Communicatie

8 communicatie-trends & ontwikkelingen: om bij te lezen deze zomer

0

Het zijn de afgelopen tijd hot topics in het communicatievak, overheden en media-instituten die kampen met afbrokkelend vertrouwen en een maatschappelijke speelveld dat steeds complexer wordt. Ook neemt de roep toe van de maatschappelijk bewuste burger én consument om eerlijker, transparanter, duurzamer en veiliger. En de hang naar authenticiteit, persoonlijk en lokaal groeit nog altijd. Wat betekent dat voor jou als communicatieprofessional?

In deze Summerread neem ik je mee langs 8 belangrijke trends en tips rondom deze communicatie-ontwikkelingen, afkomstig uit de artikelen die de afgelopen tijd op Frankwatching zijn gepubliceerd. Zo ben je in één keer weer helemaal bij na de zomer.

1. Megatrends

Grote ontwikkelingen, megatrends of zelfs een aardverschuiving. De krachttermen die we de afgelopen maanden hoorden verschillen, maar een ding is duidelijk: het zijn roerige tijden. De ontwikkelingen in de wereld raken ook het communicatievak. Sterker nog, we gaan nooit meer terug naar hoe het was, bepleiten vakgenoten als John Verhoeven zelfs. Klinkt spannend? Dat is het ook. Maar als communicatieprofessionals leren we snel bij als we onze vinger aan de pols van de samenleving weten te houden. Dat blijkt onder meer uit de hoeveelheid waardevolle artikelen die er afgelopen tijd op Frankwatching zijn verschenen van de hand van diverse auteurs. Sommige signalerend, sommige met handzame toepassingen, praktische tips en tools, die laten zien dat het communicatievak juist nu relevanter is dan ooit.

Grilligheden

Voordat ik inzoom op hoe je als communicatieprofessional kunt omgaan met de grilligheden, schets ik eerst de context. In 2022 ging het tot nu toe geregeld over de brede (maatschappelijke) bewegingen die het communicatievak direct raken die en om, soms fundamentele, veranderingen van aanpak vragen. Denk aan de enorme daling van het vertrouwen in de overheid. Deze week kwam de maandelijkse peiling uit van I&O-research en de cijfers liegen er wederom niet om. Maar ook de noodzaak van het herstel van de publieke sector staat nog altijd hoog op de agenda. Net als het aanpakken van de enorme kansenongelijkheid en het aanspreken van bedrijven en organisaties op hun maatschappelijke verantwoordelijkheden. Denk aan dataveiligheid, hun diversiteit- en inclusiviteitsbeleid en klimaatmaatregelen. De roep om een nieuw evenwicht, een nieuwe status quo en de noodzaak tot verandering is voelbaar. En de burger is mondiger dan voorheen.

vertrouwen - trends in communicatie

Bron: Edelman Trust Barometer, pijlen door John Verhoeven.

John Verhoeven brengt deze overkoepelende megatrends in zijn artikel in kaart.

Hij vat ze samen in 3 grote value shifts:

 1. Er is meer vertrouwen in bedrijven dan in overheden of ngo’s voor het brengen van maatschappelijk verandering. Alleen bedrijven worden als voldoende competent én ethisch gezien.
 2. Diversiteit is een must, en gaat over zowel kansengelijkheid als professionaliteit.
 3. Functies worden fluïde. De traditionele beeldvorming over hoe een professional eruitziet en zich gedraagt verandert.

Het zijn grote thema’s. Een kapstok waar veel andere hot topics van dit moment in het communicatievak aan op te hangen zijn.

2. Hoe win je het vertrouwen terug?

“Onbetrouwbaar en onethisch”, dat is nogal wat om van je eigen overheid te vinden. John Verhoeven haalt in zijn artikel de jaarlijkse Edelman Trust Barometer uit 2021 aan, en die liegt er niet om. Uit de Barometer blijkt dat burgers hebben meer vertrouwen hebben in bedrijven, dan in overheden en ngo’s. Overheden beoordelen zij als incompetent en onethisch. Net als de media. Ngo’s vinden we over het algemeen wel betrouwbaar, maar ze zijn in onze ogen onbekwaam om maatschappelijke problemen op te lossen. Het zijn de bedrijven waarop onze hoop lijkt te zijn gevestigd voor de gewenste maatschappelijke verandering. En dat knaagt aan onze democratische fundament.

* Inmiddels is ook de Barometer 2022 gepubliceerd. Te zien is dat de trend met betrekking tot het wantrouwen van media en overheid zich ook in 2022 doorzet.

Praten over principes

Er gaat zo ontzettend veel mis in het hele systeem van politiek en overheid – dat valt met communicatie niet recht te breien. “Hoe moet dat nou met onze overheidscommunicatie?”, verzucht Renata Verloop in haar artikel. We moeten praten over onze principes, concludeert ze. De communicatiebranche draait tegenwoordig te veel om reputatie, positionering en profilering. Tijd om terug te gaan naar de basis. Want voor wie werkt de overheid ook alweer? De samenleving. Het is nodig om terug te keren naar de menselijke maat.

Verloop onderscheidt 3 principes als de bouwstenen van het communicatievak:

 1. Als je werkt voor de overheid , werk je voor de samenleving.
 2. Communicatie draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven.
 3. Communicatie door de overheid is toegankelijk, begrijpelijk, inclusief en betrouwbaar.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Er is dus werk aan de winkel in de overheidscommunicatie, dat is duidelijk. We moeten er weer zijn voor de burgers. Problemen oplossen en de democratie in stand houden. Dit vergt een mentaliteitsverandering, maar het is ook een kwestie van aanpakken. Hoe kun je als communicatieprofessional bij de overheid mensen weer bereiken? Meerdere auteurs bieden daarvoor praktische handvatten. Hieronder deel ik er alvast een paar.

Breng structuur aan in in je content

“Die burgers, wie zijn dat nou eigenlijk?”, vraagt auteur Kim Swagemakers zich af in haar artikel. Voor gemeenten geldt vaak: er is een enorme informatiestroom die naar buiten moet en íedereen is de doelgroep. Maar de 90-jarige buurvrouw is niet de 13-jarige puber. Hoe structureer je je content strategisch zodat de boodschap iedereen bereikt en door iedereen begrepen wordt? Structuur aanbrengen is kiezen. De belangrijkste les: de content bepaalt niet het kanaal. Dat doet de doelgroep. Kim Swagemakers helpt je in 5 stappen met het maken van de moeilijkste keuzes naar een gestructureerde en meetbare aanpak.

De content bepaalt niet het kanaal. Dat doet de doelgroep.

Social media

Voor het terugwinnen van vertrouwen kan het inzetten van social media ook effectief zijn. Tenminste, als je ook daadwerkelijk laat zien dat je er voor hen bent, en het niet alleen roept. ‘Gelukkig zijn communicatieprofessionals oplossingsgerichte mensen’, schrijven Renske Jansen en Rico den Boer. En er zijn volgens hen wel degelijks stappen die je nu al kunt nemen om via social de harten van je doelgroep weer te veroveren. In hun artikel geven ze 4 tips.

Post Wouter Kolff Facebook communicatie

Bron: Post burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, Facebook.

Participatie

Burgers bereiken is één, maar hoe krijg je mensen zover dat ze ook écht meedoen. Participatie, participizza, hoor ik je denken. Dat is hartstikke moeilijk van de grond te krijgen, zegt ook de 90-9-1 regel, die Leonie Buijsse-Mgbemena beschrijft in haar artikel over burgerparticipatie. Die regel komt erop neer dat 1% van de leden van de gemiddelde online community de community levendig houdt. 90% leest misschien mee, maar doet niet mee en 9% draagt af en toe bij, maar heeft andere prioriteiten. Dit is de participatiepiramide.

De mening van de groep die wel meedoet is niet altijd representatief. Vooral mensen die het heel erg eens of compleet oneens zijn met een stelling, plan of project hebben namelijk de neiging te reageren op een plan of voorstel. In haar artikel noemt Leonie Buijsse-Mgbemena dit de participatie-ongelijkheid. Ze deelt 6 tips om de stille meerderheid toch te activeren en uit te nodigen zich te laten horen. Goed om in je achterhoofd te houden als je toch wat teleurstelling voelt over de minimale instroom van reacties. Het draait hier niet alleen om participatie maar ook om communicatie. 100% van de burgers wil uiteindelijk wél geïnformeerd worden, ook al doen ze niet actief mee.

Kansen op de kaart

Een ander interessant en praktisch voorbeeld van hoe je als overheid technologie kunt inzetten om de burger direct te helpen, en daarmee hopelijk weer wat vertrouwen te winnen, deelt Harmen van Doorn in zijn artikel waarin hij 3 geheime tactieken deelt om Google Maps te bewerken. Dat je jezelf als bedrijf of museum letterlijk en figuurlijk op de kaart kunt zetten via Google Maps mag bekend zijn. Maar ook voor gemeentes biedt Maps veel kansen. Wist je bijvoorbeeld dat je als lokale overheid meer controle kunt pakken over je publieksstromen? Bijvoorbeeld door tijdelijke wegomleidingen te markeren op de kaart of de gewenste parkeerplekken bij evenementen. Ook kun je er de drukte in de publieke ruimte mee monitoren.

Als overheid kun je je plek claimen via de POI. Zo zorgde de gemeente Breda ervoor dat de openbare toiletten te zien zijn in Google Maps, om de toegankelijkheid van de publieke ruimtes in de stad te vergroten.

Breda werkte aan toegankelijkheid en maakte daarom de openbare toiletten vindbaar op Google Maps

Breda werkte aan toegankelijkheid en maakte daarom de openbare toiletten vindbaar in Google Maps.

3. Merken en maatschappij

Terug naar de commerciële sector. Want hoewel veel burgers denken dat het op het bedrijfsleven aan zal komen als het gaat om het effectief kunnen aanpakken van maatschappelijke problemen, wil dat niet zeggen dat dit voor het vertrouwen in bedrijven op alle vlakken geldt. Ook daar wacht dus nog een schone taak voor de communicatieprofessional.

Cyberveiligheid en duurzaamheid

Zo zijn we helemaal niet zo gerust op het feit dat het allemaal wel goed zit met de cyberveiligheid en de omgang met onze privégegevens door (commerciële) partijen. Afgelopen jaar kwamen er weer regelmatig gevallen in het nieuws van datalekken die de privacy van burger ernstig schenden. En die is zich steeds bewuster van de gevoeligheid van deze informatie.

84% van de consumenten zegt dat de onzekerheid over hun privacy ervoor zorgt dat ze minder vaak diensten van bedrijven gebruiken die data van klanten inzetten. Het is dus slim om dataveiligheid hoog op de agenda te zetten, schrijft Juriaan Vergouw in zijn artikel. Hetzelfde geldt overigens voor acties op het gebied van klimaat. Maar liefst 65% van de Nederlandse consumenten vindt dat je als organisatie moet laten zien wat je impact is op de samenleving en het milieu. En dat je niet alleen maar moet communiceren over je producten of diensten die je aanbiedt. En denk niet dat je wegkomt met je alleen maar uitspreken over maatschappelijke thema’s. Burgers willen geen woorden maar daden. We moeten het gaan hebben over het bieden van oplossingen. Concrete acties dus.

Dat de urgentie van deze agenda bij uitstek geldt voor de communicatie-afdelingen, mag duidelijk zijn. Het gaat hier om een belangrijke reputatiedrivers. Voldoen je prestaties niet aan de verwachtingen van je klanten of publiek? Dan spreken we van een autheniticity gap, met mogelijk imagoschade voor je merk tot gevolg. Hoe je dit voorkomt? In het artikel deelt Vergouw nog een paar goede tips.

9 reputatiedrivers authenticiteit

Bron: Omnicom PR Group onderzoek, artikel Juriaan Vergouw.

Reputatiemanagement

Ook Thea van Unen benadrukt in haar artikel dat traditionele takken van het communicatievak de cultuuromslag flink voelen die de eerder genoemde megatrends met zich meebrengen. Zij onderscheidt daarbij ook nog een andere ontwikkeling. Sinds de pandemie richt de consument zich op de eigen buurt en community in plaats van de grote corporate bedrijven. Nicheculturen nemen aan belang toe. Vertrouwen is steeds meer lokaal bepaald. De pandemie heeft dit flink versneld. Met alle onzekerheid in de onbekende buitenwereld proberen we opnieuw grip krijgen op de werkelijkheid binnen de wereld die je wel kent. Hoe bouw je met PR in dit krachtenveld aan het vertrouwen? Van Unen ziet 6 trends:

 1. Marketingificatie: PR en marketing groeien naar elkaar toe. Het gaat daarbij om authenticiteit en relaties, niet meer het perfecte plaatje.
 2. Toets je campagnes aan je PR-doelen en voeg PR-expertise toe aan je marketingteam.
 3. Eigen mediakanalen staan centraal, met kwaliteit boven kwantiteit en relatiebeheer in plaats van groot bereik als voornaamste doel.
 4. Werk samen met journalistieke influencers (genuinfuencers) voor stevige inhoudelijke content.
 5. Weg met de personal brands, het gaat nu om experts.
 6. Exit grote communicatiebureau’s, enter de kleine DIY-klussen en persbureau’s (persoonlijk, lokaal, regionaal en in huis).
 7. Persbericht is passé: media willen maatwerk (van DM tot nieuwsflash).

Betrouwbare partners

Nog even terug naar het terugwinnen van het vertrouwen. Als communicatieprofessional zet het gebrek hieraan je voor een keuze, onder meer in je samenwerkingen. Ga je met de overheid in zee voor je project, of toch liever met een maatschappelijke organisatie? Jennifer Vogels onderstreept het belang van samenwerking met non-profit organisaties in de post-pandemische wereld. Mensen werken graag samen met bedrijven die ergens voor staan en zich verbinden met een goed doel. Maar denk niet dat je wegkomt met een communicatiemomentje als een foto met de directeuren voor Instagram. Dit gaat veel verder dan je corporate-communicatiestrategie. Het moet een constante factor zijn in je bedrijfspropositie.

Jennifer Vogels voegt hier in haar artikel nog aan toe dat het zinvol is ESG-doelstellingen (Environmental, Social & Governance) op te nemen in je communicatiemix. ESG biedt meetbare doelstellingen om strategische en operationele processen op deze vlakken op te tuigen. Het meten van deze ESG-doelstellingen is een steeds populairdere manier om bedrijven verantwoordelijk te houden als het gaat om inspanningen voor duurzaamheid. En om hen te stimuleren deze te verbeteren.

Als we één conclusie mogen trekken uit deze ontwikkelingen, is het dat de betekenis van een merk steeds meer wordt bepaald door de mate waarin het zich (oprecht) verbindt met hogere doelen dan het promoten van een product. Met gezamenlijk acties voor maatschappelijke doelen win je als merk het vertrouwen van de consument. Dat gaat als je je reputatie je lief is verder dan je uitspreken over maatschappelijke thema’s. Geen flinterdun Instagram-activisme dus, maar concrete acties en oplossingen.

Purpose

Dat samenwerkingen, of überhaupt commitment aan een maatschappelijk doel oprecht moet voortkomen uit je eigen missie, onderstreept ook Stephan Ummelen in zijn artikel. Volgens hem is de maatschappelijke roeping die bedrijven opeens voelen geen hype maar een blijvende trend waar je als organisatie niet meer aan kunt ontkomen. Zoals eerder aangegeven, zien burgers bedrijven ook bij uitstek als degene die betrouwbaar en bekwaam zijn om verandering in gang te zetten. In tegenstelling tot ngo’s of zelfs de overheid.

Voelt het een beetje raar dat Shell als slogan had: “Maak het verschil. Rij CO2-neutraal”? Logisch. Het is namelijk wel belangrijk dat de maatschappelijke doelen waar je je als bedrijf of organisatie mee wil profileren passen bij missie en je activiteiten. Stap je op deze trein zonder je zaakjes ook intern op orde te hebben? Dan val je door de mand. Purpose washing, noemt Ummelen dat. Je bedrijfsresultaat moet instrumenteel zijn aan je maatschappelijke opdracht. Anders kun je je afvragen of je purpose niet vooral financieel of reputatie georiënteerd is. Met andere woorden: Practice what you preach.

4. Diversiteit is een must

Dat brengt ons bij die andere grote value shift. Weet je nog, de shifts die voortkomen uit de megatrends die we aan het begin van deze summerread bespraken? Die value shift gaat over diversiteit.

De pandemie heeft onze neuzen weer op het feit gedrukt: communicatie gaat niet over organisaties en bedrijven, maar over mensen. En diversiteit op de werkvloer gaat niet alleen over gelijkheid en gelijke kansen, maar ook over het beter en toekomstproof maken van je business. De grote berg vacatures, de enorme behoefte aan goede nieuwe collega’s, drijft deze trend aan. Waar ga je zoeken, wie neem je aan?

Een gezonde diversiteit in je team zorgt ervoor dat die ene collega veel beter dan een ander in staat is om de juiste informatie te selecteren voor die specifieke groepen. En daarbij ook nog eens in staat is de goede toon aan te slaan, schreef John verhoeven hier in 2020 over.

& inclusiviteit

Dat het onderwerp nog altijd hoog de agenda staat bewijzen de artikelen die dieper ingaan op hoe je diversiteit en inclusiviteit in je organisatie én naar buiten bewerkstelligt. De twee termen zijn nauw verwant. Maar waar diversiteit wordt bepaald door de vertegenwoordiging (cijfers), kijken we bij inclusiviteit vooral naar gedrag en de spelregels. In taal zitten per slot van rekening bij uitstek culturele normen en waarden gevangen. Om cultuur te veranderen is dus ook een verandering van taalgebruik nodig. Denk aan het niet meer gebruiken van het woord ‘blank’ omdat het een racistische lading heeft. Of het woord ‘gehandicapte’, omdat het een persoon tot slechts diens beperking reduceert. Wil je als organisatie inclusief zijn en inclusiviteit uitdragen? Dan is je woordkeus en tone-of-voice van wezenlijk belang. Hoe schrijf je nou een inclusieve tekst? Lin Seelen deelt in haar artikel 3 cruciale pijlers.

Een onderdeel van inclusief zijn, is toegankelijk zijn. Dat geldt niet alleen voor het wegnemen van fysieke, maar ook voor mentale drempels. Bijvoorbeeld teksten op je website die niet iedereen kan begrijpen. Olaf Geysendorphers artikel over onduidelijke (overheids)teksten gaat hierop in. Duidelijke teksten zijn namelijk helemaal niet zo moeilijk om te schrijven, maar wel belangrijk, betoogt hij. De belangrijkste regel? De kroeg-regel! Bedenk je altijd: zou ik het zo ook aan een vriend in de kroeg vertellen?

Is hetb1 blijft een handige, snelle checktool om te kijken of een bepaald woord aan het B1-niveau voldoet. Realiseer je wel dat in Nederland nog ruim 2,5 miljoen mensen zijn voor wie ook B1 te moeilijk is. Zij begrijpen teksten beter op A2-niveau.

Olaf Geysendorpher haalt dit grappige item aan dat Arjen Lubach maakte over beeldspraak in de politiek. Te leuk om jullie te onthouden in deze Summerread.

Accepteer cookies

 

Woordgebruik heeft de potentie om de publieke opinie – al dan niet bewust – te beïnvloeden. Als schrijvers hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid. Ook hierin moeten communicatieafdelingen vooroplopen. Maar het kan niet zonder steun van de directie. Er wacht dus een uitdagende maar ook belangrijke taak voor de communicatieprofessional als pioniers in de taal.

5. Hoe verandert het vak voor jou als communicatieprofessional?

Frankwatching-redacteur Tineke Pauw beschrijft hoe het communicatievak veel complexer is geworden. Zij doet dit aan de hand van de 4 trends uit een onderzoek van het Logeion TrendTeam én geeft handvatten om deze trends te integreren in je werkpraktijk.

Een korte samenvatting (maar lees vooral het hele artikel):

 1. Het speelveld voor communicatieprofessionals wordt steeds complexer met verschillende stakeholders met soms uiteenlopende belangen. Informatie verspreidt zich bovendien razendsnel. Overzicht en inzicht zijn belangrijk. Vinger aan de pols dus. Gebruik daarvoor data en kennis van je speelveld. Ook diversiteit is hier belangrijk. Goed tegen (on)bewust blinde vlekken.
 2. Kijk naar buiten, zoek overeenkomsten in perspectieven en breng het sentiment in kaart. Organiseer tegenspraak. Het negeren van afwijkende standpunten werkt het in de hand dat mensen zich terugtrekken in hun bubbel.
 3. Herstel het dalende vertrouwen door te laten zien wat je doet en verantwoordelijkheid te nemen als het misgaat. Wees compromisloos hier, juist bij issues!
 4. Omarm technologie als nieuwe taal, waar het kansen biedt. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kijk hoe ze je kunnen helpen je doelgroepen (beter) te bereiken. Maar vergeet ook niet dat het uiteindelijk altijd om mensen gaat.

6. Fluïde functies: de beeldvorming herzien

Aan het begin van deze Summerread onderscheiden we nog een derde megatrend: de toenemende fluïditeit in het communicatievak. Deze trend hangt deels samen met een toegenomen diversiteit. De traditionele beeldvorming rondom hoe een professional eruit zou moeten zien verandert. Deze fluïditeit kun je zien als een teken van volwassenheid, zegt John Verhoeven in zijn artikel. In deze complexe wereld die steeds verandert, moeten wij zelf ook steeds mee-veranderen en onze vorm, toon en zelfs de inhoud aanpassen aan de situatie, het kanaal of het onderwerp. Hiervoor is een organisatiebrede cultuuromslag van belang. Oude waarden moeten soms de prullenbak in om ruimte te geven aan nieuwe tijden.

kyne santos, wiskundige

Kyne Santos, influencer met enorme volgersaantallen, deelt wiskundetips op TikTok en Instagram.

Employee experience

Dit zien we ook in het toegenomen belang van de employee experience en employee recognition. De cultuur van een bedrijf of organisatie bepaalt tenslotte in grote mate of je goede kandidaten kunt vinden én binden. Jennifer Vogels onderscheidde het al als 1 van de 4 trends in haar artikel over communicatiedoelen voor 2022. In 2022 zullen we weer meer naar kantoor gaan. Maar e hebben nog altijd te maken met een gefragmenteerd personeelsbestand, waarin werk en privé meer in elkaar overlopen dan vóór de pandemie. Ook onze werkervaring is dus meer fluïde. Dit maakt bindende ervaringen met de inhoud van je werk en je collega’s daarom nog belangrijker. Net als (individuele) waardering. Communiceer over successen en mijlpalen en investeer in het welzijn van de werknemer. Geef hen een werkervaring waar ze trots op kunnen zijn en zowel intern als extern over communiceren.

Met de employee experience zijn we beland op de kantoorvloer. Wat ga je als communicatieprofessional merken van alle veranderingen? Welke invloed hebben de trends op de professionele binnenwereld?

“Kun je even…?”
Frankwatching-redacteur Claire van Helsdingen vroeg jullie via onze social kanalen welke vooroordelen over communicatieprofessionals jullie kunnen noemen. Heel vaak gehoord: Kun je ‘even’ […], in te vullen met een campagne maken, een blogje uit je mouw schudden of een nieuwsbrief maken. Of: “Oh, dan kun je vast heel goed praten” en “Een tekst schrijven? Dat kan de secretaresse/management assistant/receptioniste/Gerda van financiën/Planner Peter ook!” Herkenbaar? Lees alle reacties op LinkedIn en Facebook. En laat ons weten welke opmerkingen of vragen bij jou het stoom uit je oren laat komen.

7. Communicatie op de werkvloer

Het is een blijver, constateert Rik Mulder in zijn artikel over hybride werken. Toch merkt hij ook dat de praktijk weerbarstig is. Afdelingen kijken vaak naar elkaar in de hoop dat het wel van de grond komt met de organisatie van deze nieuwe vorm van werk. De grote uitdaging is dat het eigenaarschap onduidelijk is: digitalisering van de thuiswerkplek ligt bij ICT, welzijn bij HR, teamafspraken bij lijnmanagers en engagement bij jou, de communicatieprofessional. Maar wie neemt het voortouw?

Volgens recent wereldwijd onderzoek in het kader van Microsoft’s Work Trend Index had maar 28% van organisaties in 2021 een hybride-werkbeleid. Als communicatieprofessional kun je daar wat aan doen. Hybride werken kun je zien als een fundamentele verandering. Niet eentje die je gewoon aan de teams zelf kunt overlaten als je wil dat het organisatiebreed iedereen betrokken houdt en de samenwerking soepel blijft verlopen. Goed leiderschap is daarvoor noodzakelijk. Rik Mulder deelt in zijn waardevolle artikel nog 5 andere initiatieven waar je direct mee aan de slag kunt.

Hybride uitdagingen

Ook Bente Pieters schrijft dat sinds corona de digitalisering op de werkvloer communicatiespecialisten in het bijzonder raakt. Aan hen vaak de taak dit in goede banen te leiden. Zij ontwaart in haar artikel 5 trends op het gebied van interne communicatie. Elk brengen ze nieuwe uitdagingen met zich mee.

De 5 trends:

 1. Leren communiceren in de hybride organisatie.
 2. Het betrokken houden van werknemers blijft belangrijk.
 3. Focus op de werknemerservaring.
 4. Communiceer vaker over digitale veiligheid.
 5. Werknemers willen en krijgen meer invloed.

Allereerst is het volgens haar van belang de communicatiestromen intern op orde zijn. We zijn inmiddels zover dat alle technologie ons in staat stelt met elkaar te communiceren, 1-op-1 of in een groep. Nu is het tijd voor de volgende stap: namelijk dat technologie ons ook weer meer met elkaar gaat verbinden. Het doel? De terugkeer van het zo belangrijke sociale smeermiddel dat ervoor zorgt dat collega’s bij elkaar terecht kunnen voor het vieren van overwinningen, uiten van frustraties of gewoon een flauwe grap. Dit ontbreekt in de hybride werksituatie grotendeels. We komen elkaar niet meer tegen in de wandelgangen. Technologie moet hiervoor een alternatief gaan bieden. Net zo persoonlijk en toegankelijk als het aanspreken van een collega bij het koffieautomaat. Ook de werkomgeving en hulpmiddelen kunnen bijdragen aan een optimale werknemerservaring. En voorlichting over hoe je het veilig houdt.

Bewezen succes?

Ben je eenmaal zover dat je alles op poten hebt, vergeet dan niet te meten of je interne communicatiestrategie succesvol is. Want het meten van resultaat is niet altijd even gebruikelijk voor voor interne communicatiecampagnes, maar net zo zinvol. Hoe doe je dat en wanneer is het eigenlijk een succes?

Breng het in kaart met behulp van de tips van Kim Pot:

 • Breng de kanalen in kaart die je per groep wil inzetten.
 • Bepaal wat je met de campagne wil bereiken en wanneer deze geslaagd is. Ook voor interne communicatie zijn hier metrics voor te definiëren. Denk aan outtake, outcomes en impact, bijvoorbeeld attitudeverandering of betere veiligheid.
 • Stel doelen aan de hand van de kanalen, data en tools om succes te meten.

8. Tips voor de aanpak

Goed, daar ben je dan. Bijna klaar met deze Summerread en bijgepraat over de laatste ontwikkelingen van het vak en met hopelijk heel veel bruikbare tips in je mandje. Klaar om je werk in kaart te brengen en het verder te gaan organiseren. Maar hoe? Het meeste communicatiewerk vergt, naast de diplomatieke en politieke skills die jij moet hebben om boodschappen van je organisatie naar publiek te vertalen, nogal wat planningsvaardigheden. De stroom aan taken houdt nooit op.

Gerben G van Dijk zette de 10 meest herkenbare vormen van communicatiewerk op een rij. Daarnaast tipt hij 10 handige tools waarmee je dit werk kunt organiseren en de interne communicatiestrategie naar het niveau tilt van je nieuwe hybride werksituatie. De gouden tip wat mij betreft? De O ZO SAAIE DAGROUTINE, want nieuwe goede gewoontes opbouwen werkt, ook voor minder goede planners.

Kim Pot geeft daarop een mooie aanvulling in haar artikel met tips over hoe je je dagelijkse communicatie vervolgens ook inhoudelijk meer doelgericht kunt maken. De oplossing is soms verrassend eenvoudig, zoals een idee formuleren als een doel in plaats van een open concept. Het voordeel? Minder meetings en meer effectiviteit in zowel je individuele communicatie als die van je organisatie. Kunnen ook de teksten naar buiten toe wel wat meer voor je werken in het bereiken van je doelen? Met de tips uit dit artikel over webteksten als zakelijk tool van Natascha Teeuw, heb je een gedegen roadmap die je teksten op de website een flinke opfrisbeurt geeft én het nieuwe schrijfniveau meteen in je organisatie borgt.

Zin om aan de slag te gaan?

Zin gekregen om aan de slag te gaan? Wij zijn uiteraard nieuwsgierig naar de zaken die jij wil aanpakken na de zomer. Of misschien zijn er ook onderwerpen waarover je nog meer wil weten? Laat het ons weten in de reacties hieronder. Grote kans dat we je verder kunnen helpen.

Blijven lezen? Dat kan. Er zijn ook summerreads over content, slimmer werken, en de beste tips voor apps, boeken en podcasts voor (de rest van) de zomer.

Veel luister- en leesplezier!