Gespot

Payt: Zelf incassotrajecten starten & beheren

0

Incasseren van openstaande facturen is voor ondernemers steeds lastiger. Hoe krijg je betaald en behoud je toch de klantrelatie? Payt helpt ondernemers via het online incassoplatform een incassotraject te starten. Merijn Stapert, oprichter van Payt, vertelt.

Wat is het?

"Payt is een ICT-dienstverlener die klanten helpt hun inningsproces te verbeteren. Via het online incassoplatform kan iedere ondernemer op eenvoudige wijze een incassotraject starten. Payt maakt het mogelijk om op een laagdrempelige en transparante wijze zelf incassotrajecten te starten en te beheren tegen een vaste prijs per traject, ongeacht de hoogte van de vordering. Ondernemers hebben zo zelf de regie over hun incassotrajecten en ontvangen zelf de in rekening gebrachte wettelijke incassokosten."

Waarom dit initiatief?

"25% van de faillissementen wordt veroorzaakt door wanbetaling. Klanten die niet willen betalen of niet (direct) kunnen betalen, vergen een aparte benadering. Deze inschatting mag niet worden bepaald door het verdienmodel van een incassobureau. Hier speelt Payt op in door de schuldeiser inzicht en invloed te geven in het inningsproces. Groot bijkomend voordeel is dat het zogenaamde 'minnelijke traject' via Payt niet onnodig lang wordt gerekt. Daarnaast komen betalingen in plaats van op een derdenrekening van een incassobureau, rechtstreeks op de rekening van de schuldeiser, de ondernemer dus, terecht.

Wanneer een minnelijk traject niet het gewenste resultaat heeft, moet een ondernemer zo snel mogelijk kunnen overwegen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Payt levert een goed en onderbouwd dossier die met een druk op de knop doorgezet kan worden naar de deurwaarder."

Hoe werkt het?

"Een incassotraject starten kan binnen twee minuten. De ondernemer doet een upload van zijn factuur en de NAW gegevens van de schuldenaar. Payt zal automatisch de schuldenaar wijzen op de openstaande vordering. Payt doet dit door gebruik te maken van diverse ondersteunende acties. Zo verstuurt Payt brieven, sms-berichten, mailberichten met een betaalmogelijkheid en zal er telefonisch contact zijn.

De ondernemer houdt altijd inzicht in de status en de vervolgstappen van het incassoproces. Zo kan deze het traject op ieder gewenst moment pauzeren, stopzetten of doorzetten naar een deurwaarder. Pauzeren van een zaak is aan de orde wanneer bijvoorbeeld overeenstemming is over een gemaakte betalingsregeling. Deze betalingsregeling wordt door Payt bewaakt.

Payt helpt de ondernemer om de onbetaalde rekening betaald te krijgen, waarbij de ondernemer zelf de incassokosten incasseert of kan kwijtschelden ten behoeve van de klantrelatie."

Wat zijn de belangrijkste facts?

"Payt heeft een duidelijke mening over incassodienstverlening. Dat heeft geleid tot de uitwerking van een ambitieus plan dat inmiddels vaste vorm heeft gekregen. Bij een intensieve pilot in 2012 bleek ‘de markt’ enthousiast te reageren op die nieuwe online dienstverlening. Payt is 15 april gelanceerd en de grootste online dienstverlener voor incassozaken. Inmiddels maken ruim 1.800 ondernemers gebruik van ons platform."

Wie is er bij betrokken?

"Payt is opgericht door mijzelf, Merijn Stapert en Aziz Al-Harazi, Jelger Gustafsson, Rob Rustenburg en Sander Kamstra."