Onderzoek

Online community managers gezocht voor deelname online survey

0

Sinds de oprichting van de vakvereniging Community Management Nederland in februari 2011 heeft de vereniging zichzelf ten doel gesteld de markt voor community managers verder te professionaliseren en de belangen van haar leden te behartigen. Iets dat volgens de vereniging, mede door de sterke opkomst van social media, de adoptie van online communities door bedrijven en de daarbij gepaard gaande groeiende vraag naar community managers, van wezenlijk belang is. Daarom in dit artikel een oproep!

Doe mee met online survey

De markt is er bij gebaat om inzicht te krijgen in de stand van zaken omtrent online community management. Met deze inzichten kunnen bedrijven en community managers zich beter voorbereiden op dit nieuwe vakgebied. Om die reden roept de vereniging alle online community managers in Nederland op om deel te nemen aan een online survey. Met de survey worden vragen beantwoord als:

  • Hoe groot is het vakgebied in Nederland?
  • Vanuit welke invalshoeken worden online communities geïnitieerd?
  • Welke taken en verantwoordelijkheden heeft een community manager?
  • Welke doelstellingen hanteren bedrijven met online communities?
  • Welke investeringen doen bedrijven in communities en wat mag een community manager verwachten qua salaris?
  • Hoe vindt kennisontwikkeling plaats binnen de branche en waar is behoefte aan?

Onder een online community wordt verstaan een groep mensen die rond een gemeenschappelijke taak of een gemeenschappelijke interesse met elkaar samenkomen op een digitaal platform, met als doel om hun kennis en ervaring rond dit gebied verder te ontwikkelen en relaties te bouwen. Onder een online community manager verstaan wordt verstaan iemand die vanuit een professionele of persoonlijke rol verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling, het beheer en het succes van deze community.

Meedoen!

Je vindt de survey hier. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van je tijd in beslag nemen. Hoewel er om een naam en e-mailadres wordt gevraagd, worden de resultaten uiteraard volledig anoniem verwerkt en gepresenteerd. De resultaten van de survey zullen worden gepresenteerd in een whitepaper, die uiteraard op Frankwatching zal worden gepubliceerd.

Ken je nog online community of conversation managers voor wie deelname aan dit onderzoek relevant is? Stuur dan deze aankondiging en link naar hen door! Alvast heel erg bedankt.