Samenwerken

Zo bundelen marketing & HR wél hun krachten [3 stappen]

0

Het vinden van nieuwe medewerkers is één van de grootste uitdagingen van deze tijd. We vissen allemaal in dezelfde vijver en talent is schaars. Over het belang van een goede samenwerking tussen HR en marketing bij het vinden van talent zijn al heel wat artikelen geschreven. Maar toch horen we marketeers vaak mopperen dat het zo lastig is om hun HR-collega’s te overtuigen van dit belang. Hoe kan dat?

De technieken die we in de marketing al sinds jaar en dag inzetten voor het bereiken van nieuwe klanten, zijn toch perfect in te zetten voor het bouwen van je werkgeversmerk en het bereiken van talent voor je vacatures? Dat begrijpt HR toch ook wel? Niets is minder waar. En dat heeft voor een deel te maken met de inhoud van de hierover gepubliceerde artikelen.

Het valt mij op dat die artikelen vooral gaan over waarom een goede samenwerking belangrijk is, maar amper over hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Die ‘hoe’-vraag leek mij bij uitstek geschikt om eens verder te onderzoeken.

In dit artikel deel ik 3 belangrijke inzichten, ook te vinden in het boek ‘Hoe dan?‘ (affiliate) over waarom HR en marketing elkaar (nog) niet weten te bereiken en wat je daar aan kunt doen.

Inzicht 1: onbekend maakt onbemind

Als je elkaar als teams of afdelingen nauwelijks kent, weet je ook niet wat je samen kan bereiken. Iedereen is natuurlijk druk en heeft eigen prioriteiten. Daarom lijkt er weinig noodzaak om je eens serieus te verdiepen in het werk van de ander. Het leidt zelfs tot de nodige vooroordelen.

Zo hoor ik binnen organisaties HR en leidinggevenden weleens spreken over marketing als ‘veredelde huisstijlpolitie’ of die ‘hippe jongeren die de hele dag mooie plaatjes zitten te maken’. Andersom zijn die vooroordelen er ook. De ‘HR-regeltjesfabriek’ bijvoorbeeld.

Onbekend maakt onbemind. Dat bekent dus weinig communicatie, weinig uitwisselen van informatie en vooral weinig samenwerking.

Inzicht 2: verschillende belangen en prioriteiten

Het is de beleving die telt en daar worden we dwarsgezeten door een paar hardnekkige denkbeelden. Marketing brengt geld op, HR kost geld. Marketing gaat over klanten, HR gaat over medewerkers. Daardoor lijken er verschillende belangen te spelen. Samenwerken wordt dan iets wat je ‘ernaast’ doet. Dat kost tijd en dat is er vaak niet. HR en marketing zijn afzonderlijke afdelingen, met ieder hun eigen aansturing, doelstellingen en verantwoordelijkheden. Dus, zolang er geen gezamenlijk doel is, wordt samenwerken lastig.

Daar zit natuurlijk direct de kern: wat is het gezamenlijke doel en wat heb je daarvoor nodig? In dit geval is het gezamenlijk organisatiedoel ‘het vinden en verbinden van nieuwe medewerkers’. Uiteindelijk kun je nog zoveel klanten binnenhalen, maar als je vervolgens geen mensen hebt om al het werk te doen, schiet je er nog niets mee op. Het gaat hand in hand.

Inzicht 3: samenwerking is te afhankelijk van persoonlijk initiatief

Natuurlijk zijn er in onze organisaties ook enthousiastelingen die wél zelf de kansen en mogelijkheden zien. Soms pakt dat goed uit en zorgt dat voor het samen oppakken van activiteiten of projecten. Maar regelmatig sneuvelen deze na een eerste vluchtige kennismaking. Omdat je HR-collega er de echte noodzaak niet van inziet. Of omdat er uit kennismaken vaak al snel goedbedoelde ideeën en acties volgen waar vervolgens niemand tijd of prioriteit aan kan geven. Kortom: het sterft een stille dood.

Hoe zorgen we er dan voor dat we juist wél krachten gaan bundelen. Hoe leg je binnen de organisatie uit wat het belang is van een goede samenwerking? Daar ga jij met de kennis uit dit artikel een belangrijke eerste stap in zetten! Maar het draait niet alleen om kennis. In de volgende paragraaf ga je zelf actief aan de slag om dat voor elkaar te krijgen.

Samen aan de slag

Hoe bundel je dan wel de krachten met je collega’s van HR? Dat doe je in 3 stappen.

Stap 1. Maak kennis

We beginnen in stap 1 met kennismaken. Want: om bekend en bemind te raken, moet je eerst überhaupt van elkaar weten wie je bent, welke kennis en expertise de ander in huis heeft en wat er zo leuk is aan de ander. Zo leer je als afdeling, team of collega’s elkaar kennen en wordt duidelijk waar je elkaar kunt ondersteunen. Ook kun je samen een inventarisatie maken van thema’s waarop je elkaar kunt versterken.

Organiseer dus een hernieuwde kennismaking. Ieder team bereidt een korte presentatie voor waarin je in vertelt:

 • Aan welke doelstellingen je als team aan werkt.
 • Hoe jullie werkdag eruit ziet.
 • Wat de grootste obstakels of uitdagingen zijn.

Stap 2. Bepaal gezamenlijke belangen en prioriteiten

De volgende stap is de gezamenlijke belangen en prioriteiten bepalen. Niet door te filosoferen over samenwerking, maar door samen aan de slag te gaan met 3 concrete experimenten.

Voor de meeste marketeers is dit dagelijkse kost, maar voor HR gaat er vaak een wereld open.

 • Experiment 1: maak een concurrentie analyse
  Onderzoek jullie belangrijkste concurrenten op de arbeidsmarkt. Wat doen zij om te onderscheiden en verleiden?
 • Experiment 2: ontwerp een persona
  Kruip daarvoor in de huid van de verschillende doelgroepen die voor jullie vacatures van belang zijn.
 • Experiment 3: jullie eigen sollicitatieproces door de ogen van een sollicitant.
  Wat zijn de belangrijke contactmomenten en hoe ervaart een sollicitant dit? Wat kun je daarvan leren.

Een aantal tips om elkaar nog beter te begrijpen

 1. Marketeers zijn van nature gewend om van perspectief te wisselen. Dat is namelijk wat er gebeurt als je je probeert in te leven in een doelgroep. Je moet begrijpen wat de doelgroep belangrijk vindt en waar behoeften liggen om bewustzijn, overweging en uiteindelijk conversie te realiseren. HR is dit minder gewend.
 2. HR denkt vaak in processen of hoe de dingen ‘strak geregeld’ kunnen worden. Marketing denkt meer in kansen, doelstellingen en resultaten.
 3. Het HR en (veelal Engelse) marketing-vakjargon verschillen nogal van elkaar. Als je elkaar wil leren begrijpen, probeer dan in duidelijke taal uit te leggen wat je bedoelt met begrippen als ‘customer retention, conversie, targeting en earned and paid socials’.

Stap 3. Organiseer de samenwerking

Om een goede samenwerking uiteindelijk écht te laten slagen, heb je ook je MT of directie te overtuigen. Zij hebben immers een belangrijke stem op organisatieniveau. Al was het maar in het bepalen van doelstellingen, prioriteiten en middelen om jullie samenwerking mogelijk te maken én te borgen. Een goede voorbereiding is dus het halve werk. Met de experimenten die jullie samen hebben uitgevoerd is dat vast een eitje. Daarmee kunnen jullie samen een plan maken en presteren. Begin klein, experimenteer en boek succes. Van daaruit ontstaat vanzelf iets moois.

Maak je plan en bereid een presentatie voor:

 1. Benoem eerst de gemeenschappelijke uitdaging. Bijvoorbeeld: het vinden van x aantal medewerkers in de komende x maanden.
 2. Laat vervolgens hoe jullie daarin samen kunnen werken en je krachten kunnen bundelen en wat dat kan opleveren.
 3. Vertel wat jullie daarin samen nodig hebben (tijd, geld, prioriteiten, gezamenlijke doestellingen etc.)

Succes!