Wat merken met mensen doen en andersom, vind ik mateloos fascinerend. Naast commercieel onderzoek doen we ook onderzoek naar trends en ontwikkelingen. Meest recente onderzoeksgebied is voor ons branding for startups: hoe kunnen startups met weinig tijd, interesse en budget branding en marketing gaan zien als een strategische tool om succes op te lange termijn te borgen. En we onderzoeken hoe startups en hun corporate partners elkaars imago beïnvloeden als ze gaan samenwerken.

Bijvoorbeeld naar de rol van bekendheid met politici als voorspeller van stemgedrag. Hoe kan het dat we politici kiezen, die we helemaal niet zien zitten? Of naar de rol van MVO in de keuze voor merken.

Meer algemeen: Waarom gaan we zo op de loop met het ene merk en laten we het andere links liggen? In 2003 introduceerden we het fenomeen van probleemmerken in Nederland: merken waar het niet goed mee ging in het hoofd van de consument; waardoor toekomstige business geblokkeerd werd. Omdat over successen al genoeg wordt geschreven en je van falen veel meer kunt leren.

Ruim vijftien jaar later ligt er een wetenschappelijk fundament onder onze consultancy en hebben we inspiratie geput uit talloze scripties van Mastestudenten die wij begeleid hebben op dit onderwerp. En daar hebben onze opdrachtgevers weer profijt van gehad door toepassing van nieuwe kennis.

Net als in de wetenschap proberen we bij 37Celsius altijd tot de kern van zaken te komen. Daarbij verrast mij de kracht van open vragen telkens weer. Als je je openstelt, krijg je verbluffende antwoorden.

Tot slot scheppen we veel voldoening in het delen van onze opgedane kennis en inzichten, in de vorm van artikelen, workshops, presentaties, colleges of masterclasses.

Auteur

11

artikelen

33

reacties

306.7K

totaal

27.9K

per artikelArtikelen van Jorge

Meer tonen
We are Watching...