Gespot

MedDossier: Je eigen medische dossier

0

Met de MedDossier app voor de iPhone heb je je medische dossier met belangrijke informatie (zoals bloedgroep, allergieën, ziektes) altijd bij de hand. Louwra Weisfelt, Hoofd Communicatie van GGZ Friesland, vertelt.

Wat is MedDossier?

“Met de applicatie MedDossier hebben bezitters van de iPhone (en binnenkort ook smartphones met Android en Windows Mobile) altijd een gratis en veilig persoonlijk medisch dossier in hun broek-, jaszak of handtas. Daarnaast geeft de app bij een ongeluk bijvoorbeeld aan of iemand donor is, of er allergieën zijn en wie in geval van nood gebeld moet worden. MedDossier levert een bijdrage aan de patiëntveiligheid wanneer iemand met spoed moet worden behandeld of opgenomen.

Patiënten kunnen hun eigen medische dossier bijhouden. Dit dossier kan, mits goed ingevuld, antwoord geven op belangrijke medische vragen van de specialist. Zo toont de app hoe iemand heet, welke medicijnen hij slikt en waar hij verzekerd is. Verder kan de applicatiegebruiker zijn medische geschiedenis opnemen. Hij kan beschrijven dat hij bijvoorbeeld last heeft van hartritmestoornissen, welke bloedgroep hij heeft of dat hij allergisch is voor een bepaald medicijn of voedsel. Ook kan hij aangeven met welke artsen de afgelopen tijd contact is geweest.”

Waarom dit initiatief?

“In Nederland werkten vier ministers bijna veertien jaar aan de invoering van een Landelijk EPD (elektronisch patientendossier) . Hiermee wilde de overheid bewerkstelligen dat de medische gegevens van de patiënt beter gedeeld konden worden, zodat elke specialist kon beschikken over een volledig dossier. Hiermee kunnen cruciale fouten voorkomen worden. Begin april stemde de Eerste Kamer tegen de wet die de verplichte aansluiting op het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) regelt.

Met deze beslissing gooit de Eerste Kamer ook de voordelen van het EPD overboord. Niet elke zorginstelling beschikt straks over de meest recente medische gegevens en de patiënt kan, net als voorheen, zijn eigen gegevens moeilijk bemachtigen en delen met de arts. De Friese zorgorganisaties willen met MedDossier de patiënt een persoonlijk EPD bieden, waarmee hij zijn eigen medische dossier kan bijhouden. Patiënten bepalen zelf welke gegevens zij met wie delen. MedDossier geeft de regie aan de patiënt. De app is daarmee een goed voorbeeld van patient empowerment. De gebruiker wordt, door het beheren van het eigen medisch dossier, in staat gesteld de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Overigens voeren ziekenhuizen en andere zorginstellingen natuurlijk hun eigen patiëntendossier. MedDossier springt in een gat dat ontstaan is door het sneuvelen van het landelijk EPD. Een mooie aanvulling op de dossiers die binnen zorgorganisaties gebruikt worden.”

Hoe werkt MedDossier?

“Gebruik van de app is simpel. Alle belangrijke persoonsgegevens zoals naam, adres woonplaats, lengte, Burger Service Nummer (BSN) etc kunnen worden ingevuld. Daarnaast kan men medische gegevens zoals bloedgroep, erfelijke aandoeningen, vaccinaties, allergieën etc. invoeren. Van de belangrijkste medische informatie kan de app vervolgens ook een achtergrondafbeelding maken die ingesteld kan worden op het beginscherm van de telefoon. Stel dat deze persoon een ongeluk krijgt of plotseling in het ziekenhuis belandt, dan heeft hij zijn medische gegevens altijd bij zich. De spoedeisende hulp, ambulancedienst, arts of familieleden kunnen deze gegevens raadplegen. Daarnaast kan de gebruiker een eigen mini-EPD bijhouden door alle medische ontwikkelingen in het Medisch Dossier op te slaan.”

Wat zijn de facts?

“De MedDossier app is in een krappe week tijd ruim 1.500 keer gedownload en levert veel postieve en dankbare reacties op. Uiteraard zijn er ook nog een aantal verbeterpunten en daar wordt hard aan gewerkt. Inmiddels is al een eerste update-versie ingediend bij Apple.”

Wie is er betrokken?

“Vier belangrijke zorgorganisaties in Friesland hebben de applicatie MedDossier – in geval van nood gelanceerd. GGZ Friesland benaderde als initiatiefnemer het Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe en Kijlstra ambulancegroep Fryslân om deze applicatie voor de iPhone en de besturingssystemen Android en Windows Mobile te ontwikkelen.”