How to, Strategie

Social Media SWOT ~met een twist~: sterktes

0

Social media zijn booming en zoals bij elke verandering zijn er voor- en tegenstanders. En als altijd ligt de waarheid in het figuurlijke midden. Om voor- en nadelen goed in kaart te brengen, is een antieke methode in een nieuw jasje gestoken: een SWOT van social media. Dit eerste artikel van de reeks Social Media SWOT ~met een twist~ gaat in op 8 sterktes van social media.

Voorstanders zweren bij social media en zien ongekende mogelijkheden: “We zijn van alles op de hoogte, kunnen meepraten en hebben contact met de wereld.” Tegenstanders zien vooral de gevaren van social media: ‘”Hoe zit het met onze privacy? In het oerwoud aan social media raakt iedereen de weg kwijt, mensen zitten hele dagen op internet.”

De definitie van social media en de relatie met web 2.0 is eerder uiteengezet en laten we hier achterwege. Recent nog zijn hier belangrijke kansen en risico’s benoemd. Tijd voor een poging een vollediger overzicht te maken van de kansen en bedreigingen vanuit de sterktes en zwaktes van social media. Tijd voor een SWOT met een twist. Niet opgesteld vanuit een specifieke organisatie, maar eentje die uitgaat van sterktes en zwaktes van social media zelf en ingaat op kansen en bedreigingen die social media met zich mee kunnen brengen. Hier kunnen bedrijven, overheden, gemeenschappen en zelfs individuen vervolgens een specifieke strategie op baseren: hoe kun je die sterktes benutten, zwaktes wegpoetsen, kansen inkoppen en bedreigingen afdekken?

Dit eerste deel gaat in op 8 sterktes van social media, die je in verband kunt zien met de zwaktes, kansen en bedreigingen die in 3 komende artikelen worden behandeld. Een confrontatiematrix wordt in deze verkorte artikelen achterwege gelaten.

Sterktes

1. Altijd & Overal

Deze afbeelding is niet langer beschikbaar.

Door de intrinsieke eigenschap van het internet zijn social media potentieel overal ter wereld en altijd (24/7) te gebruiken. Social media zijn plaats- en tijd onafhankelijk. In toenemende mate wordt deze potentie waarheid, doordat internet steeds meer alomtegenwoordig (ubiquitous) is.

2. Laagdrempelig

Social media (en het internetgebruik in het algemeen) stellen tot op zekere hoogte steeds lagere eisen aan digitale vaardigheden, kennisniveau (o.a. mediawijsheid) en welvaart. De verbeterde gebruiksvriendelijkheid en lage kosten maken social media laagdrempelig en breed toegankelijk.

3. Snel

De snelheid van ontvangen neemt toe met de adoptie van breedband en mobiel internet. Nu kun je overal en op elk moment informatie en communicatietoepassingen gebruiken. Waar eerder asynchrone communicatie zoals e-mail en nieuwsgroepen overheersten, faciliteren social media vele vormen van instantane (real time) communicatie. Niet alleen door snellere internetverbindingen, maar ook doordat men in ‘de cloud’ communiceert. In plaats van tussen 2 partijen, kan razend snelle data- en informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen grote groepen.

4. Direct

Door social media kunnen individuen heel gericht en tegelijkertijd op grote schaal bereikt worden. Dit is uniek aan het medium, iets dat met traditionele media bijna onmogelijk of veel te kostbaar is. Social media maken de wereld in één keer plat (zoals o.a.. beschreven in ‘The World is flat‘ of ‘Easycratie‘), waardoor hiërarchieloze en directe communicatie mogelijk is. Iedereen kan met elkaar in contact komen. Social media faciliteren het vinden van personen en het direct communiceren met wie je wilt.

5. Transparant

Doordat informatie beter te vinden is, is de wereld transparanter geworden. ‘Eerlijkheid duurt het langst’ lijkt steeds meer op te gaan doordat alles wat op internet – en met name in social media – gebeurt, sporen nalaat. Bovendien is bij social media het adagium delen belangrijker dan bezitten, waardoor vrijwel alles dat gepubliceerd wordt (en steeds vaker ook wat geconsumeerd wordt) gedeeld wordt. Hiermee lijkt informatie gemeengoed te zijn geworden.

6. Rijk en divers

Het palet aan informatie-en communicatievormen is enorm toegenomen. Nieuwe modaliteiten ontstaan (naast tekst, beeld, video en spraak nu bijvoorbeeld met gebaren) om informatie te creëren, te consumeren en met elkaar te communiceren. Hierdoor wordt het medium rijker en zijn mensen beter in staat op natuurlijke wijze met elkaar in contact te staan.

7. Dialoog

Via social media kan laagdrempelig en (vrijwel) kosteloos een dialoog worden aangegaan. Communicatie verschuift voor velen van zenden naar twee- maar ook naar multiwegcommunicatie.

8. Persoonlijk

 

Individuen en organisaties zijn heel gericht, maar tegelijkertijd ook op grote schaal te bereiken. Dit is uniek aan een sociaal medium, iets dat met traditionele media bijna onmogelijk of veel te kostbaar is. Bovendien zijn individuen en organisaties niet alleen te bereiken, maar kan er op een laagdrempelige manier een dialoog gevoerd worden (tweewegcommunicatiekanaal). Persoonlijk en gepersonaliseerd gaan hierin samen: je kunt niet alleen informatie op maat brengen, maar ook beter communicatie op maat met elkaar voeren, met gevoel. Het is ook mogelijk om dergelijke individuele communicatie op te schalen, maar hier worstelen veel organisaties nog mee.

Dit artikel is onderdeel van de 4-delige reeks Social media SWOT waarin we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van social media inventariseren. Wij nodigen je uit aanvullingen te geven op deze aspecten.