Gespot

VoorlezenOpAfstand: Online kinderboeken voorlezen

0

Elkaar zien en horen was al mogelijk met behulp van Skype, maar om een kind daarmee te boeien is vaak lastig. Via VoorlezenOpAfstand luistert een kind gemiddeld twintig minuten aandachtig. VoorlezenOpAfstand is een leuke nieuwe ervaring voor (groot)ouder en kind. Frank Korthouwer, directeur van VoorlezenopAfstand, vertelt.

Wat is VoorlezenOpAfstand?

“VoorlezenopAfstand is een dienst die het voor (groot)ouders mogelijk maakt voor te kunnen lezen aan hun (klein)kinderen zonder dat ze daarbij ook werkelijk in de buurt hoeven te zijn. Een (groot)ouder neemt een boekenplank af en vult deze met een aantal kinderboeken. Vervolgens kunnen deze online voorgelezen worden. De (groot)ouder en het (klein)kind zien elkaar daarbij online in beeld en kunnen samen door het voorleesboek bladeren. De dienst bevat kinderboeken van de bekende uitgevers zoals Querido, Zwijsen, Leopold en Ploegsma.”

Waarom dit initiatief?

“Voorlezen bevordert de taalontwikkeling en vergroot de wereld van een kind. Het is een gezellige bezigheid, maar ook een bezigheid die veel ouders moeten missen. Voor bijvoorbeeld gescheiden ouders, uitgezonden militairen of geëmigreerde grootouders is het niet altijd mogelijk om hun kind een verhaaltje voor te lezen voor het slapen gaan. De techniek van VoorlezenOpAfstand maakt een eind aan dit gemis. Volwassenen kunnen met behulp van onze dienst samen met hun kind of kleinkind een boek uitzoeken, er doorheen bladeren, de afbeeldingen bekijken en lezen. Wanneer er aan beide zijden een webcam gebruikt wordt kunnen kind en voorlezer elkaar naast horen ook zien. Een vader die in Dubai verblijft, kan zijn zoontje daardoor voortaan gewoon voorlezen.”

Hoe werkt VoorlezenOpAfstand?

“VoorlezenOpAfstand is ontwikkeld voor gebruik door kinderen, ouders en grootouders. Ga naar de website, koop een boekenplank en zet daar kinderboeken op. Boeken kunnen geruild en verlengd worden. Met 1 druk op de knop kan een voorleeskind uitgenodigd worden. Wanneer deze de uitnodiging accepteert, kan het voorlezen beginnen. Bevorderlijk voor de band tussen (groot)ouder en voorleeskind en daarnaast een leerzame, leuke ervaring.”

 

Wat zijn de facts?

“VoorlezenOpAfstand is op 18 januari 2012 gelanceerd in Nederland en gaat op 12 maart 2012 ook live in België. Op 18 januari zijn er meer dan 8000 schoolkinderen voorgelezen door Flip van Duijn en Rindert Kromhout. Een boekenplank is al te koop voor € 3,99”

Wie is er betrokken bij VoorlezenOpAfstand?

VoorlezenOpAfstand is een initiatief waarbij drie partijen zijn betrokken. Ronald van Tiel en ik, Frank Korthouwer, van Idiligo. Daarnaast hebben uitgever WPG en een investeerder een belangrijke rol gespeeld.”