Gespot

Issuekalender: Alle issues en initiatieven op een rij

0

Op zoek naar goed doel om te steunen in het nieuwe jaar? De Issuekalender geeft een jaaroverzicht van alle dagen waarmee mensen en organisaties aandacht willen vragen voor maatschappelijke issues. In gesprek met Mayke van Keep, een van de Issuemakers.

Wat is het?

“De jaarlijkse Issuekalender is een overzicht van alle issuedagen waarmee mensen en organisaties aandacht willen vragen voor maatschappelijke issues. Op de bijbehorende site kun je achtergrondinformatie over deze dagen vinden of zelf een issuedag aandragen die nog niet op de kalender staat. Het gaat hier alleen om maatschappelijke issuedagen, niet om commerciële issuedagen. We nemen deze dagen alleen op als ze elk jaar gehouden worden.”

Waarom dit initiatief?

“In Nederland bestond er nog geen overzicht van dit soort issuedagen, -weken, -maanden en -jaren terwijl er wel vraag naar is. Issuemakers wil met de Issuekalender bereiken dat mensen en organisaties, die zich inzetten voor maatschappelijke issues, aandacht krijgen die ze verdienen en dat organisaties die er op in willen haken weten wanneer deze dagen zijn.”

Hoe werkt het?

“Organisaties en mensen kunnen inhaken op de dagen die op de Issuekalender staan. Door er naar te verwijzen op hun site of door zelf op de desbetreffende dag iets te organiseren. De Issuemakers kunnen daarbij uiteraard helpen.”

 

Wat zijn de facts?

“De hard-copy versie op A3-formaat wordt ieder jaar verspreid onder een brede groep geïnteresseerden: overheid, bedrijven, non-profit organisaties en particulieren. De oplage ligt dit jaar op ruim 2500 exemplaren en elk jaar komen er meer gegadigden bij. Dit jaar wordt de Issuekalender voor de derde keer uitgegeven. Daarnaast besteden we dagelijks via Twitter @issuekalender kort aandacht aan het issue van die dag.”

Wie is betrokken?

“De Issuekalender is een initiatief van de Issuemakers zelf. Wij verzamelen in de loop van het jaar de verschillende issuedagen en controleren de data. Dat is best een crime qua uitzoekwerk. Dit jaar staan er bijvoorbeeld 251 issuedagen op de kalender. We willen uiteindelijk toe naar een systeem dat de organisatoren van deze dagen zelf hun informatie aan ons door gaan geven.”