Een website ontwerpen met agile design en scrum

0

In de herfst van 2008 zagen wij ons als bureau voor een bijna onmogelijke deadline gesteld: een complete website ontwerpen in vier weken. We zagen al snel in dat er maar één manier was om dit voor elkaar te krijgen: de agile manier.

Het zogeheten ‘scrum’-project dat daarop volgde was even spectaculair als effectief. De impact was enorm. Sindsdien hebben we veel agile projecten gedaan voor klanten als Albert Heijn, Ziggo, TNT Post, Sanoma en Nationale Nederlanden. We hebben geleerd het agile proces toe te passen en naar onze hand te zetten. Ook ontdekten we dat snelheid niet de enige reden is om agile te ontwerpen.

Agile (‘vlug en lenig’) werken is een manier om een project op te splitsen in korte overzichtelijke delen, steeds werkend naar concrete resultaten.In drie artikelen wil ik graag onze ervaringen delen en de basics van scrum uiteenzetten. Om mijn conclusie maar meteen weg te geven: agile is uitdagend, maar niet ingewikkeld. Het komt aan op durf, motivatie en openheid. Mijn advies aan ontwerpers: just do it!

Design versus development

AH scrum room

De toepassing van agile in de designwereld is nog vrij nieuw. Lang niet iedereen is ervan overtuigd dat er überhaupt een rol voor ontwerpers is weggelegd in agile. Agile is ontstaan in de software-wereld als agile development. Het is een ‘conceptueel raamwerk’ met daarbinnen een aantal methodieken, waaronder scrum.

Veel van wat er over agile wordt geschreven en gezegd is nog steeds sterk beïnvloed door de afkomst uit de software ontwikkelaars-hoek. Uit veel publicaties blijkt een moeizame relatie tussen ontwerpers en developers in agile methoden, verrassend genoeg nog moeizamer dan bij de ‘waterval-methode’, waarbij ontwikkeling volgt op het ontwerp. Velen, zoals David Farkas, Jonathan Arnowitz en Marc Sasinski berusten daarom in een subtiele scheiding van User Experience Design en Agile development.

Onze ervaringen tonen echter aan dat de methode heel goed toegepast kan worden op het ontwerpproces. Daarbij onderscheiden we twee ambitieniveaus:

 1. Integratie ontwerpers en klant. De ontwerpende disciplines en de klant werken gelijktijdig in één team. Dit is dus een agile project zonder ontwikkelaars in de kern van het team. Dat noem ik agile design.
 2. Integratie van alle disciplines, inclusief ontwikkelaars. Dit is wat ons betreft nog steeds de heilige graal van agile: volledige integratie. Ook op dit vlak hebben we ervaring opgedaan.

What the f*ck is scrum?

AH scrum board

Scrum is een vorm van agile werken. In feite is scrummen het samen duwen en trekken aan één project. Het hele proces is opgeknipt in kortlopende ‘sprints’ met strakke deadlines en duidelijke doelen. Interactieontwerpers, visueel ontwerpers en webontwikkelaars zitten niet rustig te wachten tot de ander klaar is, maar sprinten tegelijkertijd naar hun doel.

Scrummen gaat gepaard met speciale rituelen en technieken. De dagelijkse ‘daily scrum’ bijvoorbeeld, een staande bespreking van maximaal 20 minuten. Om ongestoord te kunnen scrummen en de samenwerking te intensiveren werkt iedereen samen in één scrum room.

Hoe pakken wij scrum en agile design aan?

De belofte van agile

Agile design heeft voor ons en voor onze klanten de volgende voordelen:

 1. Het is snel en de leverzekerheid is groot: op tijd én binnen budget.
 2. Ideeën, schetsen, twijfels, afspraken, alles wordt zonder drempel uitgewisseld.
 3. Het project heeft een zelfsturend karakter. Het team is zelf de drijvende kracht.
 4. Doordat zomin mogelijk informatie in computers blijft hangen, is het overzicht voor iedereen binnen oogopslag te krijgen.
 5. Er is een veel intensievere en effectievere band tussen opdrachtgever en bureau. Read my lips: No More Foam Boards!
 6. Door deze voordelen is de kwaliteit van het eindproduct hoger.

Waar zit de catch?

 1. Agile is niet goedkoper, voor wie dat verwachtte. De kosten zijn vergelijkbaar met de ‘watervalmethode’.
 2. Aanwezigheid van de klant in het ontwerpteam is essentieel.
 3. Agile vraagt veel van de openheid van de teamleden en de klant. Een agile team zou, om maar wat te noemen, ook relaxed een paar uur met elkaar in de kroeg moeten kunnen hangen.
 4. Agile projecten vragen veel energie. Wat doe je op de niet-scrumdagen? En wat gebeurt er met je bureauplanning als al je projecten agile zijn?

So here we are…

Dave Kelly, IDEO

Dave Kelly, IDEO

Agile design is ook voor ons nog een ontdekkingstocht. Maar de paradigmaverschuiving heeft zich voor ons al voltrokken. De centrale vraag is voor ons niet: “Hoe kan ik agile development combineren met mijn ontwerpproces” maar “Hoe kan ik agile toepassen op mijn ontwerpproces?”

Agile is niet het exclusieve speeltje van developers, waarbij ontwerpers aan de kant mogen meekijken. Move over, developers: designers are here to stay!

Nieuwsgierig naar meer? Deze post is deel één van drie. In drie artikelen wil ik jullie laten delen in onze ervaringen, en reacties horen. Nog volgen: