Innovatie

Zo vind je de balans tussen kunstmatige & menselijke intelligentie

0

Benut jij al de kansen van AI en begrijp je tegelijkertijd de impact ervan? AI zal niet alleen de samenstelling van marketingteams bepalen, maar ook de manier waarop marketingactiviteiten worden uitgevoerd. Ik vertel je in dit artikel hoe je een te grote afhankelijkheid van AI voorkomt. Daarnaast ook het waarborgen van ethiek, wet- en regelgeving en hoe je als marketingteam de juiste balans vindt tussen menselijke en AI-gestuurde besluitvorming.

Digitale kansen, merkconsistentie bewaken

AI versnelt de evolutie van digitale enablers, zoals ook is te zien aan de explosie van MarTech-tools. Deze ontwikkeling zal zich voortzetten de komende tijd.

Dankzij machine learning en AI kun je als marketeer op grote schaal gepersonaliseerde berichten leveren aan de juiste doelgroepen. Daardoor bereikt de MarTech-sector nieuwe hoogtes. Hierdoor verschuift dan weer de focus van marketingteams naar het proactief voorspellen van klantgedrag en het ontwikkelen van voorspellende modellen.

Volgens een recent onderzoek van Gartner zal het traditionele zoekmachinevolume en -verkeer naar verwachting binnen 2 jaar met maar liefst 25% dalen. Deze daling wordt toegeschreven aan de opkomst van geavanceerde chatbots. Die zijn ontwikkeld door vooraanstaande bedrijven zoals Google, Microsoft en OpenAI, die steeds meer functies van zoekmachines overnemen.

Tegelijkertijd is het noodzakelijk dat de brand marketeer zich nog meer richt op het merk, creatie en empathie. Zo tast hij het vertrouwen en de herkenning niet aan.

De 3 belangrijkste inzichten

1. Transformatie marketingteams

De samenstelling van marketingteams zal meer en meer veranderen door AI en de manier waarop marketingactiviteiten worden uitgevoerd transformeren. Het gebruik van AI zal dit doen voor het analyseren van gegevens, het voorspellen van klantgedrag en het optimaliseren van campagnes.

2. Automatisering van de customer Journey

AI zal steeds meer worden gebruikt voor het automatiseren van verschillende touchpoints in de customer journey. Voorbeelden zijn onder andere:

 • Chatbots die klantvragen afhandelen
 • Het personaliseren van advertenties op basis van individuele voorkeuren en gedrag

3. Wendbaarheid is heel belangrijk

Het vermogen om aan te passen aan nieuwe omstandigheden en kansen te benutten op zowel individueel, als organisatieniveau, is belangrijk voor succes. Daarnaast bepaalt het ook de voorsprong als merk.

De voordelen zijn onder andere:

 • Meer tijd voor kwaliteit van de inhoud, dan kwantiteit
 • Repeterende handelingen automatiseren
 • Meer inzicht en statistieken die dieper inzoomen op verschillen
 • Optimalisatie van marketingbudgetten

Er zijn ook nadelen zoals:

 • Foutieve interpretatie van gegevens door AI-algoritmen
 • Risico op privacy bij het collecteren
 • Transformeren en gebruiken van gegevens
 • Vervreemding met de klant bij overmatige inzet

Tijdens Salesforce World Tour Amsterdam lanceerden zij een onderzoek waarin werd benoemd dat 68% van de Nederlanders van mening is dat kunstmatige intelligentie meer gereguleerd moet worden. Daarnaast is 57% niet goed bekend met de wet- en regelgeving omtrent AI.

Kunstmatige versus menselijke intelligentie

Belangrijk is te erkennen dat AI een aanvulling is op de menselijke intelligentie. Forrester voorspelt dat in 2024 bedrijven genAI-apps zullen gebruiken om werknemers (60% acceptatie) en klanten te bedienen. Daarbij implementeert 50% van de bedrijven apps, waar een medewerker de respons regelt.

De input en interpretatie van marketeers blijven belangrijk voor effectieve campagnes en strategieën. Het draait dus om het vinden van de juiste balans tussen AI en menselijke creativiteit binnen het marketingteam van de toekomst.

De andere kant van het spectrum is bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van AI, zoals:

 • Een gebrek aan duidelijke gebruiksvisie
 • Beperkte kennis van de beschikbare tools
 • Onduidelijkheid over de verantwoordelijkheden
 • Ownership van AI-systemen

Het is daarom van groot belang om deze uitdagingen proactief aan te pakken, maar ook duidelijke richtlijnen en processen te ontwikkelen voor het gebruik van AI binnen de organisatie. Zo kan het marketingteam optimaal profiteren van de voordelen van AI, terwijl de risico’s worden beheerst en de menselijke factor behouden blijft.

De input en interpretatie van jou als marketeer blijven cruciaal voor effectieve campagnes en strategieën. Het draait dus om het vinden van de juiste balans tussen AI en menselijke creativiteit binnen het marketingteam van de toekomst.

Kunstmatige en menselijke intelligentie tegenover elkaar gesteld. Twee breinen, één met tandwielen, de ander een normale.

Duurzame marketing in een technologisch tijdperk

In een tijd waarin technologie een steeds grotere rol speelt in marketing, is het enorm belangrijk om de menselijke factor niet uit het oog te verliezen. Consumenten streven naar verbinding met merken die hun waarden delen en hun principes naleven. Daarom moet je je als marketeer richten op het vertegenwoordigen van de klant binnen de organisatie en een diepgaand begrip ontwikkelen van hun behoeften en emoties.

Door te denken vanuit menselijke verbindingen in plaats van alleen technologische processen op basis van AI blind toe te vertrouwen, kun je als marketeer authentieke merkloyaliteit opbouwen en duurzame relaties met hun doelgroep opbouwen en behouden.

Pragmatisch aanpak voor grip hebben en houden

1. Neem proactieve stappen

Elke beweging, hoe klein ook, is waardevol in het samenspel tussen kunstmatige intelligentie en menselijke creativiteit.

2. Relevant zijn en blijven

In elke fase van de klantreis is het vinden van betekenisvol erg belangrijk, dus ook waar kunstmatige en menselijke intelligentie elkaar aanvullen en versterken.

3. Streng in waarheid, kwaliteit en ethiek

Handel integer en adequaat in het gebruik en toepassen van AI in alle activiteiten. Zo komen de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid als merk niet in geding.

4. Wees iteratief en ambitieus

Laat jouw ervaringen uit het verleden dienen als richtlijnen voor de toekomst. Deel en betrek datgene wat je doet met interne stakeholders.

Combineer bewust de 2 werelden voor de toekomst

In essentie betekent de opkomst van AI geen bedreiging voor onze banen, maar eerder een verrijking. Het automatiseert repetitieve taken, waardoor er meer ruimte ontstaat voor creatieve en innovatieve activiteiten. Bovendien opent AI nieuwe deuren voor marketingstrategieën en klantenservice, waardoor bedrijven efficiënter en effectiever kunnen opereren richting de klant.

Belangrijk is dan ook dat je als bedrijf AI niet ziet als een vervanging, maar als een aanvulling op de bestaande processen. Door als afdeling, team of organisatie je te richten op specifieke bedrijfsuitdagingen kun je AI op maat inzetten om gewenste doelen te bereiken en nieuwe mogelijkheden te verkennen.

Dat neemt niet weg dat er ook uitdagingen zijn, zowel op ethisch als praktisch gebied. Die moeten worden uitgewerkt om de volledige potentie van AI te benutten en ervoor te zorgen dat het op een verantwoorde manier wordt geïntegreerd in het bedrijf alsook, in de maatschappij.

Kortom: zoek de verbinding tussen kunstmatige en menselijke intelligentie waar ze de business kunnen versterken, versnellen of verduurzamen.