Gespot

Oorlogsmonumenten in Beeld: Geschiedenis op iPhone

0

Oorlogsmonumenten in Beeld signaleert alle monumenten in de buurt. Iedere plek wordt in een betekenisvolle context geplaatst door middel van getuigenverhalen, beschrijvingen, foto’s en historische beeldfragmenten. Tijdens deze Week van de Geschiedenis, die tot 24 oktober duurt, kunnen geïnteresseerden de applicatie uitproberen aan de hand van een bijzondere route langs Amsterdamse monumenten. In gesprek met Lorine van Loon over deze app.

Wat is het?

“Oorlogsmonumenten in Beeld is een iPhone-applicatie die een bezoek aan ruim tweehonderd oorlogsmonumenten in Nederland verrijkt. Op basis van de GPS-locatie krijgen gebruikers te zien welke monumenten in de buurt liggen. Door deze slimme combinatie van archiefmateriaal en mobiele technologie, krijgen gebruikers meer inzicht in de geschiedenis. De iPhone-applicatie Oorlogsmonumenten in Beeld beleeft zijn publieksdebuut tijdens deze Week van de Geschiedenis.”

Waarom dit initiatief?

“Het innovatieve aan deze app is dat deze gekoppeld is met systemen die al door de erfgoed instellingen gebruikt worden voor het distribueren van gedigitaliseerde erfgoedbronnen. De basis voor deze koppeling, is het open source content management systeem Drupal. Er is bewust gekozen voor open source software om zo hergebruik binnen de gehele erfgoedsector te stimuleren. De applicatie is gratis te downloaden via iTunes.”

 

Hoe werkt het?

“De belangrijkste functie van de app is dat je, op basis van GPS-locatie, nabijgelegen oorlogsmonumenten kunt signaleren. Vervolgens helpt de applicatie je om je via Google Maps naar deze monumenten te navigeren. Aangekomen bij het oorlogsmonument wordt er tekst- en beeldinformatie afkomstig uit diverse bronnen als Beeld en Geluid, het Nationaal Comité 4 en 5 mei, EYE Film Instituut Nederland, het Nationaal Archief en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, gegeven. Gebruikers van de app kunnen daarnaast ook een commentaren achterlaten en die van anderen lezen.”

Wat zijn de facts?

“Vorige week stond de teller op 2462 downloads.”

Wie is betrokken?

“Een groot deel van het archiefmateriaal is gedigitaliseerd in het kader van het project Beelden voor de Toekomst. Binnen dit project zijn vier instellingen; Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, EYE Film Instituut Nederland en Stichting Nederland Kennisland betrokken. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor professionals, onderwijs en publiek. Oorlogsmonumenten in Beeld is daarvan één van de vele voorbeelden.”