Innovatie

4 belangrijke tech-trends die je moet kennen

0

De opkomst van artificial intelligence, de overal aanwezige cloud en mensgerichte beveiliging… Met welke opkomende technologieën moeten we serieus rekening houden in de komende jaren? En in welke fase bevinden deze innovaties zich? Dit jaar staan er weer 4 tech-trends centraal in de nieuwe versie van de jaarlijkse Hype Cycle for Emerging Technologies van Gartner.

In de Hype Cycle for Emerging Technologies 2023 vind je allerlei opkomende technologieën, gekoppeld aan 4 overkoepelende thema’s:

 • De opkomst van artificial intelligence (AI)
 • Developer experience (DevX)
 • De overal aanwezige cloud
 • Mensgerichte beveiliging en privacy

Gartner verwacht dat deze trends en ontwikkelingen tussen 2 en 10 jaar grote impact zullen hebben op zowel bedrijven als de samenleving. In dit artikel ga ik dieper in op deze thema’s.

Hype cycle of emerging tech 2023 van Gartner.

Wat is de Gartner Hype Cycle?

Eerst een stapje terug. Wat is de Hype Cycle van Gartner? Volgens deze organisatie doorlopen nieuwe technologieën, voordat ze gemeengoed zijn, een route met 5 fases:

 • Innovation Trigger. Een mogelijke technologische doorbraak zorgt voor het begin van de cyclus. Er is veel publiciteit voor het onderwerp, dat meestal nog in conceptuele fase is. Vaak bestaan er nog geen bruikbare producten. Commerciële levensvatbaarheid is nog niet bewezen.
 • Peak of Inflated Expectations. De vroege publiciteit levert een aantal succesverhalen op. Maar er zijn er ook veel mislukkingen. Sommige bedrijven gaan met de technologie aan de slag, maar veel bedrijven doen er nog niets mee.
 • Trough of Disillusionment. De interesse in de technologie neemt af, omdat experimenten en implementaties nog niets opleveren. Investeringen gaan alleen door als de producten worden verbeterd tot tevredenheid van early adopters.
 • Slope of Enlightenment. Het wordt steeds duidelijker hoe de techniek van voordeel kan zijn voor bedrijven. Er komen tweede- en derdegeneratieproducten op de markt. Steeds meer bedrijven gaan aan de slag met pilots. Conservatieve bedrijven blijven terughoudend.
 • Plateau of Productivity. De technologie wordt steeds meer mainstream. De brede toepasbaarheid en relevantie worden duidelijker.

Sinds enkele jaren focussen ze bij de publicatie van de Hype Cycles alleen op de eerste fases van de cyclus. Dat is wel jammer, omdat ik zou willen zien hoe het staat met de technologieën die in vorige publicaties aan de vooravond van een doorbraak stonden. Zijn ze daadwerkelijk voorbij de hype en gemeengoed geworden, of zat Gartner ernaast met de voorspelling?

Deze video gaat dieper op de achtergrond van de Hype Cycle in:

Accepteer cookies

Wat stond er in de Hype Cycle van 2022?

Vorig jaar werden de trends opgehangen aan deze thema’s:

 • Het uitbreiden van immersieve ervaringen – We worden ondergedompeld in virtuele omgevingen (denk aan de metaverse en web3) en krijgen meer controle over onze identiteit en data.
 • De automatisering van kunstmatige intelligentie (AI) versnellen – AI-modellen worden snel doorontwikkeld en getraind. Denk aan autonome systemen, maar ook generatieve AI.
 • Het optimaliseren van technologieën voor digital business – De technologieën die Gartner in deze trend bundelt, hebben allemaal te maken met digital business. Ze geven feedback en inzicht om alles rondom bedrijven te kunnen optimaliseren.

Het is interessant deze aandachtspunten mee te nemen in de thema’s voor dit jaar. Ik denk dat ze ook de komende jaren nog actueel zullen zijn (zeker de hype rond AI zal je niet verbazen!). Maar laten we dan nu een duik nemen in de overkoepelende thema’s van 2023. Waar moeten we rekening mee gaan houden?

Trend 1. De opkomst van artificial intelligence (AI)

ChatGPT, Google Bard, Midjourney, Microsoft CoPilot… Inmiddels komen we bijna allemaal wel in aanraking met generatieve AI. Dit zijn tools die je helpen met het creëren van teksten, visuals, video’s en audio voor allerlei doeleinden.

Generatieve AI staat inmiddels hoog bij de ‘Peak of Inflated Expectations’ van de Hype Cycle. Maar generatieve AI is slechts een onderdeel van een grotere trend. Er zijn ook andere opkomende AI-technologieën waar Gartner de aandacht op wil vestigen. Denk aan AI voor het verbeteren van de klantervaring, het nemen van betere zakelijke beslissingen en voor het doen van voorspellingen.

Gartner benoemt daarbij een aantal technologieën, de één nog abstracter en technischer dan de ander. Ik doe mijn best om ze in het kort uit te leggen, inclusief links naar meer informatie:

 • AI-simulatie – de gecombineerde toepassing van AI en simulatietechnologieën om AI-agents te ontwikkelen, plus de gesimuleerde omgevingen waarin ze kunnen worden getraind, getest en ingezet.
 • Causale AI – identificeert oorzaak-en-gevolg-relaties en kan daardoor voorspellen en adviseren over welke acties of beslissingen je kunt nemen.
 • Gefedereerd machinaal leren – een manier om algoritmes te trainen via verschillende onafhankelijke sessies met elk een eigen dataset.
 • Graph data science – een wetenschappelijk-gedreven aanpak om kennis te halen uit de relaties en structuren in gegevens, meestal om in voorspellingen toe te passen.
 • Neuro-symbolische AI – een vorm van AI die neurale en symbolische architecturen integreert om elkaars sterke en zwakke punten aan te pakken, waardoor een robuuste AI ontstaat die in staat is tot redeneren, leren en cognitieve modellering. Dit wordt ook wel als de stap naar artificial general intelligence (AGI) gezien.
 • Reinforcement learning – een onderdeel van machine learning dat zich bezighoudt met het trainen van algoritmes, door ze te laten leren van hun omgeving.

Trend 2. Developer experience (DevX)

Het verbeteren van de developer experience is volgens Gartner cruciaal voor het succes van de meeste innovaties en digitale initiatieven van bedrijven. Het is ook van groot belang voor het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers, voor het moraal en om ervoor te zorgen dat het werk motiverend en lonend is.

Maar wat bedoelen ze dan met DevX? Het gaat om alle interacties tussen developers en de tools, platformen, processen en mensen waarmee ze samenwerken om softwareproducten en -diensten te ontwikkelen.

Het is opvallend dat Gartner DevX als één van de hoofdtrends noemt. We kennen immers al de employee experience als overkoepelende term voor alle medewerkers. Maar voor Gartner zullen er redenen zijn om in te zoomen op ontwikkelaars. Zonder hen kom je namelijk niet ver met de andere techtrends.

Belangrijke technologieën die de developer experience verbeteren, zijn o.a. AI-augmented software engineering (zoals de hulp van tools als ChatGPT bij coderen), API-centric Software as a Service (SaaS) en interne ontwikkelaarsportalen.

Trend 3. De overal aanwezige cloud

Gartner voorspelt dat cloud computing de komende 10 jaar een grote verschuiving doormaakt, van een technologisch innovatieplatform tot een ‘alomtegenwoordige’ en essentiële motor voor innovatie.

Cloudtechnologie zal breder worden toegepast en zich meer richten op specifieke bedrijfstakken. Geautomatiseerde operationele scaling (het dynamisch aanpassen van de rekenkracht van de servers op basis van de belasting), toegang tot cloud-native platformtools en goede governance zijn belangrijke elementen om rekening mee te houden.

Een aantal belangrijke trends om in het oog te houden voor deze verschuiving zijn onder andere augmented FinOps (geautomatiseerde financial operations versterkt met AI en machine learning), cloud-ontwikkelomgevingen, cloud-duurzaamheid en cloud-native (applicaties die van begin af aan al in de cloud staan).

Trend 4. Mensgerichte beveiliging en privacy

Mensen zijn en blijven de belangrijkste oorzaak van datalekken en security-incidenten. Hoe kunnen organisaties hier weerbaar tegen worden? Door een mensgericht beveiligings- en privacyprogramma te implementeren.

Een aantal technologieën die Gartner onder deze trend schaart zijn onder andere AI TRISM (AI trust, risk & security management), cybersecurity mesh-architectuur, homomorphic encryptie en post-quantum cryptografie.

Trend of hype?

Niet al deze technologische ontwikkelingen zullen snel mainstream worden. De meeste zitten ook nog maar vroeg in de ‘innovation trigger’-fase. Als je er snel bij bent, heb je volgens Gartner als bedrijf grotere kans om hiervan de vruchten te plukken. Wel blijft het natuurlijk maar de vraag of ze aan de verwachtingen voldoen en uit het dal van de Hype Cycle weten te klimmen. Blijf dus vooral kritisch!

Wat vind jij van deze trends en welke technologie springt er voor jou uit? Laat het weten via de reacties hieronder.