Gespot

Site gespot: Wij bouwen een wijk

0

Help een nieuwe woonwijk inrichten

Wat doet Wijbouweneenwijk.nl?
“Op Wijbouweneenwijk vraagt de gemeente Smallingerland iedereen, inwoners van Opeinde, inwoners van Smallingerland, studenten, specialisten en ieder ander die dat maar wil, om mee te helpen aan het ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk in het dorp Opeinde. De gemeente heeft (bijna) geen randvoorwaarden verbonden aan het ontwerp en de inrichting van de nieuwe wijk. Er staat dus nog helemaal niets op papier. Er zijn maar twee ‘harde’ randvoorwaarden: het gebied (globaal 17 hectare) én de eis dat het een wijk voor overmorgen moet worden. Met andere woorden: geen standaard stedenbouwkundig plan, maar iets dat op zoveel mogelijk fronten revolutionair of visionair kan worden genoemd.”

Waarom Wijbouweneenwijk.nl?
“De gemeente Smallingerland wilde het ontwerpen en inrichten van een nieuwe woonwijk nu eens anders aanpakken dan normaal. Traditioneel maakt een stedenbouwkundige vanaf de tekentafel een ontwerp, zet het college van B&W daar een stempel op en mogen jij en ik via een inspraakprocedure nog een komma en een punt veranderen. Op www.wijbouweneenwijk.nl kan iedereen vanaf het begin meedenken. Op deze manier wil de gemeente mensen betrekken bij het ontwerpen van de nieuwe wijk. Ook als mensen niet actief deel willen nemen aan de website, kan men online wel volgen hoe de uiteindelijke plannen tot stand komen. Wij hebben in Nederland en in de rest van de wereld geen andere voorbeelden kunnen vinden van een dergelijk initiatief.”

Hoe werkt Wijbouweneenwijk.nl?
Wijbouweneenwijk start met een ideeënbus waar iedereen, zonder zich te hoeven registreren, ideeën kwijt kan. In een later stadium worden de ideeën uit de ideeënbus verder uitgewerkt tot meer concrete plannen. Dit gebeurt in zogenaamde plangroepen. Uiteindelijk vormen de uitgewerkte plannen van de diverse plangroepen de basis voor het stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe woonwijk.

Accepteer cookies

Promotiefilmpje Wijbouweneenwijk.nl

Om de website en de planvorming enige houvast te geven, wordt op Wijbouweneenwijk gewerkt met 10 thema’s, zoals leven in de wijk, inrichting in de wijk, architectuur, duurzaamheid etc. Binnen deze thema’s kunnen de bezoekers ideeën aanleveren. Op de site vinden de bezoekers allerlei leuke artikelen en filmpjes die ter inspiratie dienen.”

Wat zijn de facts van Wijbouweneenwijk.nl?

“Wijbouweneenwijk is op 2 oktober 2008online gegaan. Een dag na lancering, 3 oktober, hadden we 18 geregistreerde leden en is er een aantal ideeën geplaatst. Het is nu nog te kort dag om andere facts weer te geven. Het is de bedoeling om www.wijbouweneenwijk.nl te laten bestaan tot februari 2009. Het plan is helemaal geslaagd als we tegen die tijd enkele uitgewerkte plannen hebben die de basis kunnen vormen voor een stedenbouwkundig ontwerp.”

Wie maakt wijbouweneenwijk.nl?
Wijbouweneenwijk is een initiatief van de gemeente Smallingerland. Bij de realisatie en invulling ervan werken we samen met bureau The Crowds in Amsterdam.”

Frankwatching in gesprek met Evelien Oosterbaan van Wijbouweneenwijk.nl