Content

12 oefeningen voor het schrijven van een betere prompt

0

Het schrijven van effectieve en creatieve prompts voor AI is een belangrijke skill geworden. Hoe word je er beter in? Dat begint vooral met vlieguren maken, oefenen dus. Dat kan op een hele speelse manier. Ik bespreek in dit artikel 12 oefeningen die je alleen, of met je collega’s kunt doen om beter te worden in het schrijven van een prompt.

1. Prompt Relay

Start je prompt bijvoorbeeld zo:

‘We willen prompt relay spelen. Iedere collega voegt een zin toe om zo gezamenlijk tot een verhaal te komen. Dit is de eerste zin: Op een stormachtige avond zag Marie iets glinsteren in de tuin.’

ChatGPT voegt in dit geval toe:

‘Toen ze dichterbij kwam, ontdekte ze half begraven onder de herfstbladeren een kleine, metalen doos.’

Vervolgens voegt de volgende collega weer een zin toe en zo ga je door tot het verhaal rond is.

Wat leer je hiervan? Deze oefening helpt je inzien hoe een prompt kan leiden tot verschillende richtingen in een verhaal. Dat is cruciaal voor het creëren van open-ended vragen die rijke en gevarieerde antwoorden uitlokken.

2. Reverse Engineering

Een collega schrijft een (gedetailleerd) antwoord op een niet-bestaande vraag. Bijvoorbeeld:

‘Op 31 december 1989.’

Anderen proberen de originele vraag te raden. Uiteindelijk geeft ChatGPT suggesties voor vragen die passen bij het antwoord. In dit geval bijvoorbeeld:

‘Welke datum markeert het einde van het jaar voorafgaand aan de val van de Berlijnse muur?’

Wat leer je hiervan? Deze oefening verbetert je vermogen om te denken vanuit het eindpunt. Je oefent in het formuleren van specifieke, gerichte vragen die leiden tot bepaalde antwoorden. Dit doe je door te werken met een gegeven antwoord en terug te redeneren naar de mogelijke vraag. Dit is essentieel voor het schrijven van prompts die gericht zijn op het verkrijgen van specifieke informatie.

3. Word Limit Challenge

Iedereen krijgt een woordlimiet en moet binnen dat limiet een opdracht voltooien. Bijvoorbeeld:

‘Leg in 50 woorden uit hoe je een socialmedia-strategie maakt.’

Wat leer je hiervan? Beperkingen stimuleren creativiteit. Deze oefening dwingt je om beknopt en duidelijk te zijn in je prompts. Het leert je snel de kern van je vraag te identificeren. Daarnaast leer je dit op een heldere manier over te brengen, wat zorgt voor efficiëntere en doelgerichtere interacties met AI.

4. Genre Switch

Een collega bedenkt een prompt en de andere collega’s herschrijven die prompt naar een ander genre. Herschrijf hem eerst zelf en kijk daarna wat het antwoord van ChatGPT is, zoals hieronder.

Verschillende prompts in AI

Wat leer je hiervan? Je herschrijft een prompt voor verschillende genres. Zo oefen je in het aanpassen van je taalgebruik en je focus afhankelijk van het beoogde publiek of doel. Op die manier leer je hoe subtiele veranderingen in woordkeuze en sfeer een compleet andere reactie kunnen uitlokken. Dat komt van pas bij het schrijven van prompts voor verschillende contexten.

5. Emotion Twist

Je kiest een gezamenlijke emotie en iedereen schrijft een prompt die deze emotie oproept. Bijvoorbeeld: teleurstelling.

Emotie in prompt voor AI

Wat leer je hiervan? Deze oefening scherpt je vermogen aan om prompts te schrijven waarvan de antwoorden emoties oproepen. Je leert om specifieke scenario’s of vragen te bedenken die sterke gevoelens oproepen. Dat is essentieel voor het creëren van meeslepende en betrokken antwoorden.

6. Perspective Play

Je kunt spelen met perspectieven. Bedenk samen een prompt en schrijf hem dan allemaal vanuit een ander perspectief. Bijvoorbeeld deze prompt: je omschrijft hoe een eerste werkdag bij jullie bedrijf is. Een collega kiest de eerste persoon en voert deze prompt in:

‘Hoe voelde ik me op mijn eerste dag bij mijn nieuwe werkgever?’

Een andere collega kiest de derde persoon en schrijft de prompt als volgt:

‘Hoe voelde zij zich op haar eerste dag bij haar nieuwe werkgever?’

Deel de uitkomst met elkaar. Zo zie je wat spelen met perspectieven doet voor je antwoorden uit ChatGPT.

Wat leer je hiervan? Deze oefening leert je hoe de keuze van perspectief de interpretatie en beleving van een verhaal beïnvloedt. Daarbij ook nog eens hoe je verschillende perspectieven kunt gebruiken om meer genuanceerde en veelzijdige prompts te schrijven die aanzetten tot gevarieerde en diepgaande antwoorden.

7. Prompt Speed Dating

Iedereen schrijft een prompt op een kaartje. Om de paar minuten wissel je van kaartje en voeg je ideeën toe aan de prompt op het nieuwe kaartje. Zo kun je de prompt nog concreter, vollediger of creatiever maken. Voorbeeld van de startprompt:

‘Wat als bomen konden praten?’

Toevoeging: ‘…en ze de geheimen van het bos onthulden?’

Uiteindelijk krijgt iedereen een kaartje en voer je de volledige prompt in. Deel die en de uitkomst met je collega’s.

Wat leer je hiervan? Deze snelle brainstormtechniek bevordert creativiteit en spontaniteit. Door snel tussen verschillende prompts te schakelen, oefen je in het snel genereren van ideeën en het aanpassen van bestaande concepten. Dit helpt je om flexibel en vindingrijk te zijn in je vraagstelling.

8. Keyword Bingo

Maak een lijst met willekeurige woorden. Elke collega moet een prompt schrijven die al deze woorden bevat. Bijvoorbeeld: marketingplan, hagelslag en huppelen. De prompt zou er dan zo uit kunnen zien:

‘Schrijf een verhaal over een marketeer die tijdens het huppelen een marketingplan bedacht dat zo zoet is als een pak hagelslag.’

Wat leer je hiervan? Deze oefening daagt je uit om creatief te zijn binnen gestelde beperkingen. Dit komt omdat je je focust op het integreren van specifieke elementen in je prompt. Het leert je hoe je verschillende ideeën combineert tot een samenhangend geheel. Dat draagt bij aan je vermogen om complexe en boeiende prompts te schrijven.

10. Improv Prompts

Een collega kiest een willekeurig object of woord en de rest schrijft een prompt met dat woord erin verwerkt. Bijvoorbeeld: een schoen.

Prompt:

‘Vertel waar deze schoen voor het laatst gelopen heeft.’

Deel ook hier weer je prompts en uitkomsten met elkaar! Let wel op: als je geen Plus-abonnement hebt, dan moet je deze prompt toevoegen voordat je begint:

‘Ik geef je een zin en die maak je af op basis van willekeurige informatie, het hoeft niet juist te zijn.’

Wat leer je hiervan? Het bevordert je vermogen om inspiratie te vinden in willekeurige elementen.

11. AI Judge

Laat ChatGPT bepalen welke van de geschreven prompts het effectiefst of creatiefst is.

Creativiteit in prompt voor AI

Wat leer je hiervan? Deze oefening geeft je waardevolle inzichten in de evaluatiecriteria in prompts. In dit geval gaat het over effectiviteit en creativiteit. Door ChatGPT te laten beoordelen welke prompts het meest uitblinken, leer je niet alleen van je eigen pogingen, maar ook van de prompts van je collega’s. Dit helpt om kritisch te denken over wat een prompt succesvol maakt. Het helpt je tevens patronen en technieken te herkennen die leiden tot krachtigere antwoorden.

12. Bewust tijd aan besteden

Plan tijd in om te oefenen met het schrijven van prompts en de skills die daarbij komen kijken. In de dagelijkse hectiek komt het er vaak niet van en dan krijg je, net als je het zo hard nodig hebt, geen bruikbaar antwoord van ChatGPT. Dat zorgt voor frustratie en dan blokkeer je uiteindelijk.

Ik kan het toch sneller zelf, laat maar.

Begrijp me niet verkeerd, dat is voor verschillende taken ook zo. Je hoeft ChatGPT niet voor alles in te zetten, want het is simpelweg in veel dingen ook niet goed. Zet het in waar het waarde heeft, maar realiseer je wel dat goed worden in prompts schrijven niet vanzelf komt.