How to, Strategie

Social Media SWOT ~met een twist~: kansen

0

Om voor- en nadelen van social media goed in kaart te brengen, is een antieke methode in een nieuw jasje gestoken: een SWOT, maar dit keer niet van een organisatie of individu, maar van het fenomeen ‘social media’ zelf. In dit derde artikel van de reeks Social Media SWOT ~met een twist~ aandacht voor de kansen waarop bedrijven, overheden, gemeenschappen en zelfs individuen vervolgens een specifieke strategie kunnen baseren (zoals een personal branding strategie).

In deze 4-delige artikelreeks presenteren we een Social Media SWOT met een twist waarin we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van social media inventariseren. Dit keer aandacht voor de kansen.

Kansen

1. Bereik

Niet alleen door het aantal mensen dat actief is via social media is het bereik toegenomen, het bereik is ook effectiever geworden doordat informatie en communicatie snel en vrij direct door sociale netwerken stromen om de juiste personen te bereiken. Principes als six degrees of seperation worden door sociale netwerken en social media sneller en eenvoudiger benut. Daarnaast wordt het bereik versterkt doordat social media veel breder en eenvoudiger toegankelijk zijn, zodat je vanuit elke plek ter wereld altijd dit krachtige bereik kan benutten.

2. Vereniging

Door social media kunnen mensen efficiënter en effectiever dan ooit hun krachten bundelen. Hoe groot de impact van deze gebundelde kracht is, is inmiddels meermaals ondervonden door diverse bedrijven en overheden. De kracht van gebundelde kennis en vaardigheden (wisdom of the crowd en crowdsourcing) verandert hoe organisaties, de overheid en de maatschappij acteren. Voorbeelden zijn onder andere Nestlé’s KitKat-case, veranderde waardeketens (Encyclopedia Brittanica vs Wikipedia) en zelfs de omslag in een land (revolutie in Tunesië). Tevens is duidelijk geworden dat een massa amateurs niet onderdoet voor professionals (Pro-Am revolution).

3. Involveren

Social media maken het voeren van een dialoog mogelijk, en dit kun je nog verder doortrekken (denk aan cocreatie en zie onder andere de participatieladder). Tweewegverkeer is voor veel organisaties en individuen al een nieuwe kans. Maar nadat er verbinding is gelegd en de communicatie op gang is gekomen, ontstaan er hogere doelen zoals het involveren van alle belanghebbenden of  ‘betrokkenheid’. Social media maken het mogelijk de massa op allerlei manieren te betrekken bij processen waarbij dit voorheen ondenkbaar was.

4. Beïnvloeding

De invloed die organisaties en opinieleiders voorheen hadden – onder meer door de onwetendheid van de massa – vermindert door social media. Mensen kunnen zichzelf beter informeren en kunnen gemakkelijk hun mening aan de wereld kenbaar maken en elkaar beïnvloeden (social contagion). Bovendien kan incorrecte of gekleurde informatie gecorrigeerd worden.

5. Nieuwe waardeketens

Social media bieden mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden, sociale innovatie en technologische innovatie. Er is een trend richting open innovatie gaande, er zijn veranderende relaties tussen stakeholders. Social media hebben geleid tot transparantie en open data, hebben de drempel tot deelname in een waardeketen verlaagd, en bieden mogelijkheden voor niches (Longtail). Dit levert nieuwe businessmodellen op.

6. Empowerment

Social media geven individuen de mogelijkheid eenvoudig en (vrijwel) kosteloos te communiceren met de wereld. Hiermee geven social media veel macht aan individuen op diverse gebieden, zoals zorg (patient empowerment), energie (prosumers) en veiligheid (zelfredzaamheid). Door vereniging bieden social media bovendien de mogelijkheid om een gezamenlijke vuist te vormen.

7. Veranderlijk

Het snel veranderende karakter van het social media landschap maakt dat organisaties, maar ook individuen, zich kunnen onderscheiden door als eerste gebruik te maken van nieuwe mogelijkheden. 

8. Waardecreatie

Social media bieden de mogelijkheid om een relatie aan te gaan met derden en hiermee waarde voor elkaar te creëren. Door de dialoog aan te gaan, kunnen informatie en ideeën gedeeld worden en kunnen argwaan en frustratie weggenomen worden.

Dit artikel is onderdeel van de 4-delige reeks Social media SWOT waarin we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van social media inventariseren. Wij nodigen je uit aanvullingen te geven op deze aspecten.