Online marketing

De 3 (geheime) tactieken om Google Maps voor je te laten werken

0

Meer dan de helft van de Nederlanders gebruikt dagelijks Google Maps in het verkeer. Als zoveel mensen deze publieke kaart gebruiken is het natuurlijk belangrijk dat de informatie die erin staat klopt. Dat voorkomt irritaties en ongemak. Tegelijk liggen er ook kansen. Wat kun je bereiken door de publieke kaart te verrijken? Een duik in de mogelijkheden en kansen voor omgevingsmanagement, communicatie, marketing en sales.

Je kent het wel. Je bent op pad en de weg waar Google Maps je heen stuurt is afgesloten. Dit soort ongemakken ontstaan doordat publieke kaarten als Google Maps, HERE en TomTom geen lokale kennis hebben. De beste route bepalen en het up-to-date houden van de kaart, moeten de meeste kaartaanbieders zelf regelen. Daar hebben ze een aanpak voor, maar die pakt op lokaal niveau niet altijd goed uit.

Soms eenvoudig, soms niet

Wat zou het fijn zijn als de kaart is bijgewerkt en het verkeer niet leidt via een onjuiste of ongewenste route. Het is een publiek geheim dat je de publieke kaarten aan kunt passen. Een simpele aanpassing is via een aantal stappen snel te regelen. In veel gevallen is aanpassen niet zo eenvoudig. Is het specialistisch werk? Dan helpt een bedrijf zoals Localyse hierbij. Als officieel Google-partner hebben ze extra kanalen om de kaart te laten bijwerken.

1. Laat informatie vanuit projecten bijwerken, ik deel 3 handige tips

De oorzaak dat gegevens op Google Maps niet kloppen is vaak vanwege een herinrichting. Het gaat daarbij niet alleen over wegen, maar ook over de informatie over publieke voorzieningen zoals parkeerplaatsen, gebouwen en natuurgebieden. Maak afspraken met de afdeling die gaat over projecten in de buitenruimte, zodat zij Google Maps meenemen in hun werkprocessen.

De herinrichting

Het best kan het aanpassen van de publieke kaart onderdeel zijn van projecten in de openbare ruimte. Het is voor mensen van de gemeente al logisch om vanuit een project de ‘eigen’ kaart van de geo-afdeling te updaten. Met een kleine extra stap is meteen de kaart van de ‘digitale openbare ruimte’ ook up-to-date. Het aanpassen van een enkele weg is soms eenvoudig. Is het een gebiedsontwikkeling, dan wordt het al snel wat lastiger. Softwarebedrijf AFAS regelde dat de locatie van hun nieuwe kantoor ook op de kaart pronkt.

Het kantoor van AFAS, waarbij eerst de oude situatie en daarna de nieuwe situatie getoond wordt

Het kantoor van AFAS, waarbij eerst een oude (niet kloppende) situatie en daarnaast de nieuwe situatie getoond wordt.

De tijdelijke omleiding

Een tijdelijke wegafsluiting kun je in Google Maps verwerken door een tijdelijke omleiding in te voeren. Dit voorkomt veel extra verkeersbewegingen van mensen die moeten omrijden en meer bewegingen leiden tot meer gevaarlijke situaties. En natuurlijk tot irritatie: degene die om moet rijden is niet blij, net als omwonenden die al het verkeer voor hun huis twee keer zien langskomen. Zo zorgde de gemeente Amsterdam ervoor dat het verkeer bij- en de toegang tot het Parking Centrum Amsterdam Oosterdok tijdelijk via een andere route werd geleid vanwege de bouw van het Booking.com-hoofdkantoor.

Een omleiding in Amsterdam op de digitale kaart; er is doorgegeven dat een weg is afgesloten

Een omleiding in Amsterdam op de digitale kaart; er is doorgegeven dat een weg is afgesloten.

De onwenselijke route

Verder zijn er onwenselijke routes. Denk aan vrachtverkeer dat langs basisscholen rijdt of de fietsenstalling bij het station die niet aan de kant van het spoor is waar je naartoe bent gestuurd. En: met de auto wil je niet naar de ingang van een natuurpark of een dierentuin. Je navigeert liever naar de parkeerplaats. Zo zorgde Gemeente Harderwijk als beheerder van het Crescentpark ervoor dat bezoekers niet meer midden in de nabijgelegen woonwijk gingen parkeren, maar op de juiste locatie terecht kwamen.

Een park in Harderwijk waar nu via de navigatie naar de juiste plek rijdt waar je kunt parkeren

Een park in Harderwijk waar je nu via de navigatie naar de juiste plek rijdt om direct te kunnen parkeren.

2. Werken aan doelstellingen door de kaart te verrijken

Als je werkt aan opgaven, targets of KPI’s, dan kan het in jouw geval handig zijn om via Google Maps bepaalde locaties vindbaar te maken. Dat kan allereerst door interessante punten op de kaart te plaatsen. Denk aan thema’s als toegankelijkheid (openbare toiletten), toerisme (bezienswaardigheden en attracties) en aan extra verkoop (deelauto-locaties).

Zorg dat je de Point Of Interest, ofwel de POI, zelf claimt en dat de informatie over de POI zo volledig mogelijk is ingevuld.

POI claimen

Je claimt een locatie op Google Maps, zoals je dat ook doet met een Google Mijn Bedrijf. Elke organisatie kan een locatie claimen, ook publieke locaties. Ook een commercieel bedrijf kan dus een hotspot opeisen en hier op een commerciële manier gebruik van maken. Vaak willen gemeenten liever zelf controle houden over publieke locaties. Wat het claimen van een locatie ook oplevert zijn statistieken van het gebruik, waaronder hoe vaak het is opgevraagd en bekeken. Dit kun je weer gebruiken bij het monitoren van en rapporteren over de voortgang van je doelstelling of KPI. De gemeente Breda zorgde ervoor dat er publieke toiletten binnen het centrum van Breda vindbaar werden in Google Maps om te werken aan hun toegankelijkheidsdoelstellingen.

Breda werkte aan toegankelijkheid en maakte daarom de openbare toiletten vindbaar op Google Maps

Breda werkte aan toegankelijkheid en maakte daarom de openbare toiletten vindbaar op Google Maps.

POI invullen

Zoals bij Google Mijn Bedrijf een goed (lees: relevant en betrouwbaar) gevuld profiel je vindbaarheid vergroot, werkt dat ook zo met een locatie. Zorg dat de openingstijden bekend zijn (ook als een park altijd open is), dat er een website beschikbaar is, een telefoonnummer is en er vragen en antwoorden zijn. Het is belangrijk dat er foto’s toegevoegd worden en dat reviews zijn gevuld. Uiteraard moet dit door echte mensen worden gedaan met echte ervaringen.

Het mooie is dat je als aanbieder van de locatie ook de dienst op de locatie kunt verbeteren naar aanleiding van de feedback die je krijgt. Reageer dus altijd op reviews. Zo zorgde de gemeente Roermond ervoor dat de P+R-parkeergarages beter gevonden en benut werden. Onder meer doordat informatie over het parkeren op hun locatie beschikbaar kwam en deze beter vindbaar werd.

Een kaart van Roermond met een goed gevulde Point of Interest in beeld.

Vindbaarheid vergroten doordat een POI goed is gevuld.

3. De Google Maps-mindfuck: bewuste en onbewuste beïnvloeding

Marketingtechnisch gezien zijn de mogelijkheden van Google Maps nog groter. Door looproutes bewust langs bepaalde plekken te laten lopen kun je mensenmassa’s leiden, mensen beïnvloeden met bepaalde ideeën of daadwerkelijk verleiden om zo extra te kunnen verkopen.

De stadswandeling

Als gemeente kun je het bijvoorbeeld fijn vinden als mensen in de binnenstad via een bepaalde route lopen. Praktisch gezien om mensenstromen te sturen of gewoon omdat je trots bent op bepaalde (historische) plekken. Dit is vergelijkbaar met ‘de onwenselijke route’ uit #1.

Het ‘loopje langs de lolly’

Andersom kun je als commercieel bedrijf, bijvoorbeeld als horecaondernemer, de wens hebben dat mensen langs jouw zaak lopen tijdens een toeristische wandelroute. Dat kan een boost voor je omzet betekenen. De gemeente Roermond voorkwam dat een bedrijf met een stadswandeling aan de haal ging en biedt nu zelf een stadswandeling door de binnenstad aan.

Kaart van een stadswandeling in het centrum van de gemeente Roermond die langs punten gaat die de gemeente graag wil laten zien

Een stadswandeling in het stadscentrum van Roermond, die langs punten gaat die de gemeente graag wil laten zien.

Verantwoordelijk of niet: eigenlijk maakt het niet uit

Overheden zijn door de publieke kaart in een nieuwe werkelijkheid beland. Gemeenten zijn namelijk niet verantwoordelijk voor fouten op de kaart, maar hebben er een belang bij dat informatie in de apps klopt. Het verkeer, inwoners en daarmee de gemeente zelf ondervinden er hinder van als route-informatie niet goed is. En op informatie over publieke voorzieningen of publieke bezienswaardigheden wil je liever de regie houden. Een gemeente doet er daarom goed aan om prioriteit te maken van de informatie die publieke routeapps geven.

De kaart van Google Maps biedt kansen

Tegelijk mag iedereen meehelpen om de publieke kaart kloppend en informatief te maken. Dat biedt ook voor commerciële bedrijven kansen. Je bewijst mensen een dienst met goede en up-to-date informatie. In ruil daarvoor verbind jij je organisatie met het stukje op de kaart. Ontzettend veel mensen gebruiken Google Maps en dus wordt – met de publieke kaart in je strategie – de groeipotentie van je organisatie groter.