Innovatie

De zes C’s van een goede webredacteur

0

Er wordt in het snel veranderde weblandschap steeds meer gevraagd van online professionals. Midden in het online werkveld staat de webredacteur. Maar wie is de webredacteur anno 2012? Dit is een vraag die vaak wordt gesteld door opdrachtgevers, starters of professionals met een online ambitie. Entopic heeft hier onderzoek naar gedaan en gepubliceerd in de webredactiemonitor. Mede op basis van dit onderzoek hebben we de functie inzichtelijk gemaakt. Hiervoor grijpen we terug op een afgeleide van een oud marketing adagium: de 6 C’s van een webredacteur. Dat zijn:  Copywriting, CMS, Communicatie, Coördinatie, Creativiteit en Community.

De spil

Waar nog maar enkele jaren geleden iemand die goed kon schrijven al snel een webredacteur werd genoemd, is de functie nu vele malen uitgebreider. Dat merk je door de diepte in de groep online specialisten, een nieuwe online-vaardige generatie en groeiende kennis binnen organisaties. Maar de centrale spil op de online afdeling blijft de webredacteur. Een professional die goed is in de uitvoering, maar ook kan adviseren.

1. Copywriting

De basis van het werk van een goede webredacteur ligt bij copywriting, het schrijven van heldere content. Dit houdt méér in dan het schrijven of redigeren van een tekst. Het gaat ook over het toepassen van SEO-regels, het schrijven naar de doelgroep en het compact houden van de tekst. Vaak worden teksten niet geheel nieuw opgezet, maar herschreven of geredigeerd vanuit bestaand bronmateriaal. Hier geldt vaak: durf in te korten!

2. CMS

Zonder een CMS staat er geen content op de website. Een goede webredacteur heeft een CMS snel door en kan met verschillende systemen werken. Ook het hebben van basiskennis van HTML en het kunnen werken met Photoshop hoort hierbij.  Het werken in het CMS is meer dan plaatsen van online content alleen. Belangrijk is het ‘schoon’ houden van de boomstructuur en de content overzichtelijk en gedisciplineerd plaatsen. Dit zodat ook andere gebruikers de content makkelijk kunnen vinden en aanpassen. Het gevaar van wildgroei van mapjes en slecht gecodeerde visuals ligt altijd op de loer!
CMS

3. Communicatie

Omdat de webredacteur een spilfunctie heeft, zijn uitstekende communicatievaardigheden belangrijk. Ga maar na met wie er allemaal contact is: een compleet netwerk van betrokkenen uit marketing, communicatie, ICT en management. Maar ook met externe bureaus. Die spreken elk een eigen taal, moeten goed ge(de)briefd worden en op één lijn zitten qua verwachtingen. De webredacteur heeft hier een belangrijke rol.

4. Coördinatie

Een webredacteur is betrokken bij alle stadia in een contentproces (van de briefing totdat de content daadwerkelijk online staat). Alle werkzaamheden moeten per fase worden ingepland, de content moet worden gemaakt, gecheckt, geplaatst, mogelijk weer worden verwijderd. Een kwestie van overzicht houden en afstemming. De verschillende opdrachten kunnen door elkaar heen gaan lopen. Het goed toepassen van timemanagement en stellen van (of vragen naar) prioriteiten is essentieel.

5. Creativiteit

Online is er veel mogelijk. Veel zaken kunnen vaak snel gerealiseerd worden. Maar nieuwe ideeën en oplossingen vragen om creativiteit. Dat kan op het vlak van een goede nieuwe tekst of een werkende call to action. Maar creativiteit is ook belangrijk bij het vinden van een slimme oplossing of workaround in een CMS. Eigen initiatief en probleemoplossend vermogen zijn hier belangrijke pijlers. Want binnen veel organisaties is de webredacteur de online specialist naar wie gekeken wordt voor een online oplossing.

6. Community

Content wordt steeds minder statisch. Je vindt deze steeds vaker niet alleen terug op de website van een organisatie, maar ook op andere platformen zoals social media. Daarom denkt de webredacteur in ‘community’-termen. Waar komt de content te staan? Hoe gaan we met de reacties om? Welk verhaal willen we vertellen? Elk social media platform heeft zijn eigen toegevoegde waarde, waardoor de boodschap en relevantie steeds opnieuw getoetst moeten worden.

Ten slotte

Natuurlijk vormen de zes c’s geen waterdichte wiskundige formule. Er zijn meer factoren die iemand tot een goede webredacteur maken. Deze 6 C’s kunnen als nuttige leidraad fungeren op het moment dat je jezelf wilt toetsten of een webredacteur wilt beoordelen. Zie het als een aanzet voor het samenstellen van een functieomschrijving of een compacte checklist bij een gesprek. Vanzelfsprekend ben ik nieuwsgierig, herken je de 6 C’s van de webredacteur? Of welke kenmerken van een webredacteur mis je in dit rijtje?