Social media

Socialmedia-onderzoek 2024: comeback X & succes Threads kortstondig

0

Hoe staat het ervoor met ons socialmedia-gebruik in Nederland? Net als vorig jaar groeit het gebruik van TikTok en Instagram, en het gebruik van LinkedIn, nog het meest. X (Twitter) lijkt een comeback te maken en het succes van Threads lijkt zeer kortstondig. Verder is er speciale aandacht voor het effect van social media op ons mentale welzijn. Dit en meer komt uit het socialmedia-onderzoek voor 2024.

Het Nationale Social Media Onderzoek is het grootste trendonderzoek naar het gebruik en de verwachtingen van social media in Nederland, uitgevoerd door Newcom Research (bron: Newcom.nl). Dit jaar werd het onderzoek voor de 14e keer uitgevoerd, met 7.159 deelnemers van 15 jaar en ouder.

Logo Newcom

In dit artikel delen we de opvallendste resultaten uit dit socialmedia-onderzoek met je. Welke platformen worden het meest gebruikt en met welke frequentie? En wat vinden de respondenten van het effect van social media op ons mentale welzijn?

Bijna 2 uur per dag op social media

Net zoals ieder jaar kijken we als eerste naar het gebruik van social media in minuten per dag. In de grafiek hieronder zie je ten opzichte van vorig jaar verschillen per leeftijdscategorieën ontstaan. Met name Nederlanders onder de 40 jaar zijn nog actiever geworden.

De grootste stijging zie je terug in de leeftijdsgroep 15 tot 19 jaar en 20 tot 39 jaar, beide met 7 minuten. Het gebruik van 65+ is afgenomen met 5 minuten. In totaal besteden we gemiddeld 115 minuten per dag (bijna 2 uur) aan het gebruik van social media, een minuut meer dan vorig jaar.

Ook interessant: het aantal gebruikers van social media van 15 jaar en ouder is gegroeid van 14,1 miljoen naar 14,3 miljoen gebruikers.

Gebruik social media in minuten per dag - Newcom 2024

Meer gebruikte platforms in leeftijdsgroep 20 tot 39 jaar

Bij het aantal gebruikte platforms valt de groep tussen 20 en 29 jaar op. In de grafiek zie je een stijging van 0,4. De groepen 15 t/m 19 jaar, 40 t/m 64 jaar en 80 jaar of ouder gebruiken hetzelfde aantal socialmediaplatforms als het jaar ervoor, in de groep 65 t/m 79 jaar is dit zelfs met 0,1 afgenomen (van 3,1 naar 3 platforms).

Opvallend dat er voor het eerst in jaren geen groei meer is in het gebruik van het totaal aantal platformen, dit blijft staan op 4,4.

Ontwikkeling aantal gebruikte platforms - Newcom 2024

De grootste groeiers: TikTok, LinkedIn & Instagram

TikTok blijft groeien, al is dit afgevlakt. Was dat vorig jaar nog met 34%, nu is dat met 6% in het dagelijks gebruik. De grootste stijger is LinkedIn, met een groei van 10% (van 5 naar 5,5 miljoen gebruikers).

Vorig jaar groeide Instagram nog het hardst, en nog steeds groeit het door met 3%.

Gebruik van social media - Newcom 2024

De big five

Wat valt nog meer op bij de big five (WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn)?

Facebook en YouTube hebben nu allebei 10,1 miljoen gebruikers. Waar we vorig jaar nog een daling zagen bij Facebook, is nu het gebruik gestegen met 3%. Het gebruik van WhatsApp is met 58.000 meer gebruikers iets gestegen.

 20232024+ / - (aantal)+ / - (percentage)
WhatsApp13,3 miljoen13,4 miljoen+58.000+0%
YouTube9,9 miljoen10,1 miljoen+135.000+1%
Facebook9,9 miljoen10,1 miljoen+265.000+3%
Instagram7,8 miljoen8,0 miljoen+255.000+3%
LinkedIn5,0 miljoen5,5 miljoen+507.000+10%
Pinterest4,6 miljoen4,5 miljoen-86.000-2%
TikTok4,0 miljoen4,3 miljoen+232.000+6%
Snapchat3,9 miljoen3,8 miljoen-41.000-1%
X (Twitter)3,1 miljoen3,2 miljoen+125.000+4%
Telegram1,7 miljoen1,9 miljoen+218.000+13%

Zoomen we wat verder in op de kleinere platforms, dan zie je een opvallende groei bij X (Twitter), dat met 240.000 dagelijkse gebruikers is gestegen. Vorig jaar deelden we nog dat het gebruik juist met 13% was afgenomen. Verder zien we Telegram dit jaar een flinke sprong maken met 13% meer gebruikers.

En laten we BeReal niet vergeten, dit platform was vorig jaar de nieuwe speler. Het dagelijks gebruik is afgenomen met 14%. Zoals in het onderzoek wordt beschreven heeft het het momentum onder tieners en twintigers verloren.

Speciale aandacht voor Threads

Zoals verwacht is Threads een nieuwe binnenkomer, sinds december 2023 heeft het platform bijna een miljoen gebruikers. Wat is Threads ook alweer? Mijn collega Sanne Bekkema legde dit vorig jaar in haar artikel als volgt uit.

Op 5 juli 2023 lanceerde Instagram Threads. Waar het Instagram-platform zelf (van oudsher) is opgezet voor het delen van beeld, focust Threads zich op het delen van tekst. In 500 tekens kun je je gedachten, ideeën of mening met de wereld delen.

Waar Newcom met het onderzoek op inzoomt, is dat het succes van Threads kortstondig lijkt. Met ruim 400.000 afhakers is 1 op de 3 gebruikers sinds 14 december gestopt met het platform.

Aantal gebruikers Threads en kleinere platforms - Newcom 2024

Het is ook maar de vraag of hier nog een kentering in komt. Bij een uitvraag naar de intentie het platform te gaan gebruiken is deze zeer laag. 44% geeft aan dit zeker niet te gaan doen, 1% deelt dit ‘zeker wel’ te gaan doen.

De andere kleinere platforms

Alle andere kleinere platforms zijn met meer dan 100.000 dagelijkse gebruikers gestegen. Zoals Discord (+180.000), Clubhouse (+165.000) en Mastodon (+130.000).

Dagelijks gebruik kleinere platforms - Newcom 2024

Minder gelukkig door social media

Nieuw in het onderzoek van Newcom is de uitvraag naar mentaal welzijn. Wat valt op? Ruim 6 miljoen Nederlanders vinden dat social media een gevaar hiervoor vormen en 2 miljoen voelen zich er zelfs minder gelukkig door.

De grafiek hieronder laat zien dat de generaties die het meest op social media zitten, minder gelukkig zijn door het gebruik.

Stellingen over social media - Newcom 2024

Zo besteedt Gen Z (15-28 jaar) gemiddeld 166 minuten per dag op social media, en geeft 23% hiervan aan zich hierdoor minder gelukkig te voelen. Van de Millennials (29-44 jaar) gaat dit om 24% ten opzichte van gemiddeld 134 minuten per dag op social media.

Uit een Brits onderzoek kwam eerder deze correlatie naar voren. Het roept de vraag op hoe we gerichter en ethischer met deze gevolgen om kunnen gaan.

Social Media Onderzoek 2024: wat neem jij hiervan mee?

De conclusies van dit jaar bieden zeker weer een interessant inkijkje in de huidige trends binnen het socialmedia-landschap. Wat neem jij hiervan mee?

Bron header-afbeelding: Vasin Lee / Shutterstock.com