People Planet Profit 2.0

0

People Planet Profit is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen de andere elementen hieronder lijden.

Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur… Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in ‘Prosperity’ (welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. Aldus Wikipedia.

In dit stukje tekst zit mijns inziens enorm veel waarheid. Sinds de Industriële Revolutie heeft Profit (lees: bedrijven) de harmonieuze werking tussen de drie element enorm verstoord. People (= consumenten) waren monddood. Bedrijven gingen slechts een monoloog aan met de consument. Bedrijven wisten immers wat goed was voor de consument. Ook het element Planet kreeg niet de aandacht die het verdiende. De aarde was onuitputtelijk en kon naar hartelust vervuild worden. Voor latere zorgen.

People, planet & profit komen samen

Elk element legde dus zijn eigen pad af. Bedrijven stoomden het hardst vooruit, zonder achteruit of vooruit te kijken. Nu lijken deze wegen weer samen te komen.

People Planet Profit 2.0

Inmiddels staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Net zoals technologie (Kondratieff/Schumpeter/Perez: water, stoom, staal, olie) in het verleden meerdere revoluties mogelijk maakte, veroorzaakt nu informatietechnologie / data een golfbeweging. Data is de nieuwe olie. Er is ten opzichte van het verleden wel een groot verschil op te merken. Voorheen was alle technologie gericht op het aardse / het fysiek. De huidige technologie realiseert alles in het digitale. We hebben te maken met de Virtualisering van de Wereld. Het is een paradigma verschuiving van jewelste. Van de atomen naar de bits. En deze bits hebben we hard nodig om de problematiek van het atomen tijdperk op te lossen.

Kruispunt

We staan dus op een kruispunt. We kiezen of voor het pad van de Industriële Revolutie. We wijken dus niet af van het verleden, maar slaan simpelweg dezelfde weg in. Dit is een doemscenario. Op dit pad blijven we namelijk de aarde vervuilen en ontdoen we haar van al haar grondstoffen. Wanneer we deze blijven volgen dan hebben de volgende generaties geen toekomst meer. Kiezen we voor het pad van de Kennisrevolutie, het tijdperk van de bits, dan gaan we hopelijk een nieuwe periode van Verlichting tegemoet. Omdat alles en iedereen met elkaar verbonden is beschikken we namelijk over een enorme hoeveelheid informatie, een enorme schat aan kennis en kunde, die een versnelling teweeg moet brengen om de problemen van het atomentijdperk op te lossen. Met de juiste filters moet deze versnelling haalbaar zijn.

crossroad-signsHet is dus niet gek dat het lijkt alsof bedrijven stilstaan en mensen en aarde momenteel een enorme progressie doormaken. Dankzij nieuwe communicatietechnologie (lees: sociale media) zijn mensen in staat om zichzelf enorm te ontwikkelen (bovenste sport van de ladder van Maslow). Individueel ontwikkelen, aan de andere kant ook collectief. Immers, elke klik en elke notitie die ik maak op het internet draagt bij aan het collectieve (digitale) bewustzijn. En wij mensen werken ook anders. Bottom up in plaats van controle. Aan de ene kant zijn we prosumers geworden, die deel uit willen maken van het proces en niet slechts het eindproduct willen afnemen. Aan de andere kant zijn wij de nieuwe medewerkers, de digital natives. De aarde heeft ook weer alle aandacht gekregen die het verdient. Denk aan Kopenhagen, waarbij de leiders van deze wereld grote problemen op te lossen.

Overheden kunnen het echter niet alleen. Bedrijven zullen en moeten hun steentje bijdragen. Niet alleen denken in geld, maar ook denken in termen van goed doen. Monetair kapitaal versus sociaal kapitaal. Reputatie als de nieuwe munteenheid (lees hierover ook mijn eerdere artikel).

Hoop

Ik heb dus hoop. Hoop op een goede afloop. Hoop op een toekomst voor ons allen. Hoop voor de volgende generatie (aan ‘echte’ digital natives) die dit gedachtengoed gaan uitdragen. Vandaar ook een People Planet Profit 2.0. Van Profit naar Prosperity. De huidige economische crisis zie ik dan ook als een hefboom die al dit moois mogelijk moet maken. Het heeft ons de ogen geopend voor het verleden en voor de toekomst. De crisis laat ons zien dat een wereld op basis van hebzucht niet langer houdbaar is. Aan ongebreideld kapitalisme moet een einde komen. We moeten onze planeet herindustrialiseren opdat het Nieuwe Normaal binnen handbereik komt.

Tot slot nog een Penny for your Thoughts van Don Tapscott, auteur van Wikinomics. Voor het nieuwe multimediale boek van VINT “Fast Forward: Weg uit de crisis”, waarin bovenstaand gedachtengoed uitgebreid wordt behandeld, hebben we een aantal gurus geïnterviewd. Hier kun alvast je zijn mening over de Herindustrialisatie van de Wereld bekijken en beluisteren.

[vimeo]https://vimeo.com/5420133[/vimeo]

Interview met Don Tapscott