Loopbaan

Ontslag via WhatsApp, mag dat?

0

Steeds vaker sturen we een appje naar collega’s of je baas over werkgerelateerde zaken. Natuurlijk is dit makkelijk en snel, maar hoe zit het als de berichten over serieuze zaken gaan, zoals ontslag? Kun je bijvoorbeeld via WhatsApp ontslagen worden of zelf ontslag nemen?

Is WhatsApp schriftelijk?

Volgens de wet moet een werkgever een arbeidsovereenkomst schriftelijk opzeggen. Aangezien we niet meer echt ‘schriftelijk’ communiceren is de vraag of moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail en WhatsApp, ook onder dit schriftelijkheidsvereiste vallen. Het simpele antwoord daarop is: ja! In een rechtszaak uit 2015 oordeelde de rechtbank Amsterdam dat ook WhatsApp-berichten moeten worden gezien als een schriftelijke mededeling, zoals in de wet is bedoeld.

Blauwe vinkjes

Er kleeft alleen wel een risico aan het versturen van dit soort belangrijke berichten via WhatsApp. De werkgever moet namelijk wel kunnen bewijzen dat de werknemer de opzegging heeft ontvangen. Daarbij kunnen de welbekende ‘blauwe vinkjes’ een belangrijke rol spelen, zoals blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in 2019.

In deze zaak werd de werkneemster ziek en vorderde doorbetaling van het loon tijdens haar ziekte. De werkgever weigerde dit en stelde dat de arbeidsovereenkomst al voordat zij ziek was geworden is geëindigd. De werkgever had namelijk via e-mail en WhatsApp laten weten dat de arbeidsovereenkomst niet verlengd zou worden. De werkneemster betwist deze berichten ontvangen te hebben.

Ondanks dat de e-mail niet terug te vinden was in de inbox van werkneemster, werden de WhatsApp-berichten ‘live’ ter zitting aan de rechter getoond. Deze maakte uit de blauwe vinkjes die achter het bericht stonden op dat de werkneemster het bericht geopend heeft en dus ook gelezen. De rechter achtte het daardoor voldoende aannemelijk dat werkgever de berichten daadwerkelijk aan werkneemster heeft gestuurd en dat zij deze ontvangen heeft. De arbeidsovereenkomst zou daardoor geëindigd zijn.

WhatsApp Bron: On The Back Of Camera / Shutterstock.com

Bron: On The Back Of Camera / Shutterstock.com

Een WhatsApp-bericht als handtekening?

In de meeste gevallen wordt ontslag onderling geregeld, zonder tussenkomst van de rechter. Werkgever en werknemer spreken dan in een vaststellingsovereenkomst af dat ze uit elkaar gaan onder bepaalde voorwaarden. Daarvoor is wel de handtekening van de werknemer nodig.

Kun je in zo’n geval ook via WhatsApp akkoord gaat in plaats van je handtekening zetten? Deze vraag speelde in een zaak die was aangespannen door supermarktketen Lidl tegen een assistent-manager. Het bedrijf bood hem een vaststellingsovereenkomst aan, waarop hij reageerde met de woorden ‘akkoord’.

Later hadden werkgever en werknemer nog via WhatsApp contact, waarin de man aangaf de overeenkomst ontvangen te hebben en dat hij ‘m getekend op de post had gedaan. Dat document kwam echter nooit bij de werkgever aan. Later ontstond er een conflict over het vakantiegeld waarna de werknemer alsnog niet akkoord ging met zijn ontslag en weigerde zijn handtekening te zetten.

Volgens de rechter was het appje van werknemer met de bevestiging voldoende voor een rechtsgeldige contractbeëindiging. Er is dus niet per se een ondertekende vaststellingsovereenkomst nodig als er al een akkoord via WhatsApp is.

Ontslag via WhatsApp: in veel gevallen mogelijk

De conclusie is dus dat ontslag in veel gevallen via WhatsApp mogelijk is. Al is dat wel sterk afhankelijk van de omstandigheden. Het moet namelijk wel duidelijk zijn dat iemand écht ontslag wilde nemen. Om die reden is het toch aan te raden om dit via de traditionele manier te doen, bijvoorbeeld via een aangetekende brief, omdat dit simpelweg makkelijker te bewijzen is.

Wat als iemand bijvoorbeeld zijn blauwe vinkjes heeft uitgeschakeld? Of zijn berichten heeft gewist? En misschien nog wel belangrijker: ontslag is altijd een gevoelige zaak. Dat kun je maar beter niet via een onpersoonlijk WhatsApp-bericht regelen.

Bron header-afbeelding: Alex Photo Stock / Shutterstock.com