Onderzoek

TNT beste financiële website van 2008

0

De financiële website van TNT behaalt de eerste plaats in het onderzoek naar de kwaliteit van de online financiële communicatie van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad in het kader van de FD Henri Sijthoff-Prijs voor financiële verslaggeving. De top 50 van 2008 is op 30 oktober 2008 bekendgemaakt. Verbetering is over de gehele linie mogelijk en wellicht noodzakelijk op het gebied van communicatie over de corporate strategie en de actualiteit. Binnen de categorie Small- en Midkap bleek de website van OPG Groep de beste te zijn. Ook de financiële websites van niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn door adviesbureau Jungle Rating onderzocht. Van de 24 onderzochte ondernemingen kwam Nuon als beste uit de bus, gevolgd door Schiphol Groep en Eureko.

In het kader van de FD Henri Sijthoff-Prijs 2008 heeft internetadviesbureau Jungle Rating voor het vijfde achtereenvolgende jaar de financiële websites van 50 beursgenoteerde ondernemingen beoordeeld. Deze vijftig websites kwamen in het vooronderzoek als beste uit de bus. Zij scoorden indertijd het beste op transparantie, toegankelijkheid en volledigheid. Dit jaar zijn ook de websites van 24 niet-beursgenoteerde ondernemingen onderzocht. Deze ondernemingen zijn van tevoren door Het Financieele Dagblad geselecteerd.

Openheid over strategie en actualiteit laat te wensen over
Er blijkt nog veel te winnen op het gebied van communicatie rondom de actualiteit; zoals de kredietcrisis. Zo blijkt de communicatie op de Fortis website rondom overname van de Nederlandse overheid van de Nederlandse bank- en verzekeringsactiviteiten van Fortis op 3 oktober 2008 uiterst summier. Verder dan het tonen van een kort persbericht gaat de voormalige financiële reus niet. Tevens blijkt uit het onderzoek dat de informatieverschaffing rondom de strategie van de onderneming nog te wensen overlaat. “Helder geformuleerde doelstellingen, waar de top zich aan committeert, zullen ook invloed hebben op de trots en loyaliteit van de medewerkers,” aldus Saskia Buijl, verantwoordelijk voor het onderzoek vanuit Jungle Rating. Buijl: “In deze turbulente tijden is er ongelooflijk veel onzekerheid. De noodzaak om open te communiceren is daarmee des te groter. Vertrouwen winnen en behouden is de uitdaging. Niet communiceren wekt momenteel per definitie wantrouwen en is fnuikend voor de reputatie van het bedrijf. Internet is het medium bij uitstek om op actuele, transparante basis gelijktijdig te communiceren met alle stakeholders.”

Websites van TNT en Nuon excelleren in openheid en functionaliteit
De website van TNT scoort op verschillende fronten bovengemiddeld. De financiële website bevat veel corporate video’s en maakt gebruik van “sociale media.” Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om historische koersen op te vragen, het rendement op aandelen te berekenen en interactieve koersgrafieken. De website beschikt over interactieve aspecten zoals een alert service voor pagina updates, feedback mogelijkheden en de optie ‘send to a friend‘ op elke webpagina.

De corporate website van Nuon is bovenaan geëindigd in de categorie niet-beursgenoteerde ondernemingen. Waar het onderwerp innovatie op menig corporate website wordt vermeden, is Nuon een positieve uitzondering. De onderneming communiceert duidelijk en visueel over haar innovatieve projecten.

Financiële managers lovend over online communicatie
Naast het expertonderzoek heeft Jungle Rating een enquête uitgevoerd onder Nederlandse financiële managers over online financiële communicatie.

Uit het onderzoek blijkt dat de financiële managers de volgende ontwikkelingen relevant achten:

  • Toenemende aandacht voor transparantie.
  • Inspelen op de persoonlijke voorkeuren van gebruikers.
  • Meer interactie met de bezoeker en door gebruikers gecreëerde content.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de respondenten mobiele informatiedragers, tools voor beleggers en video voor een corporate website van bovengemiddeld belang achten voor de toekomst van financiële communicatie.

“De tijd dat ondernemingen konden volstaan met communiceren van platte teksten ligt achter ons,” aldus Geert-Jan Smits van Jungle Rating. “De gebruiker eist meer interactie en visualiteit in de vorm van beeldmateriaal en video. De onderneming zal alles uit de digitale kast moeten halen om de hedendaagse (verwende) internetgebruiker te informeren en te blijven boeien.”

HTML jaarverslag definitief doorgebroken
Steeds meer bedrijven bieden het recente jaarverslag in een online variant (HTML) aan. “We zien een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar,” aldus Saskia Buijl. “Uit onze enquête blijkt dat driekwart van de financiële managers van plan is volgend jaar een HTML-jaarverslag te publiceren, tegen tweederde een jaar geleden.” In een online jaarverslag kunnen interactieve elementen worden toegevoegd, zoals een video van de CEO of een Excel file met financiële kerngegevens. Tevens blijkt dat de oplage van de printversie van het jaarverslag bij de meeste ondernemingen wederom is gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal bezoekers van de financiële website blijft stijgen.

Onderzoeksmethodiek
De beoordeling van de financiële websites in Nederland is onderdeel van de FD Henri Sijthoff-Prijs voor de beste financiële verslaggeving. De prijswinnaar van de FD Henri Sijthoff-Prijs is op 31 oktober 2008 bekend gemaakt. In opdracht van Het Financieele Dagblad is het onderzoek uitgevoerd door internetadviesbureau Jungle Rating. Voor de beoordeling van de online financiële communicatie gebruikt men een onderzoeksmodel, ontwikkeld door Jungle Rating in samenwerking met Het Financieele Dagblad. Het model is opgesteld op basis van een groot aantal interviews met analisten, journalisten, particuliere en institutionele beleggers. Het model maakt onderscheid tussen enerzijds website kwaliteit: de mate waarin de website toegankelijk is, interactie biedt, multimedia bevat en personaliseert en anderzijds content toegankelijkheid: de mate waarin de informatie op de website beschikbaar is, toegankelijk is en geschikt is gemaakt voor het web. In totaal meet het model op 142 variabelen de kwaliteit van de financiële website.

Top 50 beursgenoteerde ondernemingen

Top 50 niet-beursgenoteerde ondernemingen

Met dank aan Saskia Buijl en Jungle Rating.