Content

27 ingrediënten voor een effectieve prompt

0

Hoe schrijf ik een goede prompt? Ik vermoed dat dit nog steeds de meestgestelde vraag over ChatGPT en andere generatieve AI is. Daarom heb ik 27 tips voor je op een rij gezet die je helpen om effectieve prompts te schrijven, zodat je output krijgt waar je wat mee kan.

Prompts als mini-briefings aan ChatGPT

‘Maak deze tekst minder clichématig’ of ‘schrijf op basis van dit artikel een tekst voor een e-mail’…

Als je dit soort verzoeken aan een copywriter doet, dan is de kans klein dat je krijgt wat je in gedachten had. Het helpt als je iedere prompt ziet als een mini-briefing aan copywriter ChatGPT (of een andere AI-tool). Daarin zijn de twee belangrijkste principes: wees zo concreet mogelijk en geef context.

Zelf gebruik ik vaak het volgende voorbeeld: als ik vraag om een recept voor eten, dan is de context enorm. Het kan praktisch ieder gerecht zijn. Als ik vraag om een recept voor een gerecht uit de Franse keuken, dan wordt de context al duidelijker. En als ik vraag om het recept voor een Franse quiche Lorraine, dan krijg ik gegarandeerd wat ik nodig heb om die quiche te maken. Als ik daar dan ook nog aan toevoeg voor hoeveel personen ik moet koken en of er dieetwensen zijn, dan staat er vanavond gegarandeerd iets op tafel waar mijn gezelschap en ik blij van worden. We doen voor het gemak de aanname dat ik dan ook succesvol ben geweest in de uitvoering van het recept.

Hieronder vind je een lijst met ingrediënten voor een effectieve prompt.

1. Algemene prompt-schrijfprincipes

 • Wees specifiek: zorg dat je prompt zo concreet mogelijk is.
 • Eenvoudig taalgebruik: vermijd complexe termen en vakjargon tenzij dit noodzakelijk is voor je prompt.
 • Schrijf actief: dit draagt bij aan de duidelijkheid van je prompt.
 • Kort & bondig: maak de prompt niet langer dan nodig. Overbodige informatie kan voor verwarring en dus een minder helder antwoord zorgen.

2. Inhoud en context

 • Zorg dat het doel van de prompt duidelijk is.
 • Zorg voor context: geef achtergrondinformatie als dat helpt bij het beantwoorden.
 • Hou je doelgroep in gedachten.
 • Beperk het aantal onderwerpen: stel één vraag tegelijk.

3. Vraagtypes en structuur

 • Stel open vragen voor uitgebreide antwoorden. Let op: absolute aantallen of woorden, zoals nooit of altijd, kunnen de output beperken.
 • Stel gesloten vragen: voor specifieke, korte antwoorden.
 • Stel vragen sequentieel: orden ze logisch bij meerdere vragen.
 • Geef aan hoe je het antwoord op je prompt wil: in een stap-voor-stap uitleg, samenvatting van maximaal 500 woorden of een lijst met bullets bijvoorbeeld.

4. Taal en formulering

 • Gebruik neutrale taal: vermijd bias.
 • Vermijd dubbele negatieven, absolute termen, geladen termen, suggestieve vragen, leading questions en retorische vragen.
 • Gebruik positieve taal: focus op wat je wel wil weten en niet op wat je niet wil weten.

5. Specificiteit en duidelijkheid

 • Geef duidelijke tijdsreferenties: als je vraagt naar historische informatie, geef dan een specifiek tijdsbestek aan.
 • Definieer onbekende termen: leg uit wat JIJ bedoelt met specifiek jargon of bepaalde terminologie.
 • Vraag om voorbeelden en alternatieven.
 • Gebruik informatie uit eerdere prompts in je vervolgprompts voor consistentie en accuraatheid van de antwoorden.

6. Feedback en evaluatie

 • Test je prompt: vraag een collega eventueel om feedback. Vaak zit je zelf vast in een bepaalde denk- en schrijfrichting.
 • Experimenteer: probeer verschillende formuleringen.
 • Stel follow-up vragen: zo verduidelijk en/of vul je het eerste antwoord aan.
 • Herformuleer indien nodig. Krijg je geen bruikbaar antwoord? Herformuleer je prompt dan en denk niet direct dat ChatGPT je niet begrijpt of het antwoord niet weet.
 • Gebruik feedback-loops.

7. Extra tips en hulpmiddelen

 • Verwerk je schrijfwijzer bij ‘Custom Instructions’ (onder instellingen) of voeg deze toe aan je prompt.
 • Geef voorbeelden in je prompt van hoe je het antwoord wil zien.
 • Geef aan hoe je de wijzigingen in een antwoord wil zien: Denk aan het dikgedrukt maken van aanpassingen of een opsomming.

Goede prompts schrijven blijft verder een kwestie van oefenen en het vooral doen. Ik hoop dat deze tips je verder op weg helpen. En heb je een use case waar je niet uitkomt of waar je over wil sparren? Ik stel voor dat je die in een comment onder dit artikel deelt, zodat we elkaar kunnen helpen én van elkaar kunnen leren.