Wat merken met mensen doen en andersom, vind ik mateloos fascinerend. Recent en actueel is ons onderzoek naar de rol van bekendheid met politici als voorspeller van stemgedrag. Hoe kan het dat we politici kiezen, die we helemaal niet zien zitten?

Meer algemeen: Waarom gaan we zo op de loop met het ene merk en laten we het andere links liggen? In 2003 introduceerden we het fenomeen van probleemmerken in Nederland: merken waar het niet goed mee ging in het hoofd van de consument; waardoor toekomstige business geblokkeerd werd. Omdat over successen al genoeg wordt geschreven en je van falen veel meer kunt leren.

Ruim tien jaar later is er een wetenschappelijke basis onder gelegd en hebben we inspiratie geput uit talloze scripties op dit onderwerp. En daar hebben onze opdrachtgevers weer profijt van gehad door toepassing van nieuwe kennis.

Ik probeer altijd tot de kern van zaken te komen. Daarbij verrast mij de kracht van open vragen telkens weer. Als je je openstelt, krijg je verbluffende antwoorden?

Tot slot schep ik veel voldoening in het delen van mijn opgedane kennis en inzichten, in de vorm van artikelen, workshops, presentaties of colleges.

Auteur

5

artikelen

4

reacties

205.1K

totaal

41K

per artikelArtikelen van Jorge

Meer tonen
We are Watching...