Online marketing

Gartner voorspelt: dit zijn de 5 tech-trends voor de komende jaren

0

Biotech, 5G, smart workspace, blockchain of connected homes: van welke technieken kunnen we de komende jaren verwachten dat ze mainstream worden en belangrijk voor bedrijven? En welke trends leveren de technieken? Gartner komt weer met een nieuwe versie van de jaarlijkse Hype Cycle for Emerging Technologies.

De technieken die geplot zijn op de Hype Cycle geven een mooi idee van de technologische trends in de komende jaren. Zo wordt volgens Gartner artificial intelligence (AI) beschikbaar voor de massa en verschuiven we van gesloten naar digitale ‘ecosystemen’. Overigens zijn dit geen heel verrassende trends – in 2017 signaleerde Gartner 3 trends: AI Everywhere, Transparently Immersive Experiences, en Digital Platforms.

De trends die Gartner dit jaar signaleert, zouden volgens de organisatie de grenzen tussen mens en machine vervagen. De technieken maken het voor bedrijven mogelijk om overal aanwezig te zijn, altijd beschikbaar te zijn en zich te verbinden aan ecosystemen.

gartner hype cycle 2018

Gartner Hype Cycle

Volgens de Gartner Hype Cycle doorlopen nieuwe technologieën, voordat ze volledig mainstream zijn, een route met vijf fases. Dat zijn de volgende:

  • Innovation Trigger: een mogelijke technologische doorbraak zorgt voor de start. Er is veel publiciteit voor het onderwerp, vaak rondom concepten. Vaak bestaan er nog geen bruikbare producten. Commerciële levensvatbaarheid is nog niet bewezen.
  • Peak of Inflated Expectations: de vroege publiciteit levert een aantal succesverhalen op. Vaak zijn er ook veel mislukkingen. Sommige bedrijven gaan nu actie ondernemen, maar veel bedrijven doen er nog niets mee.
  • Trough of Disillusionment: de interesse neemt af, omdat experimenten en implementaties nog niets opleveren. Investeringen gaan alleen door als de producten worden verbeterd tot tevredenheid van early adopters.
  • Slope of Enlightenment: het wordt steeds duidelijker hoe de techniek van voordeel kan zijn voor bedrijven. Er komen tweede- en derdegeneratieproducten op de markt. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met pilots, maar conservatieve bedrijven blijven terughoudend.
  • Plateau of Productivity: we zijn de fase van early adoption duidelijk voorbij: de technologie wordt steeds meer mainstream. De brede toepasbaarheid en relevantie worden steeds duidelijker.

Wat zijn de tech-trends die impact kunnen hebben op je business? Ze zullen niet van de één op de andere dag mainstream zijn, maar je wil ook niet de boot missen. Het zou jammer zijn als je te laat aanhaakt en daarna niet mee kunt komen. Daarom: zie de trends als ontwikkelingen die in de komende jaren belangrijk worden.

1. Artificial intelligence wordt beschikbaar voor de massa

Gartner verwacht dat we in de komende tien jaar praktisch overal toepassingen van AI gaan zien. Met name de ontwikkelingen in cloud computing, open source en de ‘maker community’ (behalve producten aanbieden, ook de kennis delen die je hebt opgedaan in het maakproces) zorgen ervoor dat we meer AI gaan zien.

Gartner baseert dat op de technologieën die AI gebruiken, en de plek waar ze op de cycle staan. Zo zullen slimme assistenten, zelfrijdende auto’s en AI Platform as a Service mainstream worden in de komende jaren of snel de ‘Peak of Inflated Expectations’ bereiken.

Behalve de zichtbare toepassingen, wordt AI ook gebruikt voor nieuwe, onzichtbare toepassingen – bijvoorbeeld algoritmes die gebruikt worden om bijstandsfraude te vinden. Om als samenleving grip te houden op kunstmatige intelligentie, pleit IT-adviseur Sieuwert van Otterloo voor het doen van Algoritme Impact Assessments.

2. Digitale ‘ecosystemen’

We zien een verschuiving van afgesloten technische infrastructuren naar platforms die een digitaal ecosysteem mogelijk maken. Dit zou de basis leggen voor de brug tussen mensen en technologie. Nieuwe technologieën hebben een revolutie in de basis van infrastructuur nodig. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld datavolume, geavanceerde rekenkracht en dus de digitale ecosystemen zodat je ‘alomtegenwoordig’ kunt zijn.

Onder andere de ontwikkeling van Internet of Things en blockchain op de Hype Cycle laten deze trend zien. Al klinkt er inmiddels ook aardig wat kritiek over blockchain.

3. Do-It-Yourself biohacking

In het komende decennium verwacht Gartner dat we in het ‘bovenmenselijke’ tijdperk terechtkomen. Dat heeft te maken met ‘biohacking’, een term waarvan de definities uiteenlopen. De NOS noemt het “Van ‘klooien aan je lichaam’ tot het optimaliseren van je leven met biologie, techniek en doe-het-zelfwetenschap.” Een biohacker legt aan de NOS uit dat “biohackers de grenzen van de menselijke capaciteit proberen op te rekken”.

Dit kun je verdelen in vier categorieën om je gezondheid en leven te verbeteren:

  • Technologie
  • De combinatie van genen en voedsel
  • Experimentele biologie
  • Grinder biohacking’: je lichaam modificeren met technologie, bijvoorbeeld met chips.

Of de samenleving hier wel klaar voor is, en welke ethische vraagstukken ontstaan, is nog de vraag.

De technologieën die bij deze trend horen, zoals biochips, biotech, augmented reality (AR) en slimme weefsels, bewegen zich snel door de Hype Cycle. Augmented reality zit bijvoorbeeld bijna op de bodem van de ‘Trough of Disillusionment’ (afnemende interesse), terwijl biochips nu op de ‘Peak of Inflated Expectations’ zit en waarschijnlijk in de komende tien jaar opschuift naar het ‘Plateau of Productivity’.

biohacking

4. Transparantie tussen mensen, bedrijven en dingen

Volgens Gartner zal technologie steeds meer op mensen gericht worden – tot het punt dat transparantie tussen mensen, bedrijven en dingen is bereikt. Hierdoor worden slimmer leven, slimmer werken en slimmere ruimtes uitgebreid en mogelijk gemaakt. Dit heeft te maken met technologieën als de connected home, smart workspace en 4D-printen.

5. Overal aanwezige infrastructuur

Infrastructuur zal niet langer een beperking vormen voor bedrijven. Dit is in een stroomversnelling gekomen door cloud computing. Ga maar na: het is nu al mogelijk om altijd ‘aan’ te staan en bereikbaar te zijn. Van 5G wordt bijvoorbeeld verwacht dat het ’t ‘Plateau of Productivity’ binnen twee tot vijf jaar bereikt.

De schaduwkant hiervan is dat de verhouding tussen werk en privé uit balans kunnen raken (beantwoord je zelf ’s avonds weleens werkmail?).

Blijf op de hoogte

Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de manier waarop je je business runt, constant verandert. Zorg dat je op de hoogte blijft en gebruik wat voor van meerwaarde kan zijn. Ga niet klakkeloos met elke trend mee, maar identificeer nieuwe mogelijkheden voor je business.

Headerfoto door Emre Karataş via Unsplash.