerste instantie heeft bestreden in plaats van die te omarmen. Sellaband zag het kritieke punt in de waardeketen: het ontdekken van talent. De markt voor een bedrijf als Sellaband is ontstaan door drie ontwikkelingen:

  • labels vermijden risico’s
  • er is veel talent .
  • consument wil betrokken worden

Op Sellaband maken artiesten een profielpagina aan en uploaden hun muziek. Bezoekers kunnen geld doneren en worden daardoor ‘believers’. Als een artiest 50.000 dollar heeft verzameld, wordt een plaat opgenomen in een professionele studio met een topproducer. Inmiddels zijn elf platen uitgebracht. De opbrengsten van sales en advertising worden verdeeld over drie partijen: de artiesten, de believers en Sellaband.

Pim Betist

Pim Betist (foto) benadrukt in zijn verhaal dat ook de gevestigde platenmaatschappijen profijt hebben, omdat Sellaband alleen als springplank fungeert. Leuk aan dit verhaal vind ik dat het ook voldoet aan de randvoorwaarden voor Marketing 2.0: een mooi verhaal en authentiek.

Sellaband vroeg in haar community wat Sellaband voor artiesten en believers betekent en maakte de volgende compilatie:

Accepteer cookies

Virtuele werelden
Bas van UldenBas van Ulden (foto) van ABN AMRO vertelde over de activiteiten van de bank in Second Life. ABN AMRO liftte aan het begin mee op alle publiciteit rondom Second Life. Inmiddels is de hype over. Second Life heeft tussen de 17.000 en 18.000 actieve gebruikers in Nederland. Er zijn nog best veel issues op te lossen op het gebied van content en usability. Dat zijn allemaal zaken waarmee je rekening moet houden. Toch gelooft de bank in ‘3D Social Internet’. Er komen steeds minder bezoekers in de fysieke kantoren en via een website is het niet makkelijk echt contact te leggen.

De generatie die nu opgroeit met Habbo Hotel is gewend aan een virtuele wereld. Volgens Van Ulden heeft het medium van de virtuele wereld over een jaar of tien een heel andere dimensie. Een goede vraag uit de zaal vond ik onder welke afdeling dit initiatief valt. Het initiatief is vanuit de innovatieafdeling gekomen. Maar de volgende opmerking was veelzeggend: “Dit soort dingen is moeilijk te plaatsen in de staande organisatie…”.

De wereld van morgen
Ronald ter Voert Het verhaal van Ronald ter Voert van RTV Media bood niet veel nieuws. Hij hield vooral een pleidooi voor het denken vanuit een concept. Het is belangrijk dat een concept een ziel heeft. Voor bedrijven is het de kunst om de consument bij zich te houden en niet te denken in doelgroepen maar in volggroepen. Wat betreft de wereld van morgen liet Ter Voert het onderstaande filmpje van YouTube zien.

Accepteer cookies

Games
De gameindustrie is in Nederland met een omzet van 425 miljoen euro groter dan de filmindustrie. Mondiaal gaat er maar liefst 22 miljard euro in om. Een bedrijfstak om rekening mee te houden dus. Wie denkt dat vooral jonge jongens op hun zolderkamer aan hun pc gekluisterd zitten, heeft het mis. Het blijkt dat de grootste groep gamers vrouwen zijn van boven de veertig! Wel zit er een verschil in spellen die vrouwen en mannen spelen. Vrouwen kiezen eerder voor de casual en social games, terwijl mannen de competitie opzoeken.

Bart Schermer, fervent gamer (Halo 3 en Gears of War) en juridisch adviseur op het gebied van gaming, privacy en computercriminaliteit bij ECP.NL, vertelt waarom mensen gamen. Het is ten eerste een leuk tijdverdrijf en wat hem betreft een alternatief voor tv. Het is een actieve bezigheid, biedt uitdaging, competitie en het is een sociale activiteit (je kan met meerdere mensen online spelen). Tijdens het gesprek werden twee belangrijke trends genoemd. Adverteren in games, dat echt interessant wordt als de advertenties aangepast kunnen worden aan het profiel van de gebruiker. En het koppelen van communities aan online games (in sommige online games wordt in ‘clans’ gespeeld).

De vertaalslag
Al met al een dag vol informatie. Tijdens de lunchpauze sprak ik een paar tevreden bezoekers. Gerry van Venrooy en Ellen Bouwmans, sectormanagers bij de M&P Zorggroep, waren geïnspireerd. In hun sector gaan mensen voor echt contact en het sociale karakter van het huidige internet kan daarbij een geweldige ondersteuning zijn. Martijn Ollefers, mediamanager bij Aegon, hoorde niet veel nieuws, maar was toch geprikkeld. “Dingen gaan minder snel dan we verwachten, maar sneller dan iedereen denkt. En het is duidelijk dat de klant steeds meer aan het roer staat.”

Zelf miste ik nog wel de beloofde vertaalslag. Welke veranderingen staan er nu op stapel op het gebied van structuur, personeelsbeleid, management en marketing? Moet je als bedrijf nu actief aan de slag met een Hyve voor je merk? Hoe ga je als manager om met de nieuwe generatie medewerkers, die je in kennis over nieuwe media voorbijschieten? Hoe moet je sturen als je de controle moet loslaten? Voldoende stof voor een volgend congres, waar ik niet de gebruikers zou willen zien en horen, maar vooral de managers die de omslag al hebben gemaakt.