Samenwerken

Wat vinden verschillende generaties van hybride werken? [onderzoek]

0

Over hybride werken en hoe verschillende generaties daar tegenaan kijken, is het laatste woord voorlopig nog niet gezegd. Waar begin 2020 je collega’s nog stuntelend een Zoom-invite inschoten, is het hybride model inmiddels geëvolueerd tot de norm. Dat we niet meer zo stuntelen, komt ook doordat de hybride werkplek een stuk aangenamer is geworden met meer audio- en videotechnologie thuis en op kantoor.

De hybride werkplek werd volwassen en alle generaties op de werkvloer vonden daar op hun eigen manier een weg in. Daarom maakt Jabra, leider in persoonlijke geluidstechnologie en hybride werkoplossingen, de balans op met de Hybrid Ways of Working Study (2023): een uitgebreid onderzoek naar de generatieverschillen op de werkvloer in Nederland als het gaat om hybride werken. Ik neem je mee in de resultaten – die je ongetwijfeld hier en daar zullen verbazen.

Wees flexibel en zorg voor training

Flexibiliteit is een vereiste voor hybride werken. Dat geldt voor zowel de werkgever als voor de werknemer. In het onderzoek toonden Gen Z-respondenten een grotere waardering voor flexibiliteit in hun functie. In tegenstelling tot andere leeftijdsgroepen, gaf Gen Z aan dat contact met collega’s voor hen een minder belangrijke factor is voor het krijgen van energie. Wel gaven zij (en millennials) aan zich meer betrokken te voelen bij het werk wanneer ze vaker fysiek aanwezig zijn bij vergaderingen. Deze verhoogde betrokkenheid resulteert in enkele gevallen in een hogere efficiëntie.

Van alle Nederlandse respondenten in alle leeftijdscategorieën gaf ongeveer een kwart ook aan zich minder op zijn gemak te voelen bij het vergaderen in vergaderruimtes en zich oncomfortabel te voelen bij de beschikbare technologie. Dat is interessant, want soms gaan bedrijven er zomaar vanuit dat mensen direct gewend zijn aan nieuwe tools. Als iemand met veel ervaring in de tech zou ik dan ook adviseren om niet alleen tools te bieden, maar ook trainingen, zodat mensen meer vertrouwen krijgen in hun eigen vaardigheden met technologie.

Gen Z voelt zich meer senang bij video

Sinds de wereldwijde lockdowns verleden tijd zijn, worden werknemers wereldwijd aangemoedigd om op grotere schaal terug te keren naar kantoor. In het onderzoek gaf een groot deel van de leeftijdsgroepen in Nederland (29.7%) aan vijf dagen op kantoor te werken:

  • Gen Z – 36,4%
  • Millennials – 35,8%
  • Gen X – 31,1%
  • Boomers – 22,1%

Ook gaf een groot deel van de respondenten (32%) aan volledig hybride te werken, wat aantoont dat de meeste werknemers volledig werkzaam zijn op kantoor óf volledig hybride.

De rol van videovergaderingen

Deze verdeling zorgt ervoor dat videovergaderingen nog steeds een grote rol spelen in de werkdag. Daarom is er ook onderzoek gedaan naar de mate waarin werknemers zich op hun gemak voelen tijdens een videovergadering. Een groot deel van de respondenten gaf aan geen verschil te voelen bij het uiten van hun meningen en ideeën tijdens een vergadering via video in vergelijking met een real-life vergadering (millennials 48,8%, Gen X 47,8% en boomers 43%).

Opvallend is dat Gen Z – met 24,2 procent van de respondenten – aangaf dat ze zich op video aanzienlijk meer op hun gemak voelen dan andere leeftijdsgroepen. Vergelijkbare resultaten zijn zichtbaar bij de vraag aan respondenten of ze het moeilijker of juist minder moeilijk vinden om vergaderingen te leiden vanuit een vergaderruimte of op afstand. 51,5% van de Gen Z-respondenten gaf aan beide hetzelfde te ervaren, waarbij millennials (55,6%), Gen X (64,4%) en boomers (48,8%) dezelfde trend volgen.

Ondanks de bredere terugkeer naar kantoor gaven respondenten aan dat het aantal real-life vergaderingen, waaraan ze de afgelopen twaalf maanden deelnamen, onder de 50% bleef (48,5% voor Gen Z, 28,6% voor millennials en 32,2% voor Gen X). Hieruit blijkt dat flexibiliteit niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk is om te voldoen aan de behoeften wat betreft de inrichting van de moderne werkomgeving.

Videomeetings worden steeds belangrijker op de werkvloer bron: fizkes / Shutterstock

De sleutel tot betere teambetrokkenheid: balans en goede technologische ondersteuning

Maar, hoe houd je de energie en betrokkenheid nou hoog bij het hybride model? Daar komt best wat bij kijken: van videovergaderen met een camera, tot alert blijven op berichten-apps en de juiste vergaderetiquette. Bijna de helft van de Nederlandse respondenten (45,7%) geeft aan dat het aanzetten van de camera in een videomeeting de indruk wekt dat hun collega’s meer betrokken zijn bij de meeting.

Daarnaast gaven de Gen Z-respondenten aan dat ze meer betrokken zijn door een combinatie van hybride technologie en vergaderruimtes, zowel op kantoor als thuis. Technologie, zoals goede professionele audio- en videoapparatuur, helpt werknemers om snel van ruimte en vergadertype te wisselen. Dit vermindert frustratie en stress en bevordert een positieve betrokkenheid bij collega’s en het werk.

Een holistische kijk op de werkplek, de weg naar voren

De resultaten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders weer vaker naar werk en vergaderingen op locatie gaan, maar toch ook behoefte hebben aan flexibel werken. De meeste werknemers hebben maar een klein deel – slechts 10 procent – van hun week vergaderingen. Dit betekent dat de focus niet te veel moet liggen op vergaderingen als het gaat over flexibel werken.

Richt werk efficiënter in

In plaats daarvan zouden werkgevers moeten kijken hoe ze het werk efficiënter kunnen inrichten en hoe werknemers hun talenten beter kunnen gebruiken. Het is belangrijk om te begrijpen dat mensen van verschillende leeftijden op verschillende manieren werken. Vooral bij jongere werknemers, zoals Gen Z, is er een grote voorkeur voor flexibel en hybride werken. Dit komt omdat er minder jongeren meededen aan het onderzoek. Als er meer jongeren hadden meegedaan, zou deze trend waarschijnlijk nog duidelijker zijn.

Thuiswerken blijft een mogelijkheid

Elk bedrijf is anders, en elke medewerker ook. Gen Z heeft een frisse kijk op werken, zowel op kantoor als vanuit huis. Het is goed voor bedrijven om deze nieuwe manier van werken op te nemen in hun plannen voor flexibel werken. Hierbij is het belangrijk dat werknemers de mogelijkheid hebben om vanuit huis te werken.

Technologie kan helpen bij die weg vooruit, mits je mensen de juiste handvaten geeft om er comfortabel gebruik van te maken. Het zorgt ervoor dat teams beter samenwerken en kan de groei van een bedrijf ondersteunen. Bedrijven zouden de kansen die technologie biedt, zoals efficiënter videovergaderen, moeten gebruiken om het werk beter in te richten en ervoor te zorgen dat werknemers een goede balans hebben tussen werk en privé.

*Dit onderzoek is namens Jabra uitgevoerd door Toluna in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Polen, Japan, Nederland, Spanje en Italië in april 2023 onder 2.814 kenniswerkers. Het onderzoek omvat respondenten van de volgende generaties: Gen Z (18-26 jaar), millennials (27-42 jaar), Gen X (43-58 jaar) en babyboomers (59-77 jaar).