Innovatie

Gartner voorspelt: 3 tech-trends waar je de komende jaren niet omheen kunt

0

Web3, AI-adoptie en digital humans: in welke fase bevinden deze innovaties zich? Met welke technologieën moeten we serieus rekening gaan houden? Ook dit jaar staan er weer 3 tech-trends centraal in de nieuwe versie van de jaarlijkse Hype Cycle for Emerging Technologies van Gartner.

In de nieuwste versie van de Hype Cycle van Gartner vind je 25 ‘emerging technologies’, gekoppeld aan 3 overkoepelende thema’s:

 1. Het uitbreiden van immersieve ervaringen
 2. De automatisering van kunstmatige intelligentie (AI) versnellen
 3. Het optimaliseren van technologieën voor digital business

De verwachting is dat deze trends binnen 2 tot 10 jaar grote impact zullen hebben op bedrijven en de maatschappij. In dit artikel ga ik dieper in op deze thema’s.

Hype Cycle 2022 van Gartner.

Over de Gartner Hype Cycle

Laten we eerst een stapje terug zetten. Hoe werkt de Hype Cycle ook alweer? Volgens Gartner doorlopen nieuwe technologieën, voordat ze gemeengoed zijn, een route met 5 fases:

 • Innovation Trigger. Een mogelijke technologische doorbraak zorgt voor het begin van de cyclus. Er is veel publiciteit voor het onderwerp, dat meestal nog in conceptuele fase is. Vaak bestaan er nog geen bruikbare producten. Commerciële levensvatbaarheid is nog niet bewezen.
 • Peak of Inflated Expectations. De vroege publiciteit levert een aantal succesverhalen op. Maar er zijn er ook veel mislukkingen. Sommige bedrijven gaan met de technologie aan de slag, maar veel bedrijven doen er nog niets mee.
 • Trough of Disillusionment. De interesse in de technologie neemt af, omdat experimenten en implementaties nog niets opleveren. Investeringen gaan alleen door als de producten worden verbeterd tot tevredenheid van early adopters.
 • Slope of Enlightenment. Het wordt steeds duidelijker hoe de techniek van voordeel kan zijn voor bedrijven. Er komen tweede- en derdegeneratieproducten op de markt. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met pilots. Conservatieve bedrijven blijven terughoudend.
 • Plateau of Productivity. De technologie wordt steeds meer mainstream. De brede toepasbaarheid en relevantie worden duidelijker.

Sinds enkele jaren focussen ze bij de publicatie van de Hype Cycles alleen op de eerste fases van de cyclus. Dat is soms wel jammer, omdat ik wel zou willen zien hoe het staat met de technologieën die in vorige publicaties aan de vooravond van een doorbraak stonden. Zijn ze daadwerkelijk voorbij de hype en gemeengoed geworden, of zat Gartner ernaast met de voorspelling?

Deze video gaat dieper op de achtergrond van de Hype Cycle in:

Accepteer cookies

Hoe zat dat in 2021?

Vorig jaar werden de trends opgehangen aan deze thema’s:

 1. Vertrouwen – Om vertrouwen van een gebruiker en klant te krijgen, moet een technologie (maar ook een bedrijf bijvoorbeeld) betrouwbaar zijn en veilig omgaan met data.
 2. Groei – Als de basis (vertrouwen) op orde is, kun je volgens Gartner focussen op groei. Met een balans tussen risico’s nemen en haalbare doelen stellen.
 3. Verandering – Dit is in essentie disruptief. Gartner geeft aan dat het belangrijk is om disrupties te herkennen, erop te anticiperen en ze in je voordeel te gebruiken.

Het is interessant deze aandachtspunten mee te nemen in de thema’s voor 2022. Ik denk dat ze ook de komende jaren nog actueel zullen zijn. Maar laten we dan nu een duik nemen in de overkoepelende thema’s van 2022. Waar moeten we rekening mee gaan houden?

Trend 1. Ontwikkeling en uitbreiding van immersieve ervaringen

Dit thema gaat over ondergedompeld worden in virtuele omgevingen, met als voordeel meer controle te krijgen over je identiteit en data. Denk aan technologieën als:

 • Metaverse: een collectieve, virtuele en gedeelde 3D-omgeving.
 • NFT’s: een uniek digitaal item, gebonden aan de blockchain.
 • Web3: technologieën voor de ontwikkeling van gedecentraliseerde webapplicaties, waarmee gebruikers hun eigen identiteit en gegevens kunnen beheren.

Met deze technologieën kun je ook klanten op een nieuwe of andere manier gaan bereiken. Gartner licht voor dit thema één trend extra uit, namelijk die van Digital twin of the customer (DToC):

“DToC is een dynamische virtuele representatie van een klant. Het simuleert die klant en leert om het gedrag na te bootsen en daarop te anticiperen. Het kan worden gebruikt om de klantervaring (CX) aan te passen en te verbeteren. En het kan nieuwe digitalisering, producten, diensten en kansen ondersteunen.”

Je vindt Digital twin of the customer nog helemaal aan het begin van de Hype Cycle staan. Ongetwijfeld gaat de ontwikkeling hiervan hand in hand met het krijgen van vertrouwen van deze klant. Het kan je helpen om het gedrag van klanten te begrijpen én te voorspellen wat ze na bepaalde stappen willen. Ik ben benieuwd hoe dit werkt in combinatie met de steeds strenger wordende privacyregels. Hoe dan ook, het zal 5 tot 10 jaar duren voordat deze technologie mainstream zal worden, maar volgens Gartner moet je er rekening mee houden dat het organisaties flink zal veranderen.

Trend 2. De versnellende automatisering van AI

Artificial intelligence (AI) wordt steeds meer geadopteerd. Het is volgens Gartner een belangrijke ontwikkeling bij producten, services en oplossingen. AI-modellen worden de komende jaren flink doorontwikkeld en getraind om ze te kunnen gebruiken. Waarom? Je voorspellingen en uitkomsten zullen hiermee preciezer worden, waarvan je uiteraard de voordelen voor je bedrijf van gaat merken. De rol van mensen zal hierbij steeds meer verschuiven naar die van consumenten, beoordelaars en toezichthouders.

Gartner gaat dieper in op de autonome systemen (helemaal aan het begin van de Hype Cycle), als voorbeeld van accelerated AI automation:

“Het zijn zelfsturende fysieke of software-systemen die domeingebonden taken uitvoeren. Ze vertonen 3 fundamentele kenmerken: autonomie, leren en agency.”

Als traditionele AI-technieken niet flexibel genoeg zijn, kunnen de autonome systemen helpen bij de implementatie.

Andere technologieën die bij dit thema horen, zijn:

 • Causal artificial intelligence (AI) – identificeert oorzaak-en-gevolg-relaties.
 • Foundation models – denk hierbij aan language models.
 • Generative design AI of AI-augmented design – dit gaat om het gebruik van AI, machine learning en natural language processing (NLP) voor onder andere user flows, screen designs en content.

Trend 3. Het optimaliseren van technologieën voor digital business

Het laatste thema noemt Gartner ‘optimized technologist delivery’. Ik vond deze term lastig te vertalen (als jij een goede vertaling weet, laat het me weten!). De technologieën die Gartner bij deze trend bundelt, hebben allemaal te maken met digital business. Ze geven feedback en inzicht om alles rondom bedrijven te kunnen optimaliseren.

Waar kun je dan zoal aan denken?

 • Cloud data ecosystems – omgevingen die ondersteuning bieden bij data-management.
 • Augmented FinOps – AI en machine learning kunnen zorgen voor optimalisaties bij financiën, budgettering en kosten.
 • Cybersecurity mesh architecture – meer focus op controles die de effectiviteit van je beveiliging verbeteren.
 • Dynamic risk governance – een nieuwe benadering om de rollen en verantwoordelijkheden voor risicobeheer te definiëren.

Andere technologieën die je terugvindt in de Hype Cycle: cloud sustainability, computational storage, data observability, industry cloud platforms, minimum viable architecture, observability-driven development, OpenTelemetry en Platform engineering.

Kijk kritisch naar deze trends

Slechts enkele van deze technologische ontwikkelingen zullen snel mainstream worden. De meeste zitten ook nog maar vroeg in de ‘innovation trigger’-fase. Als je er snel bij bent heb je grotere kans om hiervan de vruchten te plukken, aldus Gartner. Wel blijft het natuurlijk maar de vraag of ze aan de verwachtingen voldoen. Blijf dus vooral kritisch!

Wat vind jij van deze trends en welke technologie springt er voor jou uit? Laat het weten via de reacties hieronder.