Samenwerken

Hét thema van 2022? Het vermogen om je aan te passen

0

Met wederom een uitdagend jaar voor de boeg moet je beseffen dat er één eigenschap is die onlosmakelijk verbonden is aan het succes van je onderneming: het vermogen om je constant aan te passen aan de veranderende omgeving waarin je opereert.

Het is niet de sterkste van de soort die overleeft, noch de meest intelligente. Het is degene die zich het best kan aanpassen aan veranderingen.

Deze aan Charles Darwin toegeschreven quote is feitelijk afkomstig van management professor Leon C. Megginson. Zijn woorden uit 1963 doen haast profetisch aan in tijden van onophoudelijke verandering.

Greg Verdino

Greg Verdino

Greg Verdino adviseert al 25 jaar topbedrijven in de wereld op het gebied van marketing, change en transformatie. De Amerikaan geniet vooral bekendheid als co-auteur van het Adapt Manifsto, en kan als geen ander trends voorspellen. In september 2020 vertelde Greg in een Fellow Digitals /Frankwatching video-interview dat we nooit meer naar ons ‘oude normaal’ zullen terugkeren. En dat er sprake is van een ‘nooit normaal’. Nu de pandemie voortduurt is het de hoogste tijd om Greg naar een actuele stand van zaken te vragen.

Achteraf is het makkelijk om te zien hoe we onze werkplekken en culturen beter hadden kunnen voorbereiden op de corona-jaren.

  • Onze digitale infrastructuren bleken minder sterk en dynamisch als we hadden gehoopt,
  • de vaardigheden waren nog niet klaar voor nieuwe manieren van werken, en
  • onze digitale applicaties waren ontworpen voor een ander tijdperk en andere behoeften.

Maar een terugblik biedt alleen perspectief op wat beter had gekund. Het creëert niet noodzakelijkerwijs een kaart voor de toekomst om te anticiperen op wendingen. Vooral in de huidige ontwrichtende tijd.

Nu we het stigma van werken op afstand hebben doorbroken, bouwen organisaties aan hybride werkmodellen. Dat heeft veelal een praktische benadering, waarin technologie centraal staat. Maar hoe zorg je voor evenwicht tussen werk en privé? Hoe creëer je nieuw leiderschap ten tijde van onophoudelijke disruptie? En hoe ga je die belangrijke employee experience herstarten? Zorg ervoor je dat je niet alleen brandjes blust, maar dat je structureel werkt aan een toekomstbestendige organisatie.

Er zitten veel fouten in onze oude manier van werken

Kunnen we terug naar hoe we voor corona werkten? Greg Verdino denkt van niet. Hij heeft het idee dat leiders voorheen wel zo dachten. Dat we terug zouden gaan naar de oude patronen binnen ons leven en werk. Maar dat gaat volgens hem echt niet snel gebeuren.

Greg: “Het wordt duidelijk dat er veel fouten zitten in de oude manier van werken. We moeten het afgelopen jaar, of de afgelopen 2 jaar, als ‘Day Zero’ gaan zien. Een nieuw begin voor je business.” Zoals hij het zegt: “As more organizations are forced to reimagine nearly everything in the face of a rising emphasis on issues like purpose, sustainability, inclusion, accessibility, experience, and more.”

In dat nieuwe begin is aanpassingsvermogen misschien wel de belangrijkste competentie. Greg: “We moeten ons constant blijven aanpassen als golf na golf van verandering over ons heen komt.”

Hierbij moeten we niet alleen opnieuw kijken naar wie de klant is en hoe deze zich gedraagt. Bedrijven moeten vooral met een frisse blik kijken naar wie de medewerker is, hoe leiders zich gedragen en hoe bedrijven omgaan met belangrijke uitdagingen zoals purpose, duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.

Things that were sideline issues before, but are now moving to the center of corporate strategy.

Aandacht voor de mentale gezondheid

Door de pandemie kunnen we niet anders dan op een andere manier werken. Onze aannames bij hoe werk is ingericht en hoe onze werkplek eruit moet zien moeten we opnieuw bekijken. Greg:

“Veel van de veranderingen zijn blijvend. Kenniswerk kunnen we effectief en succesvol op afstand uitvoeren. Maar ik zie organisaties graag meer doen: support bieden aan teams met focus op skills om meer uit tooling te halen, bijvoorbeeld. En, misschien nog wel belangrijker, aandacht hebben voor de mentale gezondheid van medewerkers. Of hun isolatie en uitdagingen om een goede balans te zoeken.”

We gaan in ieder geval niet terug naar normaal, deelt Greg. De hybride werkmodellen zijn nog vrij nieuw en we zullen ons beleid nog vaak bijstellen. Dit is goed nieuws, want zo blijf je flexibel. En zo kun je bij iedere verandering reageren op de markt en verwachtingen van medewerkers hierbij.

Je hoort nu ook veel over ‘the great resignation’*. Employee experience is belangrijk, the war for talent wordt steeds pittiger (meer nog dan de slag om de consument) en meer mensen kiezen voor een ander werkleven dan voor de coronacrisis. Mensen starten bijvoorbeeld hun eigen bedrijf. Om die reden moeten bedrijven wat Greg betreft ook blijven kijken naar hoe ze op afstand werken en hybride werken kunnen faciliteren. En hoe ze sowieso een betere werkplek kunnen creëren.

*The great resignation: aanhoudende trend van werknemers die vrijwillig hun baan opzeggen, vanaf het voorjaar van 2021 tot heden, voornamelijk in de Verenigde Staten. Als een reactie op de COVID-19 pandemie, de weigering van de Amerikaanse overheid om noodzakelijke werknemersbescherming te bieden, en loonstagnatie ondanks stijgende kosten van levensonderhoud. (Lisa Curtis, Forbes)

Aanpassen kun je leren

Dus, als je kijkt naar de focus voor 2022, dan zou die moeten liggen bij het vermogen je aan te passen. Dit hoort in het DNA van je organisatie.

Greg: “Ieder individu, ieder team, iedere organisatie en iedere bedrijfstak moet bereid en in staat zijn om met een ‘always-on’-mentaliteit in te spelen op veranderingen. Veranderingsbereidheid tonen. Dat klinkt wat ‘soft’ maar is zowel ‘hard’ als essentieel om in de toekomst te floreren.”

En, aanpassen kun je leren. Je kunt aanpassingsvermogen ook gaan meten, om vervolgens een persoonlijk ontwikkelings- en coachingsprogramma te creëren. Zo meet de AQai psychometric assessments measures 15 verschillende dimensies in aanpassingsvermogen, binnen 3 aandachtsgebieden:

  • Karakter (waarom we ons aanpassen)
  • Vaardigheden (hoe we ons aanpassen)
  • Omgeving (wanneer we ons aanpassen)

Greg: “Vaardigheden’ kunnen zeker aangeleerd en verbeterd worden. ‘Karakter’ ligt iets meer vast, maar kan veranderen met de juiste interventies, en ‘Omgeving’ (factoren die te maken hebben met de aard van je bedrijf of team, de cultuur, wat je leiderschapsteam wel of niet ondersteunt, red.) ligt relatief vast tenzij je de leider bent die die omgeving creëert of als werknemer ervoor kiest om van baan te veranderen.”

Iemand die een kleur aan het kiezen is.

Als je dan eenmaal begrijpt welke dimensies in de weg staan van het verbeteren van je persoonlijke aanpassingsvermogen, kun je gericht werken aan gedrags- of mentaliteitsverandering. Hoewel er veel verschillende benaderingen en coachingsmodellen bestaan, verwijst Verdino naar het Adapt Manifesto als interessant model voor het ondernemen van actie.

The principles in the Adapt Manifesto ‘code of practice’ can be thought of as an action plan for improving change-awareness, readiness, and adaptability.

Je kunt je dan afvragen, wat gebeurt er als je je niet kunt aanpassen? Dan blijf je toch echt achter. Greg: “Het beste wat je kunt doen is eerlijk kijken naar in hoeverre je je kunt aanpassen. Kijk naar competenties die je hieraan kunt koppelen en verbeteren. En werk eraan om je te positioneren in een wereld die constant in verandering is”.

Zowel de werknemer als werkgever

Greg merkt terecht op dat niet alleen gaat over het aanpassingsvermogen van het individu. Ik zie dan ook een belangrijke rol voor werkgevers weggelegd. Zij moeten beseffen dat in de veranderende wereld de werknemerservaring cruciaal is. Managers en leiders moeten eerlijk in de spiegel kijken: stellen wij onze werknemers wel centraal? Wat moeten wij aanpassen om die employee experience serieus te nemen? Hoe doen we dat?

De benadering van Verdino is tegelijk simpel als prikkelend: verandering is een constante factor. Omdat deze zo alomtegenwoordig is, moeten we allemaal in staat zijn om deze verandering te omarmen en er snel en behendig op te reageren. Banen veranderen en veranderen, vaardigheden zullen veranderen en dan weer veranderen, hele bedrijven en industrieën zullen te maken krijgen met ontwrichting en transformatie, resulterend in volledig nieuwe markten, bedrijfsmodellen en manieren van werken.

Ook zouden bedrijven en merken moeten experimenteren met Web 3.0: metaverse, NFTs, blockchain. Het gaat nog jaren duren voordat dit mainstream wordt, maar de shift is diepgaand en zal voor veel verandering zorgen. Greg:

Web 3.0 is distributed, democratized, owned by creators not companies – and will likely usher in entirely new models for how brands interact with audiences. The brands that start learning what this might mean sooner will be the brands best positioned to thrive in the future.”

Maar, zegt Greg, houd ook oog voor de hype. Laat je niet verleiden door stevige maar misleidende bewegingen, zoals Facebook dat zich iets toegeëigend (Meta) dat helemaal niet gaat over corporate eigenaarschap.