Onderzoek

Jongerenonderzoek: 2012 wordt een beter jaar!

0

Ruim de helft (54%) van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar verwacht dat 2012 een beter jaar voor hen wordt dan het voorbije jaar. Slechts 1 op 10 heeft echt een pessimistische kijk op het lopende jaar en denkt dat het vorig jaar toch allemaal beter was. Dat blijkt uit de resultaten van onze grootschalige nieuwe jongerenstudie met InSites Consulting bij meer dan 4000 respondenten in 16 landen.

Levensstandaard

In Italië, Frankrijk, Duitsland en België is het resultaat vergelijkbaar met Nederland. De meest positieve visie vonden we in Brazilië (81%), Rusland (79%) en China (76%). Het gaat hier uiteraard over BRIC-landen, die volop in een periode van economische groei zitten en waar jongeren dus in tegenstelling tot andere regio’s niet met crisis en werkloosheid te maken hebben.

In Nederland vindt 1 op 3 jongeren nochtans dat zij een beter leven hebben dan hun ouders. Slechts 18% is het daar niet mee eens. Bij de Deense 15- tot 25-jarigen vindt ongeveer een kwart dat ze het minder goed hebben dan hun ouders en slechts 27% dat ze het beter hebben. Daarmee scoort dit Scandinavisch land het slechtst. Opnieuw zijn het voornamelijk de BRIC-landen als China (71% beter dan ouders), Brazilië (69%) en India (62%) die zich vooruit zien gaan ten opzichte van hun pa en ma. De meeste Gen Y’ers vinden de toekomst belangrijker dan het verleden. In Nederland is 76% het daarmee eens. Roemeense jongeren (87%), Poolse (83%) en Chinese (80%) hechten het meest belang aan de toekomst. Franse Millennials (60%) relatief minder.

Work-life-balance heel belangrijk

Vier op tien jongeren in Nederland wil even hard werken als hun ouders en slechts 18% wil dat niet. Die werkethiek blijkt een stuk hoger dan bij de Belgische jeugd. Daar wil 28% niet zo hard werken als hun ouders. Generatie Y hecht veel belang aan de ‘work-life balance’, omdat ze vaak bij hun ouders gezien hebben dat volledig voor een carrière gaan ook nadelen heeft. Het brengt stress mee, er is minder tijd samen met je kinderen en je loopt bovendien kans om dan nog afgedankt te worden in crisistijden. De meeste jongeren willen het verstandiger aanpakken en met de minste inspanning het beste resultaat halen. Zo zijn ze opgevoed, maar dat betekent nog niet dat ze niet hard willen werken. Het is zeker geen luie generatie. Zeven op tien van de Nederlandse jongeren geeft wel aan op bepaalde punten in hun carrière tijd te willen maken voor zichzelf, bijvoorbeeld om een wereldreis te maken. Dus daar komt die balans weer naar boven.

Liever sportfiguur of muziekartiest dan CEO: Vrijwel niemand wil bekend politicus worden

Een op de vijf Nederlandse 15- tot 25-jarigen geeft aan dat beroemd worden een van hun persoonlijke ambities is. Maar voor 58% is dat absoluut niet het geval. Vooral jongeren in India (65%), China (46%) en Rusland (39%) zouden wel graag faam verwerven. Nederlandse Millennials blijken meer op te kijken naar bekende sportfiguren (13%), muziekartiesten (13%) dan naar andere celebrities. Een op tien van alle Nederlandse jongeren zou het liefst een beroemde wetenschapper worden, als er geen beperkingen waren, terwijl ongeveer evenveel (9%) eerder kiest voor schrijver. Fotomodellen (7%) sluiten de top 5 af.

Opvallend bij dit resultaat is dat in Nederland CEO (6%) niet in de top 5 stond terwijl het door 14% van de Belgische jeugd gekozen werd en daarmee op de eerste plaatse belandde. De CEO functie is dan wel weer zeer geliefd in India, waar 22% van de jongeren ervoor koos. Popidool was het meest populair in de Verenigde Staten en Brazilië (beide 18%). De celebrities in wiens schoenen Nederlandse jongeren het minst graag zouden staan, zijn bekende TV presentators, regisseurs en politici. Slechts 2% van de Nederlandse 15- tot 25-jarigen zou graag een bekend politicus worden. In de meeste landen blijkt deze job trouwens weinig sex appeal te hebben, met uitzondering van China en India waar 8% van de jongeren naam zouden willen maken in de politiek.

Jeugd wil meer betrokken worden in de politiek: Crisis, racisme en opwarming van de aarde topprioriteit

Bijna de helft (47%) van de 15- tot 25-jarigen in Nederland vindt dat politici vandaag vaker leeftijdsgenoten zouden moeten betrekken bij het beleid. Wanneer ze het zelf voor het zeggen zouden hebben, dan pakken ze in volgorde van belangrijkheid de volgende issues het eerst aan: de economische crisis, racisme en de opwarming van de aarde. Vier op tien vindt het ook persoonlijk belangrijk om op een verantwoorde manier om te gaan met het milieu. Dat is een lager resultaat dan in België (61%), het VK en de VS (beide 51%). Ze liggen nog het minst wakker van genetisch gemanipuleerde voeding, globalisering van de maatschappij en het gebrek aan bedrijfsethiek. Racisme blijkt bij Nederlandse jongeren wel hoger op de ranglijst te staan dan in vele andere landen.

Racisme is ook belangrijker voor Millennials in Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk en komt het minst op hun agenda in China en Roemenië. Heel wat Gen Y’ers zouden de huidige economische crisis als topprioriteit aanpakken. Dat is vooral het geval in de Mediterraanse landen en in het Verenigd Koninkrijk en de VS. In regio’s die minder gebukt gaan onder de recessie zoals Duitsland en de BRIC-landen behoort het logischerwijze niet tot de prioriteiten. De opwarming van de aarde kent het minste weerklank bij jongeren in de Verenigde Staten, Rusland en Polen terwijl de Indische en Braziliaans jeugd er wel erg wakker van ligt. Ook de andere milieuproblemen zoals lucht- en watervervuiling en ontbossing kunnen rekenen op de grootste aandacht van jongeren in de BRIC-landen en Roemenië.

Warm is het nieuwe cool voor de Generatie Y. Deze generatie jongeren verlangt dat bedrijven hun verantwoordelijkheid opnemen en een sociaal en ecologisch verantwoord standpunt innemen. Bijna de helft van de Nederlandse jeugd (47%) vindt trouwens dat bedrijven wat vaker hun generatie bij het management zouden moeten betrekken. In Italië en Brazilië benadrukt zelfs driekwart dat. In Spanje en Rusland net geen 70%.

Media en reissector meest aantrekkelijke werkgevers: Kernenergie, alcohol & tabaksindustrie en fast food minst

Nederlandse Gen Y’ers zouden het liefst bij media & uitgevers (28%) en in toerisme & entertainment (26%) werken. De ICT (19%), modewereld (19%) en financiële sector komen op de derde tot vijfde plaats. Het lijstje van minst geliefde sectoren in Nederland wordt aangevoerd door de nucleaire energie. Zo’n 23% van de Nederlandse jongeren zet die in zijn top 3 van branches waarin ze nooit zouden willen werken. Dat geldt ook voor sectoren die als ongezond beschouwd worden zoals de alcohol & tabaksindustrie (22%) en fast food (21%). In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is het vooral die laatste sector (voor ruim 30%) die geen gewenste carrièrekeuze is.

Een job bij de overheid zien jongeren in Spanje, Polen en Roemenië het minste zitten terwijl ruim een vijfde van Generatie Y in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) die net wél in hun top drie zet. In Nederland is dat met 11% geïnteresseerden zeker niet het geval. De financiële sector is het aantrekkelijkst in China (34%) en Rusland (24%) en het minst in de Verenigde Staten (11%), België (12%) en Zweden (13%). Minstens 1 op 5 jongeren in de Verenigde Staten, België, Italië en Denemarken plaatsten de farmaceutische sector in hun top 3. Computer & ICT jobs zijn erg in trek in Roemenië (43%), Rusland (39%) en Brazilië (37%), maar ook de jeugd in India (34%) en Polen (33%) kan dat soort werk wel smaken. Werken in de telecombranche spreekt het meest Gen Y’ers aan in Roemenië (24%), India (20%) en Spanje (18%). De olie- en petroleumindustrie die in de meeste landen eerder ongeliefd is, wordt door ongeveer 1 op 4 Russische jongeren in hun top 3 gezet.

Opvallend resultaat is nog dat ondanks het succes van de TV-serie ‘Mad Men’, de reclame- en adviessector als werkgever in de Verenigde Staten weinig succes kent. Slechts 7% van de Amerikaanse Millennials ziet een job in die sector zitten. Terwijl Nederlandse jongeren wel nog tuk zijn op een dergelijke carrière. Liefst 17% zet deze sector in zijn top 3 en slechts 1% zou niet in de reclame- en adviessector willen werken.

Helft jongeren willen zelfstandig worden: Slechts 15% Gen Y werknemers blijft werkgever trouw

Zo’n 48% van de Nederlandse 15- tot 25-jarigen overweegt om zelfstandige te worden. Dat cijfer is vergelijkbaar met België (46%) maar iets lager dan het Verenigd Koninkrijk (52%) en de Verenigde Staten (56%). Vooral in de BRIC-landen lijken jongeren rotsvast overtuigd van een carrière als zelfstandige ondernemer. Meer dan 7 op 10 Millennials overweegt die stap te maken. Deense (39%) en Duitse (40%) Gen Y’ers zijn minder gek op een zelfstandigenstatuut.

Bij de Nederlandse jongeren die momenteel als werknemer actief is, blijkt slechts 15% een volledige loopbaan bij diezelfde werkgever te zien zitten. Dat is aanzienlijk minder dan in België (34%) maar in de VS (11%) en het Verenigd Koninkrijk (10%) is de loyaliteit “voor het leven” naar werkgevers nog lager en in de BRIC-landen zelfs zo goed als onbestaand. De helft van de Indische jongeren ziet zich maximum 2 jaar bij hun huidige werkgever blijven en in Brazilië zegt zelfs 6 op 10 hetzelfde. Bij de Deense jongeren denkt 28% het niet langer dan 1 jaar nog uit te houden en 46% ziet hun huidig werk stopzetten binnen de 2 jaar.

HR-tactieken om jongeren te binden

Generation Y loopt niet weg omdat ze ontevreden zijn met hun job, maar omdat ze geen reden meer zien om te blijven. Het zijn van nature ‘stimulation junkies’ en dat betekent dat ze continu iets willen bijleren, en positieve verrassingen willen op de werkvloer. Jobrotatie, continue feedback en reverse mentorship zijn drie goeie HR-tactieken voor werkgevers die hun Millennials langer aan zich willen binden. Millennials coachen vraagt nu eenmaal meer aandacht en inspanning. Ze kunnen wel trouw zijn, maar dan eerder aan personen die hen coachen als een mentor, en dus niet meer aan een bedrijf dat goed staat op hun curriculum. Zo’n coach geeft hen net als hun ouders kansen om verantwoordelijkheden zelf op te nemen en snel door te groeien.

Kwart jongeren ontevreden over koopkracht: Kleding, huisvesting, hobbies en uitgaan slorpen meeste geld op, cultuur het minst

Ongeveer een kwart van de Nederlandse jongeren is niet tevreden over zijn huidige koopkracht. Maar 37% blijkt dat echter wel te zijn. Daarmee zijn de Nederlandse samen met de Duitse en Deense Millennials het meest opgezet met hun koopkracht. In China en Brazilië is de situatie schrijnend. De helft van de Braziliaanse en ruim 67% van de Chinese jongeren is ontevreden. Binnen Europa scoren vooral Frankrijk (48% ontevreden), Roemenië (43%) en de Mediterraanse landen (4 op 10 ontevreden) het slechtst

De grootste hap uit het budget van Nederlandse jongeren komt door kledingaankopen (19% van hun budget) en huisvesting (14%). Maar ook uitgaan en uitgaven voor hobbies (beide 12%) en hun telefoon, computer en internetgebruik (10%) palmen een aanzienlijk deel van hun bestedingen in. In zijn uitgaven blijkt de Nederlandse jeugd slechts bitter weinig over te houden om aan kunst en cultuur te spenderen. Die post is als hekkensluiter amper goed voor 3%.

Bij een vergelijking van de internationale bestedingen van Millennials vallen een aantal grote verschillen op. Huisvesting neemt een veel groter aandeel in de uitgaven van jongeren in Nederland, India (16%) en Denemarken (17%) dan bijvoorbeeld in Duitsland (slechts 7%). In de VS zijn autokosten goed voor 11% terwijl ze in fietsvriendelijke landen als Nederland en Denemarken maar 4% bedragen. Uitgaan is populair bij de Spaanse jeugd die er 16% van zijn budget voor veil heeft, terwijl Chinese en Indische jongeren er slechts 7% voor over hebben. Media-uitgaven (games, muziek e.d.) zijn het hoogst bij Amerikaanse jongeren (12% van het budget) en het laagst in Brazilië (6%) en Rusland (5%).

Ruim de helft van de Nederlandse jongeren zegt meer interesse te hebben in verrijkende ervaringen dan in zelf rijk zijn. Slechts 14% is het daar niet mee eens. Indische jongeren (72%) zijn het meest tuk op leuke ervaringen. Toch vindt 29% van de jeugd in Nederland dat hun bezittingen veel vertellen over wat ze bereikt hebben in het leven. Dat is lager dan in België (37%) en vergelijkbaar met Zweden (30%). Jongeren in BRIC-landen en Roemenië zijn materialistischer ingesteld, met meer dan de helft die bezittingen gelijkstelt aan verwezenlijkingen. Een derde van de Nederlandse 15- tot 25-jarigen wil genoeg geld verdienen om zo snel mogelijk op pensioen te kunnen of te rentenieren. In Frankrijk wil de helft dat en in Brazilië en China zelfs meer dan 6 op 10. Generation Y staat gekend als de en/en generatie. Ze willen leuke dingen beleven maar ook veel geld verdienen en het een staat het andere niet in de weg, vinden zij.

Bekijk zeker ook dit SlideShare rapport rond de studie, waarin we (naast de Nederlandse resultaten) ook cijfers voor België, Verenigd Koninkrijk & de VS delen.