Innovatie

Oad’s faillissement: wat kan de reisbranche ervan leren?

0

Het was een klap, het faillissement van Oad. De voortdurende crisis, de bank werkte niet mee, een interne struggle en dan ook nog dat internet, allemaal redenen waarom het mis zou zijn gegaan. Van ‘dat internet’ kunnen we stellen dat Oad daar zelf bij was. Al jaren zorgt de reisbranche voor de hoogste uitgaven online. Het is nu echt duidelijk: de customer journey, zeker in travel, begint en eindigt online.

Het prachtige initiatief van Oad in het voorjaar 2013 om samen met andere touroperators Oad XL online te lanceren, kwam domweg te laat. Dramatische faïllissementen als dat van Oad attenderen ons op het belang van het begrijpen van (de mogelijkheden van) technologie binnen het businessmodel, en van het opleiden van mensen die de uitdagingen van de technologie enthousiast en kritisch ontvangen.

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar van de infographic. Bron: Thuiswinkel.org

Klik op de afbeelding voor een groter exemplaar van de infographic. Bron: Thuiswinkel.org

Technologie in het DNA

Succesvolle organisaties van deze tijd kenmerken zich door een DNA dat gedreven wordt door technologie, blijkt uit onderzoek van MIT en Capgemini. Daarbij heeft technologie de intrinsieke eigenschap dat het nooit stil zit. Bijna alle middelen, media, producten zijn gevoelig voor die technologische ontwikkelingen. Zodra een toepassing gemakkelijker of sneller wordt, zal de consument zich dat toe-eigenen. Eenmaal een smartphone gewend, ga je niet zomaar terug. Vraag maar aan Nokia. Vraag maar aan Blackberry.

Touroperators bedenken reizen, kopen accommodaties in. In principe bepalen zij wat de consument kan boeken. De consument is eigenwijs, wil zelf zoeken en samenstellen. Als het aanbod van een touroperator zich niet ‘dynamisch’ aanpast, dan wordt het aanbod overbodig en zien initiatieven als AirBnB het licht.

Oad XL

Screenshot voorjaar 2013, de site bestaat nu niet meer.

Het businessmodel van Oad XL om de consument een ruimere – ik denk ook eerlijker- keuze te bieden met aanbod van ook andere touroperators, was binnen de branche al een vooruitstrevende en veelbelovende stap.

(H)erken waar je klant om vraagt

Naast samenwerking is een ander belangrijk kenmerk van nieuwe businessmodellen het (h)erkennen van je klant; datgene aanbieden waar de klant om vraagt en die klant bovendien inspireren en suggesties bieden. De recente social travel-initiatieven zetten vooral in op die inspiratie van de reiziger.

Het businessmodel van de Travel-fy-app is een onafhankelijk, compleet en betrouwbaar platform waarop reizen, vluchten en accommodaties worden aangeboden. Een platform dat relevante suggesties biedt en deelbaar is. De verwijzingen en de boekingen genereren de inkomsten. Het platform is inspirerender dan Google Flights of Google Hotels en misschien belangrijker voor de branche: met een evenwichtiger heers-en verdeelbeleid dan dat Booking.com de reis- en hotelbranche aan doet.

fictief platform voor de reisbranche

Travel-fy is een idee, geïnspireerd door Spotify

Onderwijs en opleiden

Het businessmodel kan nog zo innovatief zijn, de medewerkers vormen het kapitaal van elke onderneming. Medewerkers moeten het technologie-gen bezitten om zich te kunnen voegen naar het DNA van de onderneming, zeker als je werkzaam bent in de reisbranche. Dit vraagt om een continu opleiden van management, van directeur-eigenaren en van medewerkers.

Daarnaast vraagt het om een actueel en interactief onderwijsaanbod. Vanuit het onderwijs weet ik dat er relevante vakken als e-commerce en digital marketing worden gegeven. Daarentegen worden basisvakken als marketing, organisatiekunde en specifieke vakken voor de reisbranche zoals touroperating en incentive reizen nog vaak gegeven met theoretische concepten die in de praktijk passé zijn. Als succesfactor geldt nog te vaak de eindbestemming, terwijl een steeds grotere groep reizigers door reviews, aanbiedingen en adviezen tot een reisbestemming komt.

drungli.com

De ‘adventure generator’ van Drungli.com

Drungli.com speelt hier op in. De vertrekplaats en mogelijke aanbieding al daar bepalen de eindbestemming. Een klas vol 20-jarigen reageerde opvallend enthousiast op dit initiatief.

De diverse opleidingen binnen het particuliere en bekostigde onderwijs kunnen nog grote stappen maken om mensen op te leiden die voor een daadwerkelijke verandering gaat zorgen. Een pragmatische en inhoudelijke samenwerking tussen bedrijven, branche-organisaties en onderwijs zal alle partijen een stap verder brengen.

Studenten bepalen het DNA van ondernemingen

De studenten van nu bepalen het DNA van de ondernemingen van straks. Opleiden is geen voorrecht, het is een plicht om over vijf jaar te kunnen overleven. Het faillissement van Oad is niet alleen het gevolg van tegenvallers van de laatste maanden, het begon al vijf jaar geleden.