Innovatie

De rol van AI in overheidsdiensten: een kritische blik

0

Van ambtenaren tot marketeers, veel gebruikers vertrouwen momenteel op ChatGPT voor hun AI-behoeften. Uit een recente *enquête onder 137 gemeenten door EenVandaag, blijkt dat ongeveer driekwart van de ambtenaren ChatGPT gebruikt voor taken als informatie verzamelen, brainstormen en het opstellen van teksten. Desondanks ontbreekt het bij veel gemeenten aan een duidelijk inzicht in het precieze gebruik van deze technologie door medewerkers. Dit brengt potentiële risico’s met zich mee.

Innovatie in balans: kracht en ethiek

Als directielid, beleidsmedewerker of strateeg binnen de gemeente ben je je bewust van de toenemende rol van AI-technologie in het vormgeven van toekomstige strategieën en besluitvorming. In dit digitale tijdperk is het cruciaal om niet alleen krachtige AI-tools te benutten, maar ook om ethische en privacykwesties voorop te stellen.

Bij het gebruik van AI zijn de volgende ethische en privacyoverwegingen van belang:

 • Transparantie en uitlegbaarheid
  AI-systemen moeten transparant zijn over hoe ze tot conclusies komen.
 • Privacy en gegevensbescherming
  Het is essentieel om persoonlijke gegevens te beschermen en te voldoen aan privacywetgeving.
 • Bias en discriminatie
  Het vermijden van vooroordelen en zorgen voor eerlijke resultaten zonder discriminatie.
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  Duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor AI-beslissingen en hoe fouten worden behandeld.
 • Veiligheid en beveiliging
  Bescherming van AI-systemen tegen aanvallen om schade te voorkomen.

Copilot: de nieuwe standaard in AI-oplossingen

Met de toename van de hoeveelheid gegevens die chatbots verzamelen en verwerken, zullen ethische en privacy-kwesties steeds belangrijker worden. Het is essentieel dat chatbots ethisch worden gebruikt, met respect voor gegevensbescherming. Copilot is een voorbeeld van een bot die is ontworpen met een ethisch bewust ontwerp. Deze bot, voorheen bekend als Bing Chat Enterprise, is een privacybewuste chatbot die steeds populairder wordt onder gemeenten en overheidsinstanties.

Veiligheid & privacy

Copilot gebruikt de technologie van ChatGPT4, maar draait binnen de tenant van Office 365. Hierdoor zijn veiligheid en beveiliging, privacy en gegevensbescherming geborgd. Voor de andere punten is het noodzakelijk dat gebruikers zich goed laten informeren over de technologie die ze gebruiken en dat er richtlijnen worden opgesteld. In een volgend artikel gaan we hier verder op in, waarin we de implicaties van AI in overheidsinstanties en de noodzaak van transparantie en richtlijnen uitzetten.

Het is belangrijk op te merken dat de gratis versie van ChatGPT onder vuur ligt vanwege ethische en privacy kwesties. In tegenstelling tot Copilot is ChatGPT niet gecontracteerd, waardoor er geen transparantie is over hoe de verzamelde gegevens worden gebruikt. Bovendien ontbreekt het aan contractuele afspraken. Dit betekent dat gebruikers geen zicht hebben op de bronnen die ChatGPT gebruikt. Dit gebrek aan transparantie en controle verhoogt de bezorgdheid over de privacy en ethiek van het gebruik van deze AI-technologieën.

Inzicht en controle voor verantwoord AI-gebruik

Een dieper begrip van Copilot

Copilot onderscheidt zich door het bieden van meer inzicht en controle over het gebruik van AI-technologie binnen jouw organisatie. Gebruikers krijgen hierdoor een dieper begrip van hoe Copilot werkt en hoe het wordt toegepast in verschillende situaties binnen de organisatie. Door deze verbeterde inzichten kun je beter toezicht houden op de activiteiten en beslissingen.

Verantwoordelijk AI-gebruik in de praktijk

Organisaties kunnen door het verhoogde inzicht ethische richtlijnen beter handhaven en zorgen dat AI-systemen zoals Copilot op een verantwoorde manier worden gebruiken. Dit omvat onder meer:

 • het vermijden van situaties waarin de privacy van personen wordt geschonden door ongeoorloofd gebruik van hun gegevens,
 • het minimaliseren van risico’s op vooroordelen en discriminatie, en
 • het waarborgen van transparantie en uitlegbaarheid bij het nemen van beslissingen door AI-systemen.

Implementatie van beveiligingsmaatregelen

Copilot helpt organisaties bij het implementeren van maatregelen voor gegevensbescherming en privacy. Dit kan onder andere met functies en tools voor het instellen van gebruikersrechten en toegangsbeheer, het monitoren van gegevensstromen, en het implementeren van versleutelings- en anonimiseringstechnieken.

Bescherming van individuen en de samenleving

Met Copilot kunnen organisaties ethische richtlijnen naleven de privacy beschermen door verbeterd inzicht en controle over het gebruik van AI-technologie binnen de organisatie. Met deze functionaliteiten kunnen organisaties verantwoordelijk omgaan met de kracht van AI en tegelijkertijd de belangen van personen en de samenleving beschermen.

Copilot highlights: innovatie in actie

Veel mensen gebruiken nu nog de gratis versie van ChatGPT, maar Copilot (als onderdeel van de Microsoft 365-licentie) biedt een scala aan mogelijkheden voor gebruikers. Het is een beter alternatief om de volgende redenen:

 • Copilot heeft strikte compliance-normen net als Office 365 en is daarmee veilig in gebruik.
 • Gebruikt GPT4 (het betaalde model van ChatGPT), waarmee het model een hoogwaardige output heeft.
 • Kan onder andere teksten samenvatten, brieven schrijven en vragen stellen.
 • Je kan er afbeeldingen mee genereren en analyseren. Je kan ook een screenshot maken en deze analyseren.
 • Mogelijkheid om grote pdf-documenten te analyseren. Heel handig als je door veel documenten moet lezen.
 • Zoeken op het internet en gegenereerde teksten verifiëren op inhoud. Bij de gegenereerde teksten kun je de bronnen terugvinden.

De toekomst van AI binnen de overheid

Hoewel demissionair staatssecretaris Van Huffelen het gebruik van AI-technologie zoals ChatGPT afraadt, blijkt uit de rondvraag dat gemeentelijke ambtenaren er toch graag gebruik van maken. Er zitten namelijk veelbelovende mogelijkheden in generatieve AI om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Copilot vertegenwoordigt een toekomstgerichte keuze die niet alleen voldoet aan ethische normen, maar ook aan de behoeften van moderne overheidsinstanties.

Ondertussen werkt OpenAI hard aan het ontwikkelen van duidelijke kaders en AVG-compliance om het gebruik van AI-technologie te makkelijker te maken. Met GPT4 als een krachtig model en Copilot als een veilige en efficiënte oplossing, kunnen overheidsinstanties verantwoordelijkheid en ethische verantwoordelijkheid hand in hand laten gaan in hun AI-gebruik.

*Bron intro: EenVandaag.