Samenwerken

Ongewenst gedrag op de werkvloer: de lessen uit het NPO-onderzoek

0

In de huidige maatschappij, waar de werkomgeving voortdurend onder de loep wordt genomen, is grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer een groot probleem. Een recent onderzoek onder leiding van Martin van Rijn van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO), geeft een duidelijk inzicht in het overheersende ongewenste gedrag bij de NPO.

Drie op de vier (voormalige) NPO-werknemers hebben het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun werk bij de omroep.

Dit gedetailleerde rapport duikt in specifieke gevallen van intimidatie, discriminatie en toxische werkomstandigheden waar de organisatie al jaren last van heeft. Het belicht de schadelijke gevolgen van ongewenst gedrag voor het welzijn van de NPO-werknemers, de productiviteit en de algehele prestaties van uw organisatie.

De conclusies benadrukken de noodzaak van onmiddellijke en belangrijke veranderingen in de organisatie om een veilige, inclusieve en respectvolle werkplek te creëren.

De dreiging van ongewenst gedrag

De NPO is onderworpen aan een OGCO-onderzoek, waaruit bleek dat er sprake was van alarmerend veel wangedrag. Meer dan 1.484 van de medewerkers meldden ongewenst gedrag te hebben meegemaakt of er getuige van te zijn geweest. Dit gaat van microagressies tot schaamteloze fysieke agressie. De werkomgeving is besmeurd door veelvuldige gevallen van seksisme, discriminatie en een giftige confrontatiecultuur. Dit schetst een somber en ontmoedigend beeld.

Deelname aan dergelijk gedrag schaadt niet alleen individuen, het dringt ook door in de hele organisatie en bevordert een vijandige en ongezonde werksfeer. De gevolgen van deze toxiciteit kunnen ernstig zijn en leiden tot meer stress, angst en zelfs een burn-out. Bovendien belemmert het de productiviteit en brengt het de kwaliteit van geproduceerd werk in gevaar.

Accepteer cookies

De impact van niks doen

Het rapport belicht de inadequate aanpak van NPO om met deze dringende problemen om te gaan. Het legt een zorgwekkende trend bloot waarbij onvoldoende aandacht wordt besteed aan de signalen van hun werknemers. Door ongewenst gedrag te negeren of te minimaliseren, lopen organisaties zoals de jouwe het risico op ernstige gevolgen. Deze kunnen zicht verspreiden over de hele structuur.

Dit leidt niet alleen tot een verminderde werktevredenheid en een groter personeelsverloop, maar brengt ook aanzienlijke schade toe aan de reputatie van jouw organisatie en tast mogelijk de relaties met belanghebbenden en partners aan.

Bovendien reiken de gevolgen verder dan de onmiddellijke impact op individuen en de organisatie zelf. Als deze problemen niet effectief worden aangepakt, ontstaat er een cultuur van angst en stilzwijgen. Hierin aarzelen medewerkers om wangedrag te melden of om hun zorgen te uiten. Dit maakt het probleem erger, waardoor onopgeloste problemen groeien en een giftige werkomgeving ontstaat.

Het is van belang dat jouw organisatie begrijpt hoe belangrijk het is om zorgen van werknemers snel en zinvol aan te pakken. Op die manier ontstaat er een cultuur van vertrouwen en transparantie die een gezonde en productieve werkomgeving bevordert.

Samenwerking werknemer en werkgever

De noodzaak van preventieve acties

De resultaten van het OGCO-onderzoek benadrukken de noodzaak van acties om ongepast gedrag te voorkomen en er effectief mee om te gaan. Jouw organisatie moet prioriteit geven aan het welzijn en de veiligheid van de werknemers. Dit moet een cultuur van respect, professionaliteit en open communicatie bevorderen.

Het rapport biedt verschillende suggesties, zoals het verduidelijken van verantwoordelijkheden, het goede voorbeeld geven, ondersteuning en begeleiding bieden aan werknemers, investeren in hun ontwikkeling en niet alleen vertrouwen op gemiddelde werktevredenheidscijfers. Het benadrukt ook het belang van het stimuleren van rapportage en het verantwoordelijk houden van individuen voor hun acties.

Vanuit mijn perspectief wil ik graag 5 adviezen geven die organisaties kunnen helpen:

1. Duurzame inzetbaarheid

Geef prioriteit aan het fysieke en mentale welzijn van uw werknemers. Zorg ervoor dat de werkomstandigheden veilig en comfortabel zijn. Stel middelen beschikbaar voor werknemers die te maken hebben met stress of persoonlijke problemen.

2. Zorg voor een respectvolle en professionele omgeving

Bevorder respectvolle communicatie en gedrag onder alle teamleden. Geef het goede voorbeeld door consequent professioneel gedrag te tonen.

3. Moedig een open dialoog aan

Creëer een ruimte waar werknemers zich op hun gemak voelen. Hier kunnen ze hun gedachten, ideeën en zorgen uiten zonder bang te zijn voor tegenwerking.

4. Taken duidelijk definiëren

Leg precies vast wat er van elke werknemer wordt verwacht, inclusief gedragsnormen. Dit kan misverstanden en geschillen voorkomen.

5. Bied ondersteuning en begeleiding

Bied bronnen, training en advies aan om werknemers te helpen begrijpen wat ongepast gedrag is en hoe ze moeten reageren als ze er getuige van zijn.

Verandering activeren

De resultaten van het OGCO-onderzoek zouden voor jou, als leidinggevende in je organisatie, een luid alarmsignaal moeten zijn. Het is van vitaal belang dat je het wijdverspreide probleem van grensoverschrijdend gedrag identificeert en aanpakt zonder het uit de weg te gaan.

Om dit effectief aan te pakken, moet je verder gaan dan alleen de erkenning van het probleem en actieve en grondige stappen ondernemen.

Dit betekent dat je een cultuur moet creëren waarin grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd. Daarnaast moet je streven naar inclusie op alle niveaus en robuuste en uitgebreide beleidsregels en procedures invoeren die geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid of wangedrag. Door dit te doen kun je een veilige en respectvolle omgeving creëren die vertrouwen, professionaliteit en verantwoordelijkheid stimuleert.