Schrijven

Zó herken je AI generated content in teksten

0

Als marketeer experimenteer ik regelmatig met ChatGPT. De laatste maanden heb ik er geregeld een artikel over geschreven én heb ik ChatGPT ook ingezet tijdens het schrijven ervan. Hoewel ik het omarm, ben ik er ook voorzichtig mee. Eerder schreef ik al: ‘Gebruik AI sporadisch voor de aanzet en inspiratie. Gebruik het niet voor de exacte inhoud. Blijf authentiek en zorg voor unieke content.’ Dat geloof ik nog steeds. Wees voorzichtig in het gebruik. Daarmee bedoel ik: neem niet alles letterlijk over wat ChatGPT produceert.

Je herkent het

Daar is een goede reden voor. AI generated content is steeds beter te herkennen. Los van verschillende gratis online tools om deze content te laten controleren, herken ik zelf ook steeds vaker de stijl van AI-teksten. Ik zie het op websites, social media en zelfs in sollicitaties.

Eerlijk is eerlijk. Ik ben een mens: nieuwsgierig, soms lui en ik heb me er dus ook wel eens aan gewaagd. Meer en meer herken ik AI-teksten en het begint me een beetje tegen te staan.

Ik vroeg het ChatGPT zelf

AI, zoals ChatGPT, is geprogrammeerd om teksten te genereren met een hoge mate van grammaticale correctheid en formele structuur. Ze kunnen daardoor sterk neigen naar herhaling en het gebruik van veilige, bekende formuleringen. Dit wordt vaak veroorzaakt door de manier waarop deze systemen zijn getraind. Ze optimaliseren voor waarschijnlijkheid in plaats van voor vernieuwing. Ik raakte nieuwsgierig. Zou ChatGPT zelf weten dat hij niet zo vernieuwend is? Ik vroeg mijn eigen GPT, ‘Pietie’, het volgende:

Weet jij van jezelf welke woorden en zinnen je veelal gebruikt in teksten waardoor de lezer kan herkennen dat de tekst AI generated is en geen unieke content is geschreven door een mens?

Ik citeer het antwoord:

Ik ben geprogrammeerd om een breed scala aan zinnen en woorden te gebruiken die passen bij verschillende contexten en onderwerpen, maar er zijn enkele kenmerken die vaker kunnen voorkomen in AI-gegenereerde teksten, zoals die van mij:

Formele taal:

Mijn teksten neigen naar een meer formeel en gestructureerd taalgebruik, wat soms kan afwijken van de informele, persoonlijke stijl die mensen vaak gebruiken.

Consistentie:

Ik produceer zeer consistente teksten qua grammatica en stijl, wat soms kan ontbreken in menselijk geschreven teksten die natuurlijker variëren.

Neutraal taalgebruik:

Ik ben geprogrammeerd om neutraal en objectief te blijven, wat kan resulteren in een gebrek aan persoonlijke mening of emotionele diepgang die typisch is in teksten geschreven door mensen.

Gedetailleerde antwoorden op specifieke vragen:

Ik kan soms onnodig gedetailleerd zijn in mijn antwoorden, wat ongebruikelijk kan zijn in normale conversaties.

Herhaling en redundantie:

Soms kan ik bepaalde informatie herhalen of vergelijkbare punten op verschillende manieren verwoorden.

Deze kenmerken kunnen soms een indicatie zijn dat een tekst door een AI, zoals ik, is gegenereerd.”

Oké, ‘Pietie’ snapt dus zelf ook wel dat hij langdradig en herhalend kan zijn. Ik vroeg nog verder door naar de specifieke woorden die het daarbij gebruikt, maar daar kon het geen antwoord op geven. Ik had het wel meteen te pakken! Het woordje ‘scala’ in de eerste zin. Eén van de woorden die ik vaak tegenkom in AI generated teksten. Irritant woordje.

Irritante woorden

Ik heb een kleine lijst van woorden verzameld die ik regelmatig tegenkom en waar ik AI generated teksten aan herken (en die mij stiekem een beetje de kriebels geven):

  • Scala
  • Bij [merknaam] begrijpen we….
  • State-of-the-art
  • In een wereld waar…
  • Track record
  • Naar een hoger niveau tillen
  • In een tijdperk…
  • Ben je klaar om…

Het gaat om menselijkheid

De beste tip is natuurlijk om AI generated content niet exact over te nemen. Gebruik een AI als ChatGPT voor de opbouw van een tekst en de structuur, maar niet voor de inhoud.

Ben je geen teksttovenaar? Voeg dan áltijd een menselijke touch toe aan de gegenereerde teksten. Door je eigen creatieve inzichten, emoties en ervaringen in een tekst te verwerken, kun je zorgen voor content die echt boeiend is en die je minder snel herkent als AI generated.

Wat is jouw irritatie?

Naast mijn bescheiden lijstje hierboven, zijn er vast veel meer woorden die ChatGPT regelmatig gebruikt. Ik ben benieuwd, welke staat bovenaan in jouw irritatielijstje?