Innovatie

Social Media SWOT ~met een twist~: zwaktes

0

We worden al langer overspoeld met opinies over de vele kansen die social media bieden. Er is echter ook steeds meer aandacht voor de gevaren. Het is onduidelijk waar het digitale spoor dat social media achterlaten ons heen leidt. Des te meer reden om hierover een dialoog te voeren. In dit tweede artikel van de reeks Social Media SWOT ~met een twist~ de 8 zwaktes van social media.

De zwaktes van de social media SWOT ~met een twist~ zijn niet opgesteld vanuit een specifieke organisatie. We gaan uit van zwaktes van social media zelf en gaan in op kansen en bedreigingen die social media kunnen bieden. Hierop kunnen bedrijven, overheden, gemeenschappen en zelfs individuen vervolgens een specifieke strategie baseren.

Zwaktes

1. Intensiteit

Doordat internet en social media altijd en overal gebruikt kunnen worden, ligt inefficiënt gebruik op de loer met onder andere productiviteitsverlies als gevolg. Het sociale aspect brengt (ogenschijnlijke) verwachtingen en sociale druk met zich mee, en dat in een hoeveelheid en onophoudelijk tempo dat (te) veel aandacht kan vergen, en zelfs stress kan opleveren.

2. Toegangsdrempel

Hoewel internet voor bijna iedereen toegankelijk is, zijn er nog steeds groepen die een hogere toegangsdrempel kennen in het gebruik ervan. Dit kan onder andere te maken hebben met gebrek aan randapparatuur (pc, telefoon, mobiel of draadloos netwerk), restricties in het gebruik op bijvoorbeeld het werk of thuis (tieners), politiek beleid (China) of een handicap (onder andere verstandelijk of motorisch).

3. Snel veranderlijk

Groeiende technologische mogelijkheden (toekomstig internet) en de transparantie (open innovatie) hebben als gevolg dat het social media landschap in hoog tempo verandert. Er komen steeds meer oplossingen bij, met nieuwe gevaren en mogelijkheden. Voordat een social media toepassing helemaal geland is en ook bij de latere adopters terecht kan komen, en voordat beleid en wet- en regelgeving zijn afgestemd, zijn er al vele nieuwe en andere toepassingen gelanceerd.

4. Overload

Door de omvang van het social media landschap, de intensiteit (snelheid, directheid, hoeveelheid) en door de verspreidheid (veel verschillende social media) is er voor individuen en organisaties al snel sprake van een overload aan informatie en communicatie. Statistieken tonen aan dat er nu elke week exabytes geproduceerd worden; meer dan alle data die een paar jaar geleden op het internet in totaliteit aanwezig waren. De toename van social media gebruik is hiervan de belangrijkste oorzaak.

5. Transparant

Digitale sporen en je sociale netwerk en identiteit zijn steeds eenvoudiger traceerbaar. Dit komt onder andere doordat internetactiviteiten gekoppeld worden aan identiteiten in sociale netwerken, en het aantal toepassingen groeit dat gegevens uit diverse bronnen koppelt en aggregeert. Het is bijzonder moeilijk geworden om bijvoorbeeld je digitale sporen uit te wissen, ongewenste content te verwijderen of je persoonlijke gegevens te beschermen. Het is daarnaast moeilijker geworden om te bepalen wie eigenaar is van informatie.

6. Decentraliteit

Ondermeer door de empowerment van het individu in organisaties en gemeenschappen maken social media centrale aansturing en formele uitingen lastig. De consistentie van de boodschap dreigt verloren te gaan doordat iedereen via social media de mogelijkheid heeft ‘zijn zegje’ te doen. Broadcasting verliest aan kracht en veel mensen zijn niet meer volledig geïnformeerd door de overload aan informatie.

7. Onvolwassen

Hoewel we al best lang digitaal met elkaar communiceren en informatie uitwisselen, kent digitale communicatie nog steeds tekortkomingen, met miscommunicatie als gevolg. Daarnaast zijn de netwerken, computers, en software waar social media van afhankelijk zijn in veel gevallen nog niet robuust genoeg; de technologie is nog relatief onvolwassen. Spraak krijgt op veel netwerken nog steeds voorrang op dataverkeer, social media diensten zijn vluchtig en onvoorspelbaar en een plaatsvervanger is snel geïntroduceerd. Daarnaast is wet- en regelgeving nog niet voldoende afgestemd op de mogelijkheden van social media.

8. Waarde onduidelijk

Waarde in de volledige breedte (voor alle betrokkenen) wordt nog nauwelijks onderzocht. Een kosten-baten analyse voor één partij is al moeilijk te maken, laat staan een analyse van de maatschappelijke waarde. Toch zijn op diverse deelaspecten van waarde steeds meer inzichten over hoe je dit kunt meten en kunt bewijzen wat het oplevert.

Dit artikel is onderdeel van de 4-delige reeks Social media SWOT waarin we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van social media inventariseren. Wij nodigen je uit aanvullingen te geven op deze aspecten.