Nieuws

Van opt-out naar opt-in: wijzigingen in de Telecommunicatiewet

0

Veel personen storen zich aan de telefoontjes van telemarketeers. Reden voor het kabinet om vooruitlopend op Europese regelgeving alvast de Nederlandse wetgeving aan te passen en telemarketing aan banden te leggen. Daarvoor is een wetsvoorstel ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken, Mona Keijzer. Welke veranderingen kun je verwachten?

Het wetsvoorstel (wijziging van de Telecommunicatiewet) heeft als doel om natuurlijke personen (en eenmanszaken) meer bescherming te bieden tegen ongewenste benadering door telemarketingbedrijven. Let op: voor rechtspersonen (bv’s, nv’s et cetera) biedt dit wetsvoorstel geen extra bescherming.

Huidige wetgeving

Met betrekking tot telemarketing is het nodige al geregeld in met name de Telecommunicatiewet. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de diverse middelen waarmee ongewenste communicatie plaatsvindt. Afhankelijk van deze middelen is er sprake van een (wettelijk) opt-in-systeem* of een opt-out-systeem**. Onderstaand een schema, waarmee ik het verduidelijk.

Middel van communicatieSysteemVerplicht op Europees niveau?
a. Automatische oproepapparaten, fax en e-mailOpt-inJa
b. Andere middelenOpt-outNee, lidstaten mogen vrije keuze maken voor systeem. Mogelijk gaat dit wel veranderen door de ePrivacyverordening. Deze is echter nog niet in werking getreden.

Voor categorie a biedt het wetsvoorstel niets nieuws, het gaat namelijk om categorie b.

* Bij een opt-in-systeem is ongewenste telecommunicatie verboden, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

** Bij een opt-out-systeem is ongevraagd benaderen toegestaan, tenzij je bent ingeschreven in het bel-me-niet-register of op andere wijze hebt aangegeven dat je niet benaderd wil worden. De uitzondering hierop is de klantrelatie, waarbij een (voormalige) klant wel benaderd mag worden, ongeacht inschrijving in het bel-me-niet-register.

Inhoud van het wetsvoorstel

1. Van opt-out naar opt-in

Het belangrijkste punt van het wetsvoorstel is dat er een verschuiving kan plaatsvinden van een opt-out-systeem naar een opt-in-syteem voor de b-categorie. Hiermee wordt het bel-me-niet-register mogelijk overbodig en zal dit worden afgeschaft.

Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is dat personen niet benaderd mogen worden, tenzij:

  • De persoon in kwestie daar (expliciet) toestemming voor heeft gegeven (aan deze toestemming worden nadere eisen gesteld).

óf

  • Als er sprake is van een klantrelatie met de persoon die benaderd wordt.

2. Beperkte termijn benadering klant

Onder de huidige wetgeving kun je een klant jarenlang benaderen voor nieuwe aanbiedingen. Het wetsvoorstel stelt een termijn aan deze benadering. Na afloop van de termijn is de klantrelatie voor een bedrijf geen reden meer om de persoon te mogen benaderen. Hoe lang deze termijn zal worden, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk zal eerst aan de telemarketeers zelf de gelegenheid worden geboden om de termijn binnen de beroepsgroep te reguleren. Lukt dat niet, dan zal daarvoor wetgeving worden gemaakt.

3. Verbod op anoniem bellen

In het wetsvoorstel wordt aan telemarketingbedrijven ook een verbod op anoniem bellen opgelegd.

4. Omkering bewijslast

Daarnaast wordt de bewijslast omgedraaid. Daardoor moet het telemarketingbedrijf bewijzen dat zij zich wèl aan de regels hebben gehouden, in plaats van dat de persoon moet bewijzen dat het telemarketingbedrijf een verbod heeft overtreden.

Met deze maatregelen verwacht de toezichthouder op deze wet, de Autoriteit Consument en Markt, dat zij eerder kunnen handhaven en de overtredende bedrijven een boete kunnen opleggen. 

Tijdspad

Het zal nog enige tijd duren voordat het wetsvoorstel ook echt een wet wordt.

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

  • Tot en met 15 augustus 2019: internetconsultatie wetsvoorstel
  • Eind 2019: indiening wetsvoorstel Tweede Kamer en de Raad van State
  • Begin 2020: behandeling Eerste Kamer
  • Eind 2020 of begin 2021: wetsvoorstel wordt wet

Het is verstandig om als telemarketeer nu al bij de inrichting van je werkwijze of bij het doorvoeren van AVG-maatregelen rekening te houden met deze nieuwe wetgeving. Wetgeving, die deels tegelijkertijd met de e-Privacyverordening van kracht zou worden.