Innovatie

AI en HR – synergie of strijd?

0

Sinds ChatGPT in november 2022 op het toneel verscheen, komt voortdurend de onvermijdelijke vraag bij ons bovendrijven: gaat AI mijn baan inpikken? HR-professionals opgelet: generatieve AI zou weleens voor disruptie kunnen gaan zorgen in de wereld van werken. 

Sinds zijn debuut heeft deze technologie invloed gehad op bijna elk aspect van het HR-beroep, van de personeelsplanning en bedrijfscultuur tot training en ontwikkeling en het bijhouden van werknemersprestaties. Een manager van een team van 15 mensen die elk kwartaal een online beoordeling invult, kan met generatieve AI bijvoorbeeld een conceptrapport voor elk teamlid genereren. Op die manier is het het niet langer nodig om rapporten van nul af aan op te stellen.

HR-professionals krijgen te maken met allerlei vraagstukken, die uiteindelijk allemaal met elkaar verband houden. Ze moeten zichzelf vertrouwd maken met de nieuwe technologie en de bijbehorende gevolgen. Tegelijkertijd moeten ze inspringen op de zorgen van mensen, die bang zijn dat AI hen overbodig maakt. In deze moeilijke economische tijden met krimpende budgetten oefent AI een enorme aantrekkingskracht uit op bedrijven. De technologie kan worden aangewend als rechtvaardiging voor een reorganisatie.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat klanten en zakelijke partners veel waarde hechten aan menselijk contact en verbinding. We moeten AI daarom zien als een tool waarmee je de efficiëntie van medewerkers kunt vergroten, stress en burn-out kunt tegengaan (ook bij jezelf en je HR-collega’s), en de focus opnieuw kunt richten op strategisch en creatief denken. Dit vormt de basis van een goede concurrentiepositie.

De huidige stand van zaken rond generatieve AI

Er zijn nog maar een paar maanden verstreken, maar volgens een enquête van Resume Builder onder duizend zakelijke besluitvormers , heeft “een op de vier bedrijven al werknemers vervangen door ChatGPT”. En “zegt 48% van alle bedrijven die ChatGPT gebruiken dat ze werknemers hebben vervangen”.

Maar het feit dat sommige bedrijven mensen vervangen door AI, houdt niet automatisch in dat alle bedrijven dat zullen doen of zouden moeten doen. Want zoals de Harvard Business Review stelt:

AI zou de menselijke intelligentie moeten aanvullen in plaats van die te vervangen.

Dit is typerend voor de huidige stand van zaken rond de inzet van AI. Organisaties moeten kunstmatige en menselijke intelligentie met zorg in evenwicht brengen. Deze noodzaak wordt bevestigd door analistenbureau Gartner, dat een groep senior managers vroeg naar hun prioriteiten ten aanzien van generatieve AI.

In dit onderzoek zei 38% dat hun primaire focus op klantenbehoud lag. Kostenbesparingen kwamen pas op de derde plaats. Dit was voor 17% van de respondenten de belangrijkste prioriteit.

HR workflows bron: 3rdtimeluckystudio / Shutterstock.com

Om relevant te blijven en in de toekomst optimaal te kunnen functioneren moeten HR-afdelingen hun organisatie helpen met het integreren van AI met de reguliere workflows. Ze moeten deze technologie inzetten om processen efficiënter te maken. En te stroomlijnen om het leven van medewerkers makkelijker te maken en hun werkdruk te verlichten.

En niet alleen dat: AI kan ook de creativiteit en het strategisch denken van medewerkers een boost geven. Dat geldt voor mensen op alle niveaus van de organisatie, inclusief medewerkers van de HR-afdeling.

De plek van AI binnen de HR-omgeving

Zakelijke gebruik van AI is niets nieuws. Er zijn al enkele jaren krachtige technologische automatiseringsoplossingen verkrijgbaar die de efficiëntie van HR-processen vergroten. Deze HR-technologie kan onder meer helpen met:

 • functiebeschrijvingen opstellen
 • benchmarkinformatie zoals salarissen en secundaire voorwaarden verzamelen en verwerken
 • taken zoals onboarding automatiseren
 • selfservicemogelijkheden voor werknemers ontwikkelen
 • personeelsplanning en -werving
 • communicatie en workflows stroomlijnen
 • budgetten optimaliseren

Jazeker, dat is een hele waslijst. AI en automatisering kunnen vrijwel elke HR-taak sneller, eenvoudiger en doeltreffender maken en daar kunnen HR-professionals hun voordeel mee doen.

De belangrijkste uitdagingen voor nu zijn om mensen af te helpen van de angst dat ze hun baan kwijt zullen raken door AI. En om deze technologie in te zetten om de prestaties van werknemers een boost te geven in plaats van hen te vervangen.

Omscholing en upskilling moeten een topprioriteit worden

Mensen moeten zich vertrouwd maken met AI. Als ze dat niet doen, zullen ze beroepsmatig aan relevantie verliezen. De sleutel tot succes is om ervoor te zorgen dat medewerkers weten hoe ze AI-tools kunnen integreren en inzetten om te voldoen aan huidige én toekomstige werkeisen.

Ik deel hieronder een paar belangrijke punten om rekening mee te houden als je nadenkt over manieren om AI op te nemen in je bestaande workflows:

 • Bereid je voor op wet- en regelgeving op het gebied van AI
  De EU introduceerde recentelijk zijn eerste wet die het gebruik van AI aan banden legt. De volgende stap is dat lidstaten van de EU deze richtlijnen in hun lokale wetgeving opnemen.
 • Let er op dat AI-oplossingen onjuiste resultaten kunnen leveren
  ChatGPT en andere oplossingen voor generatieve AI kunnen feitelijk incorrecte informatie bieden. Als je de informatie zondermeer gebruikt, kan dat juridische gevolgen hebben.
 • Verlies de menselijke touch niet
  Interpersoonlijke vaardigheden en empathie blijven van belang. Die zijn uiteindelijk onmisbaar voor het onderhouden en uitbouwen van relaties met klanten en partners.
 • Werk aan nieuwe loopbaantrajecten
  Wat dacht je bijvoorbeeld van de functie van chief AI officer, of medewerkers die zich bezig houden met het labelen van data en de ontwikkeling van de juiste prompts? Om AI in te kunnen zetten in digitale transformatie, is inzicht nodig in de technologie en zo ontstaan er diverse nieuwe functies.

AI zal de manier waarop we werken voorgoed veranderen. De HR-afdeling moet gaan bepalen hoe zij gaan werken binnen de nieuwe kaders die AI creëert. AI is een instrument dat medewerkers moeten leren op te nemen in hun dagelijkse workflow. Het kan een einde maken aan een hoop administratieve overhead en zorgen voor tijdbesparing en verlichting van de werkdruk.

Vaardigheden, relevantie en creativiteit

Het is de taak van de HR-afdeling om mensen in hun organisatie te helpen om zich aan te passen aan de nieuwe technologie en een sterkere nadruk te leggen op omscholing en upskilling. Dit is nodig om de vaardigheden, relevantie en creativiteit van getalenteerde professionals op peil te houden. Want dat zijn en blijven de pijlers van zakelijke flexibiliteit, wat de toekomst ook brengt.