Boek Effectieve zakenbrieven

Effectieve zakenbrieven

M. Palm-Hoebé
Noordhoff Uitgevers
2017
Nederlandstalig
€ 36.95
0
0
0
0

Informatie komt via meer en meer communicatiekanalen en steeds sneller bij ons binnen. Dat heeft grote invloed op onze manier van communiceren. We kunnen overal over mee communiceren en ons overal mee bemoeien. Voor bedrijven, organisaties en instellingen wordt goed communiceren met de buitenwereld daardoor steeds lastiger en gecompliceerder. Als er nieuws naar buiten komt, kunnen we met één tweet of bericht op Facebook onmiddellijk reageren en de hele wereld leest mee.

Die uitingen zijn soms positief, maar vaker negatief. Dat kan slecht zijn voor het imago van bedrijven, organisaties en instellingen en zij worden dan ook min of meer gedwongen een reactie te geven. Zo kunnen ze opheldering geven of openheid van zaken, ze kunnen onjuiste informatie rechtzetten, maar ook excuses aanbieden. In ‘Effectieve zakenbrieven’ komen de belangrijkste aspecten van een goede zakelijke correspondentie, zowel online als offline, bondig en toegankelijk aan bod.

Effectieve zakenbrieven bestaat uit twee delen die naar behoefte ingezet kunnen worden.
Deel I bevat een beknopte theoretische uitleg over het schrijven van effectieve zakenbrieven, aan de hand van concrete aandachtspunten. In Deel II kunnen studenten met een grote hoeveelheid oefenopdrachten en casussen de theorie direct in de praktijk brengen. Daarbij komen verschillende schrijfdoelen aan de orde: informeren, goodwill kweken, het aanbieden van diensten, medewerking vragen, klachten melden en behandelen, en slecht nieuws brengen. Effectieve zakenbrieven is gericht op de propedeuse- en de hoofdfase van het hoger economisch onderwijs. Het boek is ook beschikbaar als e-book.

Wat is nieuw in de zesde editie van Effectieve zakenbrieven?
In de zesde editie is de theorie in het eerste deel van het boek grondig herzien. De kern van dit boek – hoe schrijf je een effectieve zakenbrief? – komt nu nog beter uit de verf. Daarnaast zijn er meer dan twintig nieuwe herschrijfopdrachten en (voorbeeld)cases opgenomen. Tot slot zijn op de website brieven en opdrachten te vinden.

Op de ondersteunende website vinden studenten voorbeeldbrieven en opdrachten.Alle boeken