Innovatie

Gartner voorspelt: 3 tech-trends om de komende jaren in de gaten te houden

0

NFT’s, digitale mensen en sovereign cloud: van welke technieken kun je de komende jaren verwachten dat ze mainstream worden? En welke trends zorgen voor die technieken? Het is weer zover: Gartner heeft een nieuwe versie van de jaarlijkse Hype Cycle for Emerging Technologies uitgebracht.

In de nieuwe Hype Cycle staan 25 ‘breakthrough’ technieken die volgens Gartner een grote impact zullen hebben op bedrijven en maatschappij voor de komende 2 tot 10 jaar. Daarbij focussen ze op de eerste fases van de cyclus.

Hype Cycle for Emerging Technologies 2021.

Gartner Hype Cycle

Hoe werkt de Hype Cycle? Volgens Gartner doorlopen nieuwe technologieën, voordat ze gemeengoed zijn, een route met 5 fases. Dat zijn de volgende:

  • Innovation Trigger. Een mogelijke technologische doorbraak zorgt voor de start. Er is veel publiciteit voor het onderwerp, vaak rondom concepten. Vaak bestaan er nog geen bruikbare producten. Commerciële levensvatbaarheid is nog niet bewezen.
  • Peak of Inflated Expectations. De vroege publiciteit levert een aantal succesverhalen op. Vaak zijn er ook veel mislukkingen. Sommige bedrijven gaan nu actie ondernemen, maar veel bedrijven doen er nog niets mee.
  • Trough of Disillusionment. De interesse in de technologie neemt af, omdat experimenten en implementaties nog niets opleveren. Investeringen gaan alleen door als de producten worden verbeterd tot tevredenheid van early adopters.
  • Slope of Enlightenment. Het wordt steeds duidelijker hoe de techniek van voordeel kan zijn voor bedrijven. Er komen tweede- en derdegeneratieproducten op de markt. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met pilots, maar conservatieve bedrijven blijven terughoudend.
  • Plateau of Productivity. De technologie wordt steeds meer mainstream. De brede toepasbaarheid en relevantie worden duidelijker.

3 tech-trends

Gartner heeft uit de verschillende technologische ontwikkelingen 3 brede trends gedestilleerd.

1. Engineering trust

De eerste trend gaat over vertrouwen. Om vertrouwen van een gebruiker en klant te krijgen, moet een technologie (maar ook een bedrijf bijvoorbeeld) betrouwbaar zijn en veilig omgaan met data. Gartner ziet vertrouwen ook als een basis voor nieuwe innovaties om waarde te leveren.

Denk bijvoorbeeld aan cloudtechnologie. Veel diensten komen op dit moment uit de VS of Azië, waardoor Europese bedrijven hun data in deze regio’s opslaan. Dit leidt tot politieke en maatschappelijke onrust over de bescherming van deze data. Het is ook een flinke opgave om er goede wetgeving voor te maken (denk maar aan de GDPR / AVG). Eén technologie om in de gaten te houden volgens Gartner, is ‘sovereign cloud’. Even gechargeerd: cloud in eigen land. Door data binnen landsgrenzen en/of EU-grenzen op te slaan, kunnen bedrijven beter voldoen aan lokale wetgeving én hun data beter beschermen.

Een andere ontwikkeling is gedecentraliseerde identiteit, waarbij je controle krijgt over je eigen digitale identiteit en welke data je met anderen deelt. Gartner geeft daarbij als voorbeeld het tonen van je rijbewijs voor het kopen van alcohol. Daarbij toon je niet alleen je geboortedatum, maar ook andere gegevens. Eigenlijk hoeft de winkelier alleen maar te weten dat jij oud genoeg bent om alcohol te kopen.

Gartner noemt ook nonfungible tokens (NFT’s) als interessante ontwikkeling die onder deze trend valt. Jan Scheele schreef eerder al op Frankwatching over de potentie van NFT’s en de obstakels.

Andere technologieën die Gartner noemt binnen deze trend zijn machine-readable wetgeving, gedecentraliseerde financiën, homomorphic encryptie, actief metadatabeheer, data fabric, real-time incident centers en communicatietoepassingen voor medewerkers (en dan met name voor de front line workers die niet elke dag achter de computer zitten).

2. Accelerating growth

Als de basis (vertrouwen) op orde is, kun je volgens Gartner focussen op groei. Met een balans tussen risico’s nemen en haalbare doelen stellen.

Eén opvallende technologie is de digitale mens. Dit is een digitale, interactieve en AI-gedreven kopie van jezelf. De komende tijd verwacht Gartner dat digital humans meer emoties kunnen tonen en in z’n geheel menselijker zullen worden. Wat je nu al ziet gebeuren, is dat er voor digitale mensen licenties verstrekt worden. Een acteur kan een licentie verstrekken om zijn digitale persona te laten optreden voor een presentatie of zijn stem te gebruiken in een reclame.

Deze technologie wordt overigens volgens Gartner ook voor deepfakes gebruikt. Het brengt vraagstukken met zich mee over fraude en ethiek. Is het bijvoorbeeld oké om overleden geliefden weer digitaal tot leven te brengen met deepfakes?

Ook generative AI is in opkomst. Waar de digitale mens een kopie is van een bestaand mens, kan generative AI compleet nieuwe mensen maken. Zoals de mensengenerator van This person does not exist. Maar kunstmatige intelligentie kan ook synthetische data creëren (een representatie van data, maar dan privacyvriendelijk), nieuwe artikelen schrijven of zelfs nieuwe medicijnen ontdekken.

Een andere technologie die Gartner benoemt is multiexperience. Er wordt volop nagedacht over de manier om iets weer te geven. De manier waarop we interacteren met de virtuele wereld zal veranderen. We bewegen ons weg van het scherm en het keyboard en dompelen ons onder in een interactieve omgeving. Ik denk dat de hype rond de metaverse hier ook binnen past.

Gartner noemt nog een aantal andere technologieën die binnen deze trend vallen: AI-gedreven innovatie (eigenlijk een parapluterm voor veel AI-ontwikkelingen), industry clouds en quantum machine learning.

3. Sculpting change

Tot slot de derde trend: sculpting change. Verandering is in essentie disruptief. Gartner geeft aan dat het belangrijk is om disrupties te herkennen, erop te anticiperen en ze in je voordeel te gebruiken.

AI-augmented design en AI-augmented software engineering zijn 2 ontwikkelingen die binnen deze trend passen. Met de inzet van kunstmatige intelligentie kan user experience design en software-ontwikkeling makkelijker worden gemaakt.

Een andere interessante technologie is self-integrating apps. Je kent het waarschijnlijk wel: als je met een nieuwe tool of applicatie aan de slag gaat, kost de integratie daarvan vaak de meeste tijd en geld. Met self-integrating apps wordt dat proces makkelijker gemaakt en zou je kosten kunnen besparen.

Andere technologieën die binnen deze trend vallen: composable applications, composable networks, digital platform conductor tools, influence engineering, named data networking en physics-informed AI.

Volg de trends, maar wees kritisch

Technische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de manier waarop je je bedrijf runt, constant verandert. Zorg dus dat je op de hoogte blijft en gebruik wat van meerwaarde kan zijn. Hopelijk helpt de Hype Cycle daarbij. Gartner biedt daarnaast ook nog een stappenplan voor het beoordelen van kansrijke technologieën.

Impact beoordelen van emerging technologies van Gartner.

Bron afbeelding: Gartner-webinar op 2 september 2021.

Waai niet zomaar met elke trend mee, maar identificeer slim nieuwe mogelijkheden (of bedreigingen). Ik ben benieuwd: welke technologieën springen er voor jou uit?