Verdieping

Affiliate marketing: Onderzoek 2009

0

Wat gebeurt er zoal in affiliate land en waarom? Na een aantal internationale studies is nu ook Nederland uitgebreid onderzocht. Grote en kleine affiliates werd gevraagd naar hun werkwijze en visies, met als resultaat een verhelderend inzicht in de Nederlandse affiliate branche. Wat heeft er zich afgespeeld in 2009 en wat kunnen we in 2010 verwachten?

Je hoort het steeds vaker. Affiliate marketing is hot! De markt is de laatste jaren gegroeid en er zijn steeds meer netwerken die zich hebben gevestigd in Nederland. Ondanks de groei in omzet en volwassenheid blijft de markt voor velen niet transparant. Yonego is ooit zelf gestart als affiliate en is nu onder andere actief in het beheren van affiliate marketing campagnes voor enkele grote adverteerders. Nu hebben we het initiatief genomen voor een grootschalig jaarlijks onderzoek. De resultaten van de enquête leren ons affiliates beter te begrijpen, zodat de samenwerking tussen affiliates, netwerken en adverteerders verder verbeterd kan worden.

De doelgroep

Ruim 400 affiliates hebben deelgenomen aan de enquête. Vrijwel alle grote netwerken en affiliate media hebben meegeholpen om de enquête te pushen. Zowel particulieren als zakelijke ondernemers hebben anoniem inzicht gegeven over het wel en wee van hun affiliate activiteiten. 58% van de ondervraagden blijkt zakelijk en vooral mannen zijn actief als affiliate (89,5%).

Affiliate Marketing Onderzoek 1

Desondanks zijn de activiteiten beperkt tot een parttime bezigheid. 69% beperkt het aantal bestede uren in affiliate marketing tot 20 uur per week. 17% besteed 40 uur of meer per week aan affiliate activiteiten. 21% van de affiliates heeft aangegeven ook personeel in dienst te hebben. Maar liefst 34% van de affiliates antwoorden ja op de vraag of men ook internationaal actief is. 44,6% van de affiliates verdient niet meer dan €500,- per maand, maar je hebt enkele uitschieters. 10,8% heeft aangegeven meer dan €20.000,- per maand te verdienen.

Werkwijze van affiliates

Focus blijkt een belangrijke dagtaak voor affiliates. 55% beperkt het aantal actief gepromote programma’s tot 10. 45,4% bekent hiervoor betaalde campagnes in te zetten. Desondanks blijkt bij een andere vraag organisch verkeer de belangrijkste traffic source te zijn.

Affiliate Marketing Onderzoek 3

Vakanties, telecom, computers/elektronica, boeken/films/muziek en kleding zijn de meest populaire branches onder affiliates. Affiliates maken de keuze voor een programma met name op basis van de relevantie in relatie tot de al aanwezige site en de eventuele omzetpotentie. 59,1% bekent dat financiële incentives het beste stimuleren om meer omzet te realiseren.

Affiliate Marketing Onderzoek 4

Het netwerk Daisycon komt als de absolute winnaar uit deze enquête. 72,5% werkt met Daisycon, 62,1% werkt via Tradedoubler, 61,5% via Tradetracker en 55,3% via M4N. Het blijkt daarnaast dat 28,1% een voorkeur heeft voor Daisycon, gevolgd door Tradetracker met 20,1%.

Affiliate Marketing Onderzoek 5

Affiliate marketing in 2010

De affiliates zijn hoopvol gestemd. 24% van de respondenten verwacht een omzetstijging van 50% of meer! Voor de netwerken ziet het er iets minder rooskleurig uit. 59% van de affiliates verwacht dat de markt zal consolideren.

Affiliate Marketing onderzoek 2

Tips voor netwerken en adverteerders

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 62,7% tevreden is over de service van de Nederlandse netwerken. De tevredenheid over de communicatie ligt met 71,9% iets hoger. De frequentie dat men contact wenst met een affiliate netwerk is zeer gevarieerd. Affiliates prefereren met name e-mail als het gewenste communicatiemiddel. 30 dagen cookietijd wordt door affiliates het meest geaccepteerd en 62,6% van de affiliates gebruikt de tracking tools van netwerken om de resultaten te meten. De techniek, de interface van het netwerk en de ondersteuning en communicatie blijken de belangrijkste factoren die een programma tot een succes kunnen maken.

Op de website van Yonego kun je de resultaten van het complete affiliate onderzoek lezen.

Dit artikel is geschreven door Jaap Jacobs werkzaam voor Yonego Internet Marketing.