Reportages

5 trends volgens pioniers uit de VS

0

In Silicon Valley lopen ze altijd een paar stappen voor op de rest van de wereld. In de afgelopen week, tijdens de Marketing Tour door Silicon Valley en Seattle, kreeg ik een goed beeld van de trends zoals de pioniers in de Valley ze zien. Van het empoweren van je werknemers tot het voorspellen van een hartaanval. Vijf stuks, hier komen ze.

1. Multidisciplinaire teams: empower je werknemers

De scheidslijnen tussen marketing, ict en klantenservice beginnen langzaam te vervagen. Een eerste trend die een stempel gaat zetten op nieuwe organisaties is het laten toenemen van de fluidity (vloeibaarheid) door niet langer met gescheiden afdelingen te werken, maar met multidisciplinaire teams. In plaats van werknemers te controleren, ‘empower’ je ze.

Dat doe je door ze onder andere beslissingsbevoegdheden te geven en ze snel te laten schakelen. Deze teams zijn veel sneller en daadkrachtiger dan hiërarchisch gestructureerde afdelingen en krijgen daardoor meer gedaan in minder tijd.

2. Snelheid & innovatiekracht: there’s no good slow decision!

Het vermogen om realtime te kunnen inspelen op veranderingen in de maatschappij en op veranderende behoeften bij consumenten is essentieel voor organisaties om de komende jaren te overleven. In Silicon Valley is dit ‘gejaagde’ gevoel nu al extreem voelbaar. De concurrentie is er moordend: van de 23.000 startups ieder jaar, haalt 80% zijn eerste verjaardag niet. Alleen een creatief idee hebben, is daarom niet genoeg. Het is de snelheid en innovatiekracht die bepalen of je tot de gelukkige 20% hoort.

Google vatte het goed samen tijdens ons bezoek met de woorden: “There’s no good slow decision!”

3. Service: het nieuwe marketing

ServiceEerder in deze serie beschreef ik drie voorbeelden van extreme customer centricity. Door de grote hoeveelheid data die de komende jaren beschikbaar komt, zullen organisaties steeds gerichter services kunnen gaan aanbieden.  Waar we voorheen genoegen moesten nemen met grove marketingsegmenten, kunnen we consumenten nu individueel gaan benaderen.

Het bieden van een excellente service is de beste vorm van promotie. Het ultieme doel voor organisaties zal in de toekomst zijn om op basis van de beschikbare data te voorspellen wat de consument wil, nog voordat hij of zij dit zelf beseft en erom vraagt.

4. Concurrentie uit onverwachte hoek

De gekende concurrenten van je organisatie vormen niet langer de grootste bedreiging. De komende jaren krijgen organisaties concurrentie uit onverwachte hoek: de sharing economy. Het geheel aan diensten dat gebaseerd wordt op de sharing economy (Zipcar en Couchsurfing bijvoorbeeld) zal de komende jaren steeds verder groeien, en vormt een bedreiging voor organisaties in álle sectoren. Wees hierop alert, en voorkom blindstaren op de ‘bekende’ concurrentie.

Wearables

5. Mobile first: wearables voorspellen hartaanval?!

Over de opkomst van The Internet of Things mag dan al langer gesproken worden, de gevolgen van deze trend zijn nog amper te overzien. Iedereen in de Valley is ermee bezig. Van zelflerende thermostaten tot interactieve keukenbladen, de mogelijkheden lijken onbegrensd. Naast smartphones en tablets zijn ook wearables de komende jaren niet meer weg te denken uit ons leven. Denk hierbij aan de Pebble-watch, of de door Sander Duivestein uitgebreid beschreven iWatch. Om Marc Vanlerberghe (Google) te quoten:

“Misschien maakt de combinatie van wearables, e-health en big data het over een aantal jaren wel mogelijk om een waarschuwing te ontvangen vóórdat je een hartaanval krijgt.”

En de impact hiervan? Haast niet te overzien. Ik vraag me ergens wel af of dit alles werkelijk bijdraagt aan de betere wereld die ondernemers in Silicon Valley claimen te creëren. De ervaring zal het leren.

Foto intro met dank aan Fotolia