Online marketing

Online marketing: een terugblik & de trends voor 2024

0

Wat gaat er in 2024 allemaal gebeuren op het vlak van online marketing? Welke onderdelen verdienen de aandacht en waar liggen de grootste kansen? Net als de afgelopen 14 jaar blik ik terug op de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geef ik mijn visie op de online marketing-trends voor het komende jaar.

Korte terugblik: wat gebeurde er in 2023?

Als je terug gaat blikken op de online marketing-ontwikkelingen van het afgelopen jaar, is het logisch allereerst vanuit een breder perspectief te kijken naar alles wat er gaande is in de wereld. De wereldwijde gebeurtenissen op verschillende vlakken hebben immers ook een grote invloed op alles wat er specifiek binnen online marketing gebeurt.

25 years in search - Google Trends

Bron: Google

In het jaarlijkse Year in Search-overzicht van Google zijn veel van deze gebeurtenissen al snel duidelijk terug te zien. De jaarlijkse publicatie toont een overzicht van de belangrijkste zoekopdrachten van het afgelopen jaar.

In Nederland werd er massaal gezocht naar informatie rondom de verkiezingen, zoals de Stemwijzer. Ook ChatGPT komt terug in het lijstje van populairste zoekopdrachten van 2023, naast de van oudsher altijd populaire zoekopdrachten rondom sporters, films en televisieprogramma’s.

Kijkend naar de economische ontwikkelingen, was het duidelijk een jaar met vele gezichten. Met uitdagingen als de inflatie, de gestegen rente en de tekorten in veel sectoren hebben veel bedrijven met tal van uitdagingen te maken. Tegelijkertijd ontstaat er op verschillende plaatsen ook veel optimisme.

Niet voor niets presteerde de beurs het afgelopen jaar ver boven de verwachtingen van veel analisten. Vooral technologiebedrijven deden het in veel gevallen erg goed. De aandelenkoersen van Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta en Nvidia stegen maar door en kregen daardoor zelfs de bijnaam van de ‘Magnificent Seven’.

Ontwikkelingen X

Ook bij X was het het afgelopen jaar zeker niet stil. Na de overname door Elon Musk voor 44 miljard dollar in November 2022, veranderde Twitter in juli haar naam in X. X.com -wat in 1999 het betaalbedrijf van Elon Musk was, voordat het haar naam wijzigde in Paypal- schijnt inmiddels aan een betaalfunctie te werken en heeft als langetermijnvisie om er een soort van ‘alles-app’ te maken. Een interessante ontwikkeling om te volgen.

Potentie van AI

Nadat ChatGPT in November 2022 voor het grote publiek werd gelanceerd, was 2023 toch wel echt het jaar waarin de enorme ontwikkeling en potentie van AI voor het grote publiek echt zichtbaar werd. Ontwikkelingen achter AI haalden dagelijks het nieuws, waren een stevige driver achter stijgende beurskoersen en veel bedrijven vroegen zich af ‘wat ze hier nu eigenlijk precies mee moesten’.

Ook een antwoord van Google liet niet lang op zich wachten. In februari lanceerde het Bard, dat Google zelf omschreef als ‘een belangrijke volgende stap in onze AI-reis’.

Het blijft interessant te volgen hoe de taart met honderden miljarden dollars aan online marketinguitgaven de komende jaren verdeeld zal gaan worden. Duidelijk is dat ook in 2024 de taart nog altijd groeit en deze nog altijd voornamelijk verdeeld wordt onder een paar hele grote spelers.

Online Marketing Trends voor 2024

De economische vooruitzichten?

Het afgelopen jaar kenmerkte zich wederom door veel onvoorspelbaarheid. Ook op economisch gebied waren er veel verrassingen. In een tijd met veel onvoorspelbaarheid is het een behoorlijke uitdaging je te wagen aan voorspellende economische vooruitzichten. Toch mogen deze vooruitzichten -zeker dit jaar- niet ontbreken als onderdeel van een vooruitblik op de belangrijkste online marketingontwikkelingen. Het is niet los van elkaar te zien en loopt als een rode draad door vrijwel alle ontwikkelingen heen.

In de afgelopen jaren had de Nederlandse economie te kampen met een uitzonderlijk hoge inflatie, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) ondertussen sterk steeg. Naar verwachting van onder meer De Nederlandsche Bank neemt de inflatie de komende jaren duidelijk af en groeit de economie licht.

DNB Najaarsraming 2023 in beeld

Bron: DNB

Er is onder economen nog altijd veel vertrouwen in de veerkracht van de Nederlandse economie, niet in de laatste plaats door de historisch lage werkloosheid. Een mooi gegeven, maar ook voor 2024 blijft de onzekerheid rondom al deze ramingen groot.

1. Automatisering, AI en machine learning

Dat artificial intelligence al jaren bovenaan het lijstje van trends staat, is niet voor niets. De invloed van artificial intelligence op ons leven is al veel groter dan vaak wordt beseft. Tegelijkertijd staat het ook nog maar aan het begin.

Automatisering, AI en machine learning ontketenen niet enkel en alleen een technologische revolutie, maar zullen zonder meer ook de komende jaren een duidelijke basis blijven vormen van de verdere groei binnen online marketing.

Door artificial intelligence komt er bovendien een einde aan een wereld waarbij programmeurs -in een gecontroleerde wereld- de computers dienen te vertellen wat zij moeten doen. Met AI geven zij niet langer de instructies, maar trainen zij de computers. Juist dat zorgt voor een grote hoeveelheid aan nieuwe kansen.

Dat kan sneller gaan dan verwacht. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ons dat duidelijk laten zien. Alhoewel de potentie van AI door hen vanzelfsprekend niet zozeer ter discussie werd gesteld, heeft de lancering van ChatGPT zelfs veel AI- specialisten toch wel erg verrast. AI blijkt niet zozeer in staat alleen zaken te analyseren, maar blijkt ook steeds beter in staat om zelf zaken daadwerkelijk te creëren.

Quote Sundar Pichai

Bron: https://www.facebook.com/keynoticevents/photos/a.115258069971984/134211008076690/?type=3

“ChatGPT, wat zijn de AI-trends?”

Ter illustratie daarvan vond ik het interessant de vraag naar de AI-trends aan ChatGPT voor te leggen:

ChatGPT: Wat zijn de artificial intelligence trends?

“Als van mijn laatste kennisupdate in januari 2022 zijn er enkele trends die in de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) opkwamen en zich waarschijnlijk verder hebben ontwikkeld. Hier zijn enkele AI-trends die relevant kunnen zijn:

 • Machine Learning Ops (MLOps): Net zoals DevOps de samenwerking tussen ontwikkeling en operationele teams bevordert, richt MLOps zich op het optimaliseren van de machine learning-levenscyclus, inclusief ontwikkeling, training, implementatie en onderhoud.
 • Explainable AI (XAI): Er is een groeiende behoefte aan transparantie en begrip in AI-systemen. XAI richt zich op het ontwikkelen van AI-modellen die begrijpelijk en interpreteerbaar zijn voor mensen, wat vooral belangrijk is in kritieke toepassingen zoals gezondheidszorg en financiën.
 • AI in Edge Computing: Het integreren van AI-functionaliteit in edge-apparaten (bijvoorbeeld IoT-apparaten) in plaats van volledig afhankelijk te zijn van cloudservices wordt steeds populairder. Dit verbetert de reactiesnelheid en privacy van AI-toepassingen.
 • Federated Learning: Deze aanpak stelt AI-modellen in staat om te leren van gedecentraliseerde gegevensbronnen, zoals apparaten van eindgebruikers, zonder dat de gegevens daadwerkelijk worden overgedragen. Het is een veelbelovende benadering voor privacybehoud.
 • Autonome systemen: De ontwikkeling van autonome systemen, zoals zelfrijdende auto’s en drones, blijft evolueren. Dit omvat geavanceerde computer vision, deep learning en sensorische technologieën.
 • Natural Language Processing (NLP) verbeteringen: Met de voortdurende vooruitgang in NLP kunnen AI-systemen menselijke taal beter begrijpen en genereren. Dit is van invloed op chatbots, vertalingen, samenvattingen en andere toepassingen.
 • AI-ethiek en regelgeving: Naarmate AI-systemen breder worden ingezet, groeit ook de aandacht voor ethische overwegingen en regelgeving met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie.
 • AI in de gezondheidszorg: Toepassingen van AI in de gezondheidszorg, zoals gepersonaliseerde geneeskunde, beeldherkenning voor diagnostiek en drug discovery, zijn in opkomst.”

Impact soms minder zichtbaar

De antwoorden zijn behoorlijk indrukwekkend te noemen. Het laat zien waar AI allemaal toe in staat is. Toch vindt veel van de impact van automatisering, AI en machine learning nu juist op de achtergrond plaats. Veel van deze impact is wellicht minder zichtbaar, maar daarmee niet per definitie minder groot.

Die impact is simpelweg al vele malen groter dan dat voor veel gebruikers dagelijks zichtbaar is. Het is al een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven van vrijwel iedereen. Het vervult natuurlijk een cruciale rol bij zaken waar veel mensen gebruik van maken, zoals Instagram, TikTok, Netflix, Amazon en Google.

Uitkomsten niet altijd goed te voorspellen

Dat de impact de komende jaren alleen maar zal groeien, lijkt een gegeven. Toch is het lastig concreet te voorspellen wat de daadwerkelijke impact voor de komende jaren zal zijn en waar deze precies plaats zal gaan vinden. Omdat deze systemen in potentie beter in staat zijn dan mensen om snel én nauwkeurig veel beslissingen te nemen, kan het allemaal erg snel gaan. Toch worden juist daarover veel kritische vragen gesteld. En terecht, aangezien juist de uitkomsten hiervan niet altijd even goed te voorspellen zijn.

Van de vaak besproken aankomende ‘wedstrijd’ tussen mens en machine hoeft geen sprake te zijn. Voor de mens is er genoeg ruimte om binnen de ‘democratisering van AI’ het verschil te blijven maken. Het gaat er vooral om welke mensen en bedrijven het slimste gebruik weten te maken van AI. Wie dat op de slimste manier weet te doen als persoon of bedrijf, kan in potentie een duurzame voorsprong in gang zetten.

2. Video zal verder blijven groeien

De interesse in video blijft onverminderd groot. Naar lineaire televisie wordt steeds minder gekeken, maar het gebruik van online video blijft in rap tempo groeien. De groei van platformen, zoals bijvoorbeeld TikTok, draagt daar natuurlijk in grote mate aan bij.

Ook bij de video-ontwikkelingen speelt AI natuurlijk een grote rol. Het gebruik maken van AI voor het maken van video’s is al bijna een vanzelfsprekendheid geworden. Het aantal videotools met AI-mogelijkheden is eindeloos en blijft ook sterk groeien. Het zorgt er voor dat het maken van video’s nu al wat gemakkelijker gaat, en waarschijnlijk alleen maar gemakkelijker zal worden. Tegelijkertijd kan het de kwaliteit van video’s natuurlijk ook enorm helpen verbeteren.

Screenshot Synthesia

Screenshot Synthesia. Bron: https://voicebot.ai/2023/04/18/adobe-expands-generative-ai-toolkit-firefly-to-video/

Verschillende tools zijn zelfs al in staat om video’s te genereren op basis van tekstuele input, inclusief eigen branding, eigen taal en passende muziek. Een deel van de video’s kun je dus (deels) geautomatiseerd genereren. Deze ontwikkeling staat pas aan het begin, maar met tools als Synthesia zijn de mogelijkheden al bijzonder groot.

Short-form video

Ook short-form video’s zullen het internet blijven domineren in 2024. Veel gebruikers hebben een sterke voorkeur voor short-form video’s. Video’s die je voornamelijk ziet op TikTok, YouTube en Instagram, vaak verticaal gefilmd zijn, trending audio bevatten en niet langer duren dan een seconde of 60.

Video advertising

Voor adverteerders is video advertising een interessant kanaal. Gebruikers spenderen uren per dag aan het kijken van video’s. Ondanks het gegeven dat de directe impact hiervan wellicht wat lastiger te meten is, kun je het zeker zien als onderdeel van de totale branding- en performance mix. Op die manier krijgt het ook de erkenning en aandacht die het in veel gevallen verdient. Je kunt dan immers beter naar de (in)directe financiële impact kijken, die soms nu onnodig buiten beschouwing wordt gelaten.

Bovendien kan het een rol spelen in het vervullen van de wens van veel adverteerders om beter te diversificeren binnen de inzet van online media. De concurrentie is weliswaar breder in relatie tot bijvoorbeeld zoekadvertenties, maar het kanaal biedt door het gigantische bereik wel de mogelijkheid om sterk op te schalen als iets werkt.

3. Live shopping?

De lancering van Taobao Live door Alibaba is alweer enige tijd geleden. Toch is er sinds die lancering in mei 2016 in China gigantisch veel gebeurd. Wat begon als experiment, groeide uit tot een interessant kanaal om producten en diensten aan mensen te verkopen in China. Tijdens de bekende Singles Day worden onder meer met behulp van live shopping miljarden euro’s aan omzet gerealiseerd door Alibaba.

Binnen live shopping worden verschillende interesses van gebruikers gecombineerd. Dat maakt het bijzonder interessant. Gebruikers kunnen tegelijkertijd kijken, winkelen en genieten van entertainment. Allemaal binnen één platform.

Ambities van TikTok

De doorbraak in het Westen lijkt tot echter nog niet plaats te vinden. De lancering van TikTok Shop afgelopen september laat echter duidelijk zien dat de ambitie van TikTok groot is op dit gebied. De gigant lijkt er alles aan gelegen om een sterke speler op e-commerce gebied te worden, waardoor het belangrijk is deze ontwikkeling serieus te nemen.

Tiktok live shopping

Live shopping op TikTok

In potentie zou het best hard kunnen gaan. Als het juiste model wordt gevonden, zijn alle distributiekanalen voorhanden om het razendsnel op te schalen. Het model kan bovendien een bijzonder interessant extra verdienmodel zijn voor deze platformen, omdat bijvoorbeeld een percentage over iedere aankoop kan worden gegenereerd. Een ontwikkeling om in de gaten te houden.

4. Voice: gebruikers spreken meer

Zoals ik eerder deelde, het afgelopen jaar heeft iedereen duidelijk gezien hoe snel de ontwikkeling van artificial intelligence kan gaan. De ontwikkeling van voice heeft daar ook veel mee te maken, aangezien juist door de snelle ontwikkelingen op AI-gebied ook voice steeds beter kan worden. Door slim gebruik van AI is spraaktechnologie steeds beter in staat om te begrijpen wat je zegt en wat je nu daadwerkelijk bedoelt wanneer je een vraag stelt. Daardoor is de technologie ook steeds beter in staat om met goede antwoorden te komen.

Als de technologie met betere antwoorden op jouw vragen komt, zal naar verwachting ook het gebruik sterk toenemen. Daardoor gaat het vliegwiel draaien. Meer gebruik zou met AI dan weer moeten resulteren in nog meer verbeteringen.

Feiten en cijfers rondom voice

Bedrijven als Google, Apple en Amazon investeren al jaren miljarden dollars in voice. Dat is natuurlijk niet voor niets. Een aantal feiten op een rij:

 • Volgens het National Center for Voice and Speech in de VS spreken mensen gemiddeld 150 woorden per minuut en typen zij er gemiddeld zo’n 40 per minuut.
 • Zoekopdrachten die worden uitgevoerd via voice zijn gemiddeld genomen een stuk langer.
 • De Google Assistant kent al meer dan 500 miljoen (!) gebruikers over de hele wereld.
 • De Google Assistant is al ingebouwd bij meer dan 1 miljard devices.
 • Google Assistant is nu al te gebruiken in 30 talen, in meer dan 90 landen over de hele wereld.
 • Boodschappen blijken erg populair als aankoop via voice. Meer dan 20 procent van alle aankopen via voice bestaat nu uit boodschappen.
 • Voice is onder tieners ook erg populair. Zij groeien ermee op. Meer dan 55% (!) van de tieners maakt op dagelijkse basis gebruik van voice search.
 • 11,5% van de eigenaren van een smart speaker gebruikt deze nu al minimaal één keer per maand om ook een transactie uit te voeren.
 • Er worden via voice vooral veel open vragen gesteld (‘hoe’, ‘wat’ en ‘waar’).

In potentie is het businessmodel van voice natuurlijk uitermate interessant. Voor een bedrijf als Google kan het echter ook  uitdagingen opleveren. De miljarden op de jaarrekening van Google zijn nog altijd vooral het resultaat van de miljoenen bezoekers die Google dagelijks door weet te sturen naar bedrijven over de hele wereld.

Met voice ontstaat er een compleet andere realiteit. Google stuurt in dat geval immers niet zo zeer bezoekers door na een klik, maar zou bijvoorbeeld kunnen verdienen op basis van een percentage wanneer er een aankoop plaatsvindt. Dat schept veel kansen, maar tegelijkertijd ook veel uitdagingen voor menig adverteerder. Juist daarom is het belangrijk en interessant hiermee te experimenteren, zodat je de mogelijkheid hebt om voorop te lopen op voice-gebied.

5. Audio advertising

Het gebruik van online audio blijft alleen maar verder groeien. Enerzijds doordat veel gebruikers natuurlijk muziek luisteren via Spotify of YouTube, maar in toenemende mate ook doordat steeds meer mensen podcasts beluisteren.

Vaak geldt dat als de consumptie groeit, de interesse van adverteerders in een kanaal snel daarop volgt. De digital audio-uitgaven zijn nog relatief beperkt, maar de groeipercentages laten onmiskenbaar zien dat de interesse onder adverteerders om actief te zijn binnen dit kanaal groeit.

Doordat er steeds beter getarget kan worden en de advertentiemogelijkheden zich sowieso verder uitbreiden, kan audio advertising echt haar eigen rol vervullen binnen de totale online marketingmix.

6. De ontwikkeling van B2B

Waar het voor een gemiddelde B2C-adverteerder in 2024 ondenkbaar is om online marketing geen cruciaal onderdeel te laten zijn van de totale marketingmix, is de realiteit dat online marketing bij veel B2B-bedrijven nog altijd aan het begin staat.

Dat lijkt in veel gevallen ook te maken te hebben met de gemiddelde customer journey. Deze ziet er bij een B2B-bedrijf immers vaak wat ingewikkelder uit dan bij een B2C-bedrijf. Een aankoop komt vaak niet na één websitebezoek of uiting tot stand en veel transacties vinden uiteindelijk nog steeds offline plaats. Dat betekent echter niet dat het minder effectief is.

Een belangrijke uitdaging voor veel bedrijven is daarbij om te zorgen dat de samenwerking tussen marketing en sales goed verloopt. Ze moeten met een duidelijke focus samenwerken en gebruiken data om te experimenteren en steeds weer te verbeteren. Alleen op die manier kun je groei realiseren en kun je voorkomen dat er op tegenstrijdige KPI’s wordt gefocust, zoals nog weleens het geval is.

Company strategies - McKinsey

Bron: https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-multiplier-effect-how-b2b-winners-grow

Remote en online

Veel B2B-bedrijven zijn de afgelopen jaren wel aan de slag gegaan om ervoor te zorgen dat via verschillende kanalen kan worden gecommuniceerd met (potentiële) klanten. Ze maken gebruik van remote afspraken en er zijn steeds vaker mogelijkheden om producten en diensten online aan te schaffen.

Juist het orkestreren van dit hele proces vormt een grote uitdaging, waar enorm veel kansen liggen voor B2B-bedrijven die dit de aandacht en focus geven die het verdient.

Macroeconomic - McKinsey

Bron: https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-multiplier-effect-how-b2b-winners-grow

7. Recruitment marketing

Veel bedrijven hebben nog altijd grote uitdagingen om vacatures in te vullen. Het vinden van nieuwe collega’s staat hoog op de agenda, zodat bedrijven kunnen groeien.

Spanning op de arbeidsmarkt

Bron: CBS

We willen dat mensen binnen een bedrijf blij zijn en nieuwe vacatures goed en snel worden ingevuld. Als bedrijf kun je op dit gebied echt het verschil maken en recruitment marketing kan daar een belangrijke rol in spelen.

Bijzonder genoeg staat juist recruitment marketing in 2024 bij veel bedrijven nog maar aan het begin. Er wordt natuurlijk veel tijd én geld geïnvesteerd in de werving van nieuwe klanten met online marketing, maar voor het vinden van nieuwe mensen binnen het bedrijf geldt dat nog lang niet altijd.

Er valt veel te winnen

Een werken-bij website is er vaak al wel. Er wordt wat geadverteerd op Indeed en vacatures worden verspreid via socialmediakanalen. Daar houdt het dan vaak al snel op.

 • Hoeveel bedrijven gaan datagedreven te werk in dit hele proces?
 • Vinden er op constante basis A/B-testen plaats met vacatureteksten of werken-bij websites?
 • Worden alle denkbare online middelen en kanalen ingezet om nieuwe collega’s te vinden?

Juist daar valt vaak nog veel te winnen.

De verschillen in hoe serieus dit wordt opgepakt zijn bijzonder groot tussen bedrijven. Hier kun je dus een grote voorsprong realiseren. Dat de investeringen in recruitment marketing de komende jaren zullen groeien, lijkt dan ook een logisch gevolg.

8. Privacy en data-uitdagingen

Sinds het begin van het internet is er door veel mensen en bedrijven hard gewerkt om de ervaring van gebruikers en de relevantie steeds te verbeteren. Personaliseren was eerst een ontwikkeling te noemen, maar is nu eigenlijk een vanzelfsprekendheid geworden.

Gebruikers gaan er gewoon vanuit dat advertenties en informatie gepersonaliseerd worden vertoond. Tegelijkertijd zien adverteerders dat die relevante informatie en advertenties ook van belang zijn om de gewenste resultaten daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Data aan de basis

Data ligt aan de basis van deze constante verbeteringen. Omdat je alles goed kunt meten, kun je gericht targeten en kun je de juiste advertenties en de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste gebruiker tonen.

Tegelijkertijd is ook privacy een onderwerp dat veel besproken wordt. Veel mensen hebben hier vragen over, voeren er discussies over of uiten hun zorgen over dit onderwerp. Nu de grotere techgiganten het punt hebben bereikt dat cookies van derden (gaan) worden uitgesloten, zullen de uitdagingen voor adverteerders op het gebied van tracking er niet kleiner op gaan worden.

In sommige gevallen zal dit ervoor zorgen dat bepaalde delen moeilijker meetbaar worden, waardoor de impact niet altijd kan worden meegenomen. Zeker voor bedrijven met een complexe customer journey is het goed hier van bewust te zijn en ook actief aan te werken. Het is belangrijk dat data ook op de juiste manier kan worden geïnterpreteerd.

De metaverse?

Vooral in 2022 werd er veel over de metaverse gezegd en geschreven. Maar, wanneer één van de grootste bedrijven ter wereld haar naam wijzigt in ‘Meta’ om haar ambities op dit gebied duidelijk te maken, is het logisch om de ogen goed open te houden.

Mark Zuckerberg quote

Bron: https://www.sociobits.org/2022/09/top-metaverse-quotes/9967

Meta zelf omschrijft de metaverse ook wel als ‘the next evolution of social connection’. Het bedrijf heeft de visie dat gebruikers als avatar bewegen binnen een gedeelde, virtuele wereld. In de metaverse zullen deelnemers gebruikmaken van virtual- en augmented reality-brillen. Binnen die visie kunnen de echte en de virtuele wereld volgens Meta in elkaar over lopen.

De insteek is dat er één metaverse gaat komen. Net zoals dat nu met het internet het geval is. Platformen zullen daarbij met elkaar verbonden zijn. Veel techbedrijven werken dan ook al samen op dit gebied.

Voorlopig is het allemaal nog niet zo ver met de metaverse, maar soms kan het snel gaan.

9. Conversational commerce

De manier waarop mensen onderling met elkaar communiceren, is in de afgelopen tientallen jaren natuurlijk compleet veranderd. Net zoals de kanalen en middelen die daarvoor worden gebruikt.

Voor communicatie tussen bedrijven en (potentiële) klanten geldt dat natuurlijk ook. Het is cruciaal voor bedrijven om op meerdere manieren goed bereikbaar te zijn om aan behoeften van hun klanten te kunnen blijven voldoen.

Niet iedereen pakt graag de telefoon. De één vindt het fijn om snel reactie te hebben via een Instagram DM, en de ander stuurt liever gewoon een WhatsApp-bericht. Maar wanneer zij contact opnemen, willen zij wel graag snel en goed antwoord ontvangen. Soms zelfs het liefst direct met behulp van een chatbot.

Een grote verandering van de afgelopen jaren is de groeiende behoefte om via tekst te communiceren met bedrijven. Steeds meer mensen zijn het minder gewend om te bellen, maar sturen liever een bericht met een vraag.

Impact op retentie

Conversational commerce kan een stevige rol vervullen binnen dit proces. Gezien het belang van snel én goed communiceren met (potentiële) klanten, kan conversational commerce een geïnvesteerde online marketing-euro beter laten renderen. Als er bijvoorbeeld contact is via WhatsApp, is het wel zo handig dat diegene ook direct over kan gaan tot bestellen en afrekenen.

Ben je hier als adverteerder niet actief mee bezig, dan kan dat vanzelfsprekend invloed hebben op zowel de klanttevredenheid als het rendement. Niet alleen op de korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn. Juist aan de retentiekant kan de potentiële impact weleens bijzonder groot zijn.

Volgens mij staan ook veel conversational commerce-ontwikkelingen echt pas aan het begin. Conversational commerce is bij uitstek een gebied waar AI een cruciale rol kan vervullen, waarbij de mogelijkheden sterk kunnen worden vergroot.

10. Visual search en multisearch

Voor gebruikers kan het erg handig zijn om gebruik te maken van visual search. Bijvoorbeeld als je als gebruiker meer specifieke resultaten wil krijgen in relatie tot een bepaalde afbeelding. Zeker op bepaalde plaatsen waar veel gebruikers komen om inspiratie op te doen, is de potentie van visual search vaak al groot.

Dat is niet voor niets. Het werkt ook gewoon bijzonder goed en handig. Technologie achter deze zoekmachines en platformen is simpelweg steeds beter in staat om vele miljarden afbeeldingen te identificeren en op basis daarvan andere relevante resultaten te tonen.

Wat voorbeelden op het gebied van visual search:

 • Pinterest kwam eerder met Lens. Met Lens van Pinterest heb je de mogelijkheid om een foto te maken van een specifiek product en erachter te komen waar je het desbetreffende product zou kunnen kopen. Ook kun je zoeken naar soortgelijke producten of pinboards bekijken van gerelateerde artikelen.
 • Google is al langere tijd actief met Google Lens. Met behulp van Google Lens kun je zoekopdrachten uitvoeren door middel van je camera of met een afbeelding.
 • Met Bing Visual Search is het ook mogelijk te zoeken naar een specifiek onderdeel van een afbeelding. Wanneer je bijvoorbeeld een specifieke afbeelding hebt van een woonkamer en vooral de desbetreffende bank mooi vindt, kun je deze bank zoeken met Bing Visual Search.

Google maakte enige tijd geleden cijfers van Google Lens openbaar. Inmiddels blijkt Google Lens maandelijks maar liefst 8 miljard keer te worden gebruikt.

Google Lens

Bron: https://imu.nl/met-de-nieuwe-google-multisearch-functie-kun-je-beeld-en-tekst-te-combineren-in-een-zoekopdracht/

Ook met MultiSearch blijft Google grote stappen zetten op het gebied van visual search. Google wil visueel zoeken nog natuurlijker maken en geeft daar invulling aan met behulp van MultiSearch. Hiermee kun je onder meer een afbeelding gebruiken om daar vervolgens tekst aan toe te voegen.

Zie je bijvoorbeeld een tafel, maar wil je die in een andere kleur? Dan kun je via MultiSearch de nieuwe kleur erbij zetten en toont Google je de resultaten van die specifieke tafel in die specifieke kleur. Heb je een foto van een salade en voeg je daar de tekst ‘near me’ bijvoorbeeld aan toe? Dan kan Google je verwijzen naar bedrijven in de buurt.

11. Globalisering

De impact van globalisering is natuurlijk enorm. Door de gigantische schaalvoordelen die het internet biedt en het belang van data worden grote, internationale bedrijven steeds groter en groter. AI zal deze beweging naar alle waarschijnlijkheid alleen maar versterken.

Dit type bedrijven kunnen (technologische) investeringen terugverdienen over veel meer bestellingen, hebben meer data tot hun beschikking, kunnen op constante basis veel meer experimenten uitvoeren en hebben bovendien vaak gemakkelijker toegang tot kapitaal.

Voor bedrijven als Amazon en Alibaba is het een vanzelfsprekendheid om steeds verder te werken aan internationale expansie. Internationale giganten zullen niet nalaten de wereld trachten te veroveren.

Voor bedrijven geldt dat ze via dit soort platformen (in)direct een snelle weg voorhanden hebben naar nieuwe klanten, in nieuwe landen. Maar het levert ook vaak dilemma’s op. Zeker in relatie tot de (langetermijn)afhankelijkheid van dit soort platformen voor bedrijven. Toch is het vaak interessant hiermee te experimenteren, zodat je er ervaring mee opdoet en weloverwogen strategische keuzes kunt maken op dit gebied.

12. Retentie als basis voor duurzame groei

Wat levert de eerste bestelling op? Op die vraag heeft een gemiddelde adverteerder vaak wel een antwoord. Maar wat levert een klant over meerdere jaren dan op? Na het stellen van die vraag wordt het vaak toch erg stil. Het is in veel gevallen gewoon niet bekend, niet snel inzichtelijk en er wordt niet opgestuurd.

Het gevolg is dat er in de praktijk ook vaak (te) weinig aan gedaan wordt om juist deze resultaten te optimaliseren. Als de data inzichtelijk is, kunnen ook datagedreven experimenten een grote rol vervullen in de continue optimalisatie van deze resultaten.

Het is zonde en ook onlogisch wanneer dit niet gebeurt. De retentie speelt vaak een grote rol in het rendement dat je op je online marketinginvesteringen kunt maken. Bovendien is deze ook erg bepalend voor hoe duurzaam een strategie die gevoerd wordt nu eigenlijk is.

Retentiecijfers als basis

Retentiecijfers zouden vaak zelfs de basis moeten vormen. De marge die je als retailer maakt als je een televisie of een paar schoenen verkoopt zal in veel gevallen niet erg verschillen met concurrerende retailers die hetzelfde verkopen. Maar, wanneer de klant bij jou 6 keer per jaar iets bestelt, en bij de concurrentie niet meer terugkomt of slechts 2 keer iets opnieuw bestelt, worden de verschillen wel heel erg groot.

Amazon Prime bron: Hadrian / Shutterstock.com

bron: Hadrian / Shutterstock.com

Retentieprogramma’s als Amazon Prime en Bol Select spelen dan ook een belangrijke rol in de groeistrategie van deze platformen. Met deze retentieprogramma’s weten Amazon en Bol klanten langer aan zich te binden. Daardoor verdienen zij meer aan deze klanten, waardoor zij vervolgens ook meer kunnen investeren in de acquisitiekosten van nieuwe klanten. Een geweldig vliegwiel voor duurzame groei.

13. Het gevecht om het winnende businessmodel

In de kern kennen we slechts 4 verschillende businessmodellen. Het oudste –en in veel gevallen ook minst flexibele- model is het model van hotels en autofabrikanten. Een ander bekend model is het adviesmodel, waar bijvoorbeeld consultancybedrijven onder vallen. Daarnaast heb je zogenaamde asset light-modellen, waarbij de voorinvesteringen voor 1 versie vaak groot zijn, maar vervolgens vrijwel niets meer kosten.

Microsoft en Salesforce zijn daar voorbeelden van. Tot slot heb je het model van netwerkorkestratie, met platformen als Amazon, Facebook, Booking.com, Uber en Airbnb. Wanneer je kijkt waar de waarde die binnen bijvoorbeeld de Fortune 500 in de afgelopen 20 jaar is gecreëerd, dan bestaat die voor zo’n 20 procent uit asset light-modellen en voor circa 80 procent (!) uit netwerkorkestratie-modellen.

Kansen, maar ook dilemma’s voor adverteerders

Dat is niet zo vreemd. Op internet wordt het echt grote geld in de kern verdiend met de distributie van kliks, leads en sales. Bedrijven die dat in hun businessmodel hebben verankerd, gaan er in de meeste gevallen met het grote geld vandoor. De schaalvoordelen en netwerkeffecten van platformen zijn zo groot dat zij ook de komende jaren hun posities verder uit zullen gaan bouwen. Voor adverteerders levert dat veel kansen op, maar brengt het tegelijkertijd ook de nodige dilemma’s met zich mee. Het levert veel (nieuwe) vragen op, waar de antwoorden nog niet altijd op gegeven kunnen worden.

Veel grote retailers hebben dit al enige tijd teruggezien en zijn al vrij vroeg begonnen met het transformeren van hun eigen model naar platformmodellen. Amazon en bol zijn daar goede voorbeelden van. Veel andere (traditionele) retailers hebben hier en daar al wat geëxperimenteerd op dit gebied. Begrijpelijk, want de plaats die je als retailer inneemt binnen de hele distributieketen is online belangrijker geworden dan ooit tevoren. Eén van de grootste uitdagingen is echter dat de overstap van een minder flexibel model naar een netwerkorkestratie-model in eerste instantie vaak erg kapitaalintensief is.

Onderscheiden met je propositie

Een uitdaging voor retailers die zelf actief zijn of willen worden binnen deze platformen is het bieden van onderscheid met hun eigen propositie. Veel van deze platformen zijn namelijk gefocust op gestandaardiseerde producten, waardoor de prijs al snel een grote rol kan spelen.

Daardoor kan er juist op dat gebied van prijs een voortdurende concurrentiestrijd ontstaan. Die concurrentie -gecombineerd met de afhankelijkheid die er kan zijn- kan grote uitdagingen opleveren. Het als retailer voornamelijk concurreren op prijs binnen platformen zal in de meeste gevallen dus niet voldoende zijn.

14. Doorlopende optimalisatie van businessmodellen

Veel grote partijen werken dagelijks op een (bijna) wetenschappelijke manier aan de optimalisatie van hun businessmodel. Ze hebben niet alleen de meeste data tot hun beschikking, maar weten deze data ook op een slimme manier te gebruiken voor de optimalisatie van het complete businessmodel. Dat is een van de verklaringen waardoor juist de grote partijen steeds groter worden. Voor kleinere partijen is het vaak al lastig genoeg om überhaupt soortgelijke groeipercentages te realiseren.

Door de beschikbaarheid van tools als Optimizely, Convert en VWO, hebben veel partijen inmiddels wel de nodige A/B-testen uitgevoerd. Vaak gericht op de verbetering van 1 of 2 onderdelen. Een relatief klein aantal partijen gebruikt deze A/B-testen echter ook daadwerkelijk om op een datagedreven wijze te werken aan de optimalisatie van het complete businessmodel.

business model experimentation

Bron: https://sloanreview.mit.edu/article/how-to-identify-new-business-models/

Dat is zonde, want in 2024 is het enkel en alleen uitvoeren van A/B-testen om de conversieratio te verbeteren vaak niet genoeg meer. Er zijn vanzelfsprekend meerdere variabelen die een grote rol spelen in de totstandkoming van de resultaten op een winst- en verliesrekening. Deze moet je dus ook meenemen. Het testen van prijzen is daar een goed voorbeeld van. Door te testen met prijselasticiteit kunnen veel bedrijven niet alleen veel impact maken op de groei van hun omzet, maar vooral ook op de duurzame groei van hun winstgevendheid.

Nieuwe productcombinaties

Extra voordeel is dat deze manier van experimenteren kan zorgen voor het ontdekken van nieuwe productcombinaties die de verbetering van het totale businessmodel kunnen ondersteunen. Amazon is heer en meester in het spelen van dit spel. Met Amazon Prime hoeft het bijvoorbeeld niet zozeer te verdienen aan de streaming van films en series, maar het lidmaatschap kan ook worden terugverdiend doordat juist deze groep gebruikers vervolgens meer bestelt bij Amazon zelf.

De Kindle van Amazon is daar ook een goed voorbeeld van. Ook gebruikers met een Kindle bestellen simpelweg gewoon meer bij Amazon. Daar zit het echte verdienmodel. Op die manier verdient het de hardware terug en heeft het bovendien een sterk wapen tegenover de concurrentie aan zowel de hardware-kant als aan de retail-kant.

Winnende combinaties vinden

Het klinkt nu allemaal erg logisch, maar de eerste basis voor het ‘vinden’ van dit soort winnende combinaties is vaak gelegd door relatief kleine, simpele experimenten waarmee je toetst of een bepaalde combinatie wel of niet werkt. Daardoor is snel te zien hoe zowel klanten het ervaren, alsmede wat de financiële impact ervan zou kunnen zijn.

De investeringen in zowel tijd als geld kun je op die manier vervolgens ook beter prioriteren. En stromen snel naar de meest kansrijke nieuwe ontwikkelingen toe.

15. De schijnwerkelijkheid van branding en performance

Dat een sterk merk veel invloed kan hebben op de resultaten van een bedrijf, lijkt evident. Toch wordt er bij online activiteiten niet altijd op die manier naar branding gekeken. Nog altijd maken we vaak onderscheid tussen ‘branding’ en ‘performance’, wat allesbehalve logisch is.

Het is een onderscheid dat eigenlijk helemaal niet bestaat. De enige plaats waar deze schijnwerkelijkheid bestaat is binnen de structuur van veel bedrijven zelf. Ze kennen gescheiden afdelingen ‘communicatie’ waar op het merk gefocust wordt, en een afdeling ‘online’ of ‘marketing performance’ waar het team zich dagelijks druk maakt om het realiseren van de meetbare omzet- en winstdoelstellingen die er liggen.

Performance als einddoel van branding?

Het is vreemd, want welk bedrijf in de wereld heeft als ultieme einddoel het realiseren van een hoge naamsbekendheid? Wat is een sterk of bekend merk waard als deze niet resulteert in de gewenste financiële resultaten? Is performance niet per definitie altijd het einddoel van branding?

Het ontwikkelen en steeds versterken van een merk zou een middel moeten zijn om uiteindelijk bepaalde (financiële) bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Gelukkig is het al wat eenvoudiger geworden om de impact van een merk (deels) te kwantificeren en te vertalen naar daadwerkelijke financiële impact.

Met performance based branding kun je als adverteerder werken aan branding-activiteiten die meetbaar bijdragen aan de financiële resultaten. Met de integratie van ‘branding en performance’ kun je je gezamenlijk focussen op de juiste overkoepelende doelstellingen die er liggen.

16. De targeting op doelgroepen is voorbij

Veel adverteerders zijn van origine gewend om veel tijd te spenderen aan het initieel definiëren van hun doelgroepen. Het idee daarachter is onder meer dat advertenties vervolgens zo gericht mogelijk kunnen worden uitgeserveerd.

Door alle targeting-mogelijkheden die het internet biedt, is het echter niet langer logisch je op deze manier te beperken. Juist deze afkadering kan ervoor zorgen dat de groei sterk wordt beperkt. Het kan namelijk prima zo zijn dat een campagne geen goede resultaten laat zien binnen de totale groep ‘vrouwen van 25 tot 45 jaar’, maar wél onder het segment ‘vrouwen van 25 tot 45 jaar die in Utrecht wonen en gebruik maken van een iPhone’.

Door vooraf te sterk de nadruk te leggen op de afkadering van een doelgroep, zou dat hele segment mogelijk nooit bereikt zijn. Sterker nog: mogelijk kom je er zelfs niet eens achter als adverteerder wat je allemaal misloopt.

Focus op segmenten en intenties

Door de razendsnelle ontwikkeling van automatisering, AI en machine learning kan de focus op segmenten en intenties in 2024 in veel gevallen zelfs (deels) automatisch verlopen. De algoritmes van bedrijven als Google, Meta en Microsoft zijn erop ingericht om constant naar duizenden combinaties te kijken. Op basis van (historische) data leren deze algoritmes iedere dag een beetje meer. Zo kan de targeting steeds automatisch worden verbeterd. En profiteer je bovendien als adverteerder van de ontwikkeling van deze algoritmes.

Niet alleen voor het doelgericht bereiken is deze benadering slim. De focus op segmenten en intenties kun je van begin tot eind doorvoeren, waarbij je verschillende segmenten bijvoorbeeld ook verschillende proposities kunt laten zien.

17. Stop met vaste marketingbudgetten

Als je werkt volgens het principe dat iedere geïnvesteerde marketingeuro (in)direct moet bijdragen aan de financiële bedrijfsdoelstellingen onderaan de streep, is het niet logisch te werken met een vast marketingbudget. Waarom zou je dat doen?

Het zorgt ervoor dat de groei en bijdrage aan het financiële resultaat kan worden beperkt. Met de rem op het aantal euro’s dat je investeert, zet je als bedrijf tegelijkertijd de rem op het aantal euro’s dat aan rendement wordt gerealiseerd. Iets dat niet de bedoeling kan zijn.

Wanneer de relatie tussen online marketinginvesteringen en de daaruit voortvloeiende opbrengsten goed inzichtelijk is, zouden de investeringen in online marketing eigenlijk gewoon een ‘variabele kostenpost’ moeten vormen binnen een begroting en P&L. Zolang de investeringen meetbaar bijdragen aan het realiseren van de uiteindelijke financiële bedrijfsdoelstellingen, zou deze post in principe gewoon ongelimiteerd moeten kunnen blijven groeien.

18. Stuur niet op een vaste CPA, CPS of CPL

Er is één ding dat in sommige gevallen nog slechter is dan het werken zonder KPI’s. Dat is namelijk het sturen op de verkeerde KPI’s. Nog steeds wordt er in vrij veel gevallen gestuurd op KPI’s die niet altijd direct aansluiten bij de gewenste impact voor het hele bedrijf.

Tagets bron: Andrii Yalanskyi / Shutterstock.com

Veel adverteerders werken online met een vaste, vooraf bepaalde CPA, CPS of CPL. Dat is niet logisch, want in dat geval wordt er feitelijk gestuurd op de efficiëntie van individuele (trans)acties. Dit in plaats van op de gewenste bedrijfsresultaten onderaan de streep. Het werken met een vooraf bepaalde, vaste CPA, CPS of CPL kan op die manier zorgen voor een behoorlijke rem op de groei die je kunt realiseren.

KPI’s in lijn met bedrijfsdoelstellingen

De wijze waarop de veilingen van bedrijven als Google en Facebook werken, maken die potentiële impact alleen nog maar groter. Het verschil tussen het bieden van een CPA van 14 of 16 euro kan potentieel resulteren in behoorlijke verschillen in volume. De 16 euro variant zou daarbij zomaar kunnen zorgen voor dermate meer volume, dat de totale, absolute winst onderaan de streep ook sterk groeit. In principe zou de keuze dan snel gemaakt moeten kunnen zijn.

De KPI’s waarop je stuurt zouden altijd direct in lijn moeten liggen met de bedrijfsdoelstellingen. Of dat goed gaat, is een cruciale vraag die iedere marketeer zichzelf zou moeten stellen. De insteek van alle online marketingactiviteiten is immers dat het juist het realiseren van deze doelstellingen op een positieve manier zou moeten beïnvloeden. Marketeers kunnen vervolgens blijvend experimenteren om het juiste optimum steeds weer te vinden.

19. Stuur mensen op resultaat, niet op aanwezigheid

Bedrijven zouden eigenlijk nog moeten stoppen met het sturen op de tijd dat iemand op kantoor arriveert of thuis aan het werk gaat. Door het toenemende thuiswerken is dat gemiddeld genomen gelukkig al wat meer losgelaten, maar nog altijd wordt hier bij veel bedrijven op dagelijkse basis op gestuurd.

Niet nodig, want is dat een KPI die de bedrijfsresultaten beïnvloedt? Is dat hetgeen waar klanten gelukkig van worden? Is dat waarvoor mensen worden betaald? Het is niet bepaald relevant en geeft bovendien het verkeerde signaal. Uiteindelijk zou het niet om de aanwezigheid moeten gaan, maar juist om de output.

Om de focus van mensen binnen een bedrijf op output te krijgen, moet ook op alle fronten binnen een bedrijf duidelijk zijn dat dat primair hetgene is dat uiteindelijk telt. Neem je als bedrijf goede mensen aan, dan begrijpen zij zelf echt wel wat daar qua input voor nodig is. Zonder cultuur van vertrouwen zullen veel zaken in de praktijk niet werken. Vertrouwen is de basis van succes.

Pas op met een te sterke sturing van mensen op subdoelstellingen, zoals het resultaat uit Google Ads als kanaal of het conversiepercentage. Deze losse KPI’s staan eigenlijk altijd in relatie tot het totaal. Alles staat in verband met elkaar, waardoor het nodig is dat iedereen binnen het team zich primair richt op het realiseren van de overkoepelende doelstellingen. Bij een sturing op subdoelstellingen kunnen talloze tegenstrijdigheden ontstaan die vaak niet in het belang zijn van het bedrijf zelf.

20. Cultuur is én blijft het meest bepalend voor langetermijnsucces

Er worden weliswaar steeds meer zaken geautomatiseerd, maar het zijn de mensen die uiteindelijk nog steeds het verschil maken. De cultuur waarbinnen zij dagelijks aan het werk zijn, is voor een groot deel ook doorslaggevend voor het succes dat volgt uit alle plannen, strategieën en acties die bedacht worden. De cultuur is binnen een bedrijf uiteindelijk altijd het meest bepalend voor langetermijnsucces.

De grootste uitdagingen bij veel bedrijven liggen vaak juist op dit vlak. Omdat een cultuur niet kopieerbaar is, kan het bepaalde bedrijven dus ook een uniek, bijzonder soort concurrentiekracht in handen geven.

Snel en flexibel

Snelheid is een wapen. Flexibiliteit is dat ook. Een cultuur waarin veel wordt geëxperimenteerd en waarbij het belang daarvan zowel wordt gezien als erkend is, is essentieel. De tijd dat de directie het tot achter de komma afgekaderde plan voor het komende jaar presenteert, zou toch echt voorbij moeten zijn. Flexibiliteit zou centraal moeten staan. De winnaars van vandaag en morgen hebben namelijk één ding gemeen. Ze zijn snel én flexibel.

Voor directiekamers zou dit prioriteit moeten zijn. Directies zullen zichzelf de vraag moeten stellen hoe flexibel én snel zij als bedrijf zijnde in 2024 eigenlijk zijn, en hoe zij dit kunnen verbeteren. Er moet plaats worden gemaakt voor de ‘TikTok-generatie’. Zij moeten in staat worden gesteld om belangrijke zaken binnen het bedrijf direct te kunnen beïnvloeden.

21. Hoe zou jij je bedrijf aanvallen als concurrent?

Als je morgen een concurrent van je bedrijf op zou starten, op welke manier zou je je eigen bedrijf dan aanvallen? Daarbij wetende wat je allemaal weet?

Het antwoord op die vraag zou wel eens voor een totaal nieuw idee kunnen zorgen, waar je kunt experimenteren. Vervolgens kunnen daar weer nieuwe acties, plannen of strategische keuzes uit voortvloeien. Misschien verandert je complete businessmodel wel, of resulteert het in de oprichting van een heel nieuw bedrijf.

Vroeg of laat zal de concurrentie je immers toch gaan aanvallen. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid anderen zijn die er ook op die manier naar kijken. Wel of niet al in de markt op dit moment. Waarom zou je niet zelf de Uber bouwen die je taxibedrijf aanvalt, in plaats van te wachten totdat iemand anders dat gaat doen?

22. Experimenten als basis van eigenlijk alles

Het woord experimenteren komt vaak voor binnen de verschillende trends, en dat is niet voor niets. Waarom? Omdat de uitkomsten of ontwikkelingen van veel zaken simpelweg niet te voorspellen zijn. Het experimenteren met nieuwe ideeën en ontwikkelingen is niet alleen erg leuk, maar vooral ook bijzonder effectief.

Ideeën en plannen zouden niet alleen vanuit een directie of een specifiek team moeten komen. Juist niet. Door experimenteren te omarmen binnen een cultuur, versterk je in feite ook in één klap de democratisering om écht veel bij te dragen aan een bedrijf.

Als iedereen binnen een bedrijf de mogelijkheid heeft om te experimenteren met nieuwe proposities, prijzen en complete businessmodellen, heeft ook iedereen een relatief laagdrempelige manier in handen om met nieuwe ideeën en acties veel impact te kunnen maken. De data laat dan vanzelf wel zien wat wel of niet werkt.

Type 2 decisions

Jeff Bezos (Oprichter Amazon) staat er al lang om bekend dat hij dit type beslissingen ‘Type 2 decisions’ noemt. Heel veel mensen binnen Amazon zijn dagelijks in staat om dit soort beslissingen te nemen. Type 2 decisions zijn beslissingen die gemakkelijk en snel weer aan te passen zijn, zonder dat er grote consequenties aan hoeven te hangen.

Een experiment dat niet werkt, is immers ook zo weer aangepast. Door die basis laat Amazon haar omvang pas écht voor zich werken. Het kan in een steeds sneller tempo tot nieuwe innovaties en ontwikkelingen komen.

Conclusie: Het enige dat niet verandert, is dat alles blijft veranderen

Waar of op welke manier zij ook actief zijn, de online winnaars van vandaag hebben één ding gemeen. Data is geen toverwoord of afdeling, maar zit in de kern van de cultuur en vormt een basis voor vele beslissingen. Door op een slimme manier gebruik te maken van data zijn zij veel sneller in staat dan anderen om kwalitatief goede beslissingen te nemen en daarop vervolgens ook snel te acteren.

Voor veel adverteerders nemen tegelijkertijd de uitdagingen in rap tempo toe. In een tijd waarin grote partijen steeds maar groter worden, zullen adverteerders een weg moeten vinden om daar op de juiste manier mee om te gaan.

Toch liggen er ook enorm veel kansen. Wanneer iedereen binnen een bedrijf met de juiste mindset werkt aan verbeteringen en groei, kan er iets heel moois ontstaan. Iets wat ongrijpbaar is. Iets wat niet kopieerbaar is. En iets dat niet alleen tot heel veel succes kan leiden, maar vooral ook heel erg leuk is.

Een cultuur waarbij mensen het vertrouwen krijgen is daarbij van groot belang. Mensen willen het vertrouwen krijgen én voelen. En zij verdienen dat ook.