Strategie

De zandbak der creatie: persoonlijke ontwikkeling anno 2012

0

Generatie Y en de toekomstige generatie Z medewerkers willen meer dan alleen maar werken voor geld. Ze willen zinvol werk hebben, invloed hebben op de werkzaamheden en werk waar ze zichzelf in kunnen ontplooien. Ze zullen zich eerder committeren en binden aan ondernemingen die hier actief mee bezig zijn en dit uitstralen naar hun omgeving.

Binden, boeien en bloeien

Een vorm van binden, boeien en bloeien is door middel van ‘de zandbak der creatie’. Veel zaken die we als kind normaal vonden om te doen hebben we op de een of andere manier toen we volwassen werden afgezworen. Een voorbeeld hiervan is het spelen in de zandbak. Vroeger toen we jong waren speelden we in de zandbak, een plaats waar je veilig in een vertrouwde omgeving zandkastelen bouwde, taartjes bakte of constructies bedacht die totaal onmogelijk waren. Het leuke hiervan was dat als je klaar was je het zand weer glad kon strijken en de volgende dag weer opnieuw kon beginnen. Een zandbak voor een onderneming is eigenlijk niks anders dan een metafoor voor een omgeving die veilig en vertrouwd is, er kan niks fout gaan.

Een zandbak binnen een onderneming geeft mensen het gevoel dat ze creatief bezig kunnen zijn en het kind in hun zelf naar boven kunnen halen. Dit resulteert aan de ene kant in meer binding met het bedrijf vanuit de medewerker en aan de andere kant in innovatie en optimalisatie van de huidige processen voor de werkgever. Het nadeel van dit soort processen is dat deze zich niet laten sturen. De uitkomst van de bouwwerken kunnen je soms verrast doen staan en je mogelijkheden geven waar je in eerste instantie niet over nagedacht had. Dit zijn vaak juist de uitkomsten die de onderneming verder helpen naar een volgende stap.

Branding

Er zijn al redelijk wat bedrijven die een plek hebben waar mensen zich kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is Google met hun ‘20% time initiative‘, waarbij medewerkers 20% van hun werktijd mogen besteden aan het uitwerken van hun ideeën. Ondernemingen die hier bewust mee bezig zijn gebruiken dit in hun interne en externe branding. Branding is van belang voor het profileren van een onderneming, wat straalt men uit naar de buitenwereld. Dit kan verschillende opbrengsten genereren. Het kan de verkoop doen stijgen, het kan bijdragen aan het werven van toekomstig personeel en het kan zelfs doorwerken op het sociaal maatschappelijk vlak.

Accepteer cookies

Naast ondernemingen die bewust bezig zijn met het creëren van ruimte om mensen en nieuwe concepten te ontwikkelen zijn er ondernemingen die dit wel doen, maar zich er zelf niet van bewust zijn. Zij zien het nut van de ruimte in, maar zijn zich niet bewust van het totaal van alle opbrengsten die het kan genereren. Deze ondernemingen zouden zich meer bewust moeten worden van het zandbakprincipe om uiteindelijk de toegevoegde waarde hiervan te kunnen oogsten.

Randvoorwaarden

Een zandbak bouwen en onderhouden voor een onderneming vraagt wel de nodige faciliteiten van het management. Men zal een omgeving moeten scheppen met randvoorwaarden zodat medewerkers ook in de zandbak dingen willen bouwen. Men zal moeten zorgen voor een kader, de schepjes, de vormpjes, het zand en de tijd om in de zandbak actief bezig te kunnen zijn. In de zandbak gelden andere regels dan in de werkelijke wereld, deze kunnen het beste in samenspraak met de medewerkers worden bepaald, zodat het ook hun zandbak wordt. Uiteindelijk zal samenbinding en een goede basis van vertrouwen er aan moeten bijdragen dat er in de zandbak ‘gecreëerd’ gaat worden.

Faciliteren en stimuleren

Het binden, boeien en bloeien van generatie Y en de toekomstige generatie Z zal resulteren in het creëren van toegevoegde waarde voor ondernemingen. De sleutel tot succes ligt bij het faciliteren en stimuleren van initiatieven die het binden, boeien en bloeien ondersteunen. Een creatieve zandbak kan een begin zijn om mee te starten. Men kan creativiteit, innovatie en loyaliteit niet afdwingen maar met goede begeleiding en coaching kan een zandbak der creatie een succes worden welke tastbare waarde toevoegt aan een onderneming.