Gespot

Site gespot: Geefsamen.nl

0

Organiseer online geld voor goede doelen. Top of flop?

Wat doet Geefsamen.nl?
Geefsamen.nl is een website waarop Nederlanders acties kunnen organiseren voor meer dan 1.250 goede doelen. Het concept bestaat uit het starten van een online actie voor een gekozen goede doel al dan niet in ruil voor een tegenprestatie. De website maakt het mogelijk een vriendennetwerk aan te leggen met je eigen particuliere sponsors. Binnen 5 minuten staat je actie op het internet en heb je de link verspreid via het internet binnen je eigen netwerk van familie, vrienden, collega’s en kennissen. De personen binnen je netwerk kunnen dan besluiten je te steunen via een gift dan wel betaling voor je tegenprestatie.

Geefsamen.nl is het eerste geefnetwerk voor goede doelen in Nederland. Meer dan 1.250 goede doelen zijn aangesloten bij Stichting GeefGratis, de initiatiefnemer van geefsamen.nl. Dit concept is een groot succes gebleken in met name Groot-Brittannië waar via justgiving.com (een soortgelijke dienst) vele miljoenen zijn opgehaald voor het goede doel.

Meer en meer informatie over de aangesloten goede doelen komt binnenkort op de site beschikbaar. Deze informatie is al voorhanden in de database maar staat nu nog op andere websites. Op dat moment zal er meer informatie per goed doel dat ondersteund op te vragen zijn. Nu volstaat de website bij het kiezen van een goed doel voor een actie. Actievoerders, oftewel de geefprofielen, kunnen een vriendennetwerk aanleggen en om donatiegelden voor hun favoriete goede doel vragen. Binnenkort zullen ze hun actie op diverse manieren onder de aandacht kunnen brengen waaronder andere profiel websites.”

Waarom Geefsamen.nl?
Geefsamen.nl was een logische vervolgstap in de gratis diensten die Stichting GeefGratis al aanbiedt (donatiemodule, doneerbon, etc.) en waarmee al meer dan 2,6 miljoen euro aan de goede doelen wereld in Nederland is bijgedragen. Veel aangesloten goede doelen gaven daarnaast aan het interessant te vinden tegen zo laag mogelijke kosten een community voor hun goede doel via hun achterban op te willen starten. Ze gaven aan geen idee te hebben hoe dit te doen buiten het aanmelden van de organisatie op al bestaande profiel websites.

GeefGratis biedt nu de aangesloten goede doelen volledig gratis een geefcommunity waarop de achterban of andere geïnteresseerden acties voor het goede doel kunnen opstarten. Een soortgelijk initiatief is in Engeland al een succes en wij hebben besloten dit binnen ons gratis dienstenpakket aan aangesloten goede doelen aan te bieden.”

Hoe werkt Geefsamen.nl
“Iemand die een actie voor zijn favoriete goede doel wil starten kiest op Geefsamen.nl eerst zijn goede doel, geeft aan voor welke actie hij geld vraagt voor het goede doel, registreert zijn NAW gegevens en krijgt daarvoor een persoonlijke profielpagina met daarop zijn actie en zijn gekozen (favoriete) goede doel. Op iedere actie pagina is te zien hoeveel men op wil halen voor het eigen goede doel en hoeveel er al is bijgedragen.

Hieronder een voorbeeld van zo’n actiepagina:

Ontvangen donatiegelden komen niet ten goede van diegene achter een profiel maar worden altijd via stichting GeefGratis doorgestort naar het betreffende goede doel zoals dit al jaren gebeurt voor honderden goede doelen.”

Wat zijn de facts van Geefsamen.nl?
Geefsamen.nl is als test een maand geleden geactiveerd en is nog steeds in beta. Sinds dinsdag 19 februari is de site pas daadwerkelijk actief en geldt dat men zijn of haar actie kan gaan opstarten. Tijdens de testfase is er al behoorlijk genetwerkt en is er door een aantal profielen al de nodige euro’s voor hun actie opgehaald. Dit is natuurlijk nog maar het begin. In 2003 is GeefGratis met een gratis donatiemodule begonnen en die heeft zich ook gestaag ontwikkeld. Op dit moment is het zo dat er meer dan 30.000 euro per maand door Stichting GeefGratis aan aangesloten goede doelen uitgekeerd wordt.”

Wie maakt Geefsamen.nl?
“Achter Geefsamen.nl zit Stichting GeefGratis. Stichting GeefGratis is door particulieren opgericht die teveel diensten en websites op internet zagen verschijnen die allemaal geld vroegen aan goede doelen via terugkerende abonnementskosten. Sinds 2001 bieden wij onze diensten tegen 0,0 abonnementskosten aan en is er nu eens sprake van een echt no cure no pay principe in de goede doelen wereld. Hierin blijven we uniek. Door sponsoring vanuit derden geldt daarnaast dat we nagenoeg over alle jaren alle donaties voor de volle 100% uitbetaald hebben. Zo is er ook op dit moment sponsorgeld beschikbaar waardoor we zeker tot en met april 2008 ook alle donaties voor de volle 100% zullen uitkeren. Wij streven naar zo laag mogelijke kosten voor goede doelen en donateurs bij het online doneren aan goede doelen in Nederland. Voor meer informatie over de achtergrond van Stichting GeefGratis verwijzen wij naar de website.

Frankwatching in gesprek met Jordan van Bergen van Geefsamen.nl.