Gespot

BezwaarWOZ app: Gratis bezwaar indienen tegen WOZ waarde

0

Iedere huiseigenaar krijgt aan het begin van het jaar een WOZ beschikking van de gemeente waarin de WOZ waarde wordt toegekend aan het huis. Met de BezwaarWOZ app kun je gratis bezwaar laten maken tegen je WOZ beschikking. Gert-Jan Bark vertelt over de app.

Wat is BezwaarWOZ app?

“Huiseigenaren lopen onnodige fiscale schade op als woningen een te hoge WOZ waarde hebben. BezwaarWOZ is een iPhone app die huiseigenaren helpt met het indienen van bezwaar als de WOZ waarde te hoog is vastgesteld.”

Waarom dit initiatief?

“Nederland telt op dit moment meer dan 7 miljoen huizen. Iedere eigenaar ontvangt aan het begin van het jaar de nieuwe WOZ waarde van zijn of haar gemeente. Alhoewel veel eigenaren zich er vaak niet van bewust zijn, werkt de WOZ waarde door in de belastingen en heffingen die iedereen betaalt. De WOZ waarde is bijvoorbeeld de basis voor de gemeentelijke- en waterschapsheffing, de inkomstenbelasting en sinds 1 januari 2010 is de WOZ waarde zelfs van invloed op de hoogte van de erfbelasting. Wij streven ernaar dat iedere woning in Nederland een juiste WOZ taxatie waarde heeft, zodat niemand te veel betaalt. Om dit mogelijk te maken hebben wij de BezwaarWOZ app ontwikkeld. Onze app is de eerste app die huiseigenaren informeert over de WOZ en de enige waarmee je kosteloos bezwaar kan maken via professionele juristen.”

Hoe werkt BezwaarWOZ app?

“Alle iPhone bezitters kunnen de BezwaarWOZ app gratis downloaden vanuit de App Store. Na het opstarten van de app tonen we relevante informatie over de WOZ en wordt de mogelijkheid geboden om bezwaar te maken. Dat laatste gaat heel makkelijk. De gebruiker geeft hierbij als eerste het adres door waarvoor bezwaar moet worden gemaakt en start hiermee een WOZ dossier. Het dossier bestaat uit een aantal taken waarmee de huiseigenaar verschillende stukken aanlevert. In de eerste taak levert de gebruiker bijvoorbeeld een scan aan van de WOZ beschikking van de gemeenten. De gebruiker pakt de WOZ beschikking uit de envelop en legt die voor zich. Hij selecteert op zijn iPhone de taak ‘aanleveren WOZ beschikking’ en kiest voor de optie ‘Aanleveren via de camera’. De applicatie start hierdoor de camera op en de gebruiker maakt ter plekke een foto van de beschikking. Op deze wijze wordt het dossier door de gebruiker gevuld tot het dossier volledig is.

Onze juristen zullen vervolgens het dossier gaan controleren en accepteren. Zij stellen het bezwaarschrift op en dienen deze, namens de gebruiker, in bij de gemeente. Indien de gemeente het bezwaar honoreert dan zal deze de WOZ waarde verlagen met als gevolg dat de eigenaar minder belasting betaalt. Op dat moment is bij wet geregeld dat de gemeente een honorarium verschuldigd is aan de juristen en daardoor kunnen wij onze dienstverlening geheel kosteloos aanbieden. In tegenstelling tot sommige andere partijen in de markt vragen wij achteraf ook geen commissie van het voordeel dat de huiseigenaar uiteindelijk heeft behaalt.”

Accepteer cookies

Wat zijn de facts?

“We zijn pas een paar dagen live, maar de resultaten zien er goed uit. De app is namelijk geïnstalleerd op een kleine 2000 devices en er zijn ruim 500 dossiers opgestart. De eerste stap om Nederland beter te informeren over de WOZ is dus een feit.”

Wie zijn er betrokken bij BezwaarWOZ app?

“De BezwaarWOZ app is het resultaat van een samenwerkingsverband van WozOpMaat en Nexus Studios. De juristen van WozOpMaat handelen de bezwaren inhoudelijk af en Nexus Studios is verantwoordelijk voor de online marketing en technische aspecten.”