Gespot

Ziekenhuisplanner: Plan samen een ziekenbezoek

0

Met de Ziekenhuisplanner kun je samen met familie, vrienden en kennissen ziekenhuisbezoeken inplannen via een gemeenschappelijke, online, agenda. Hans van der Houven en Mandy de Cocq van Delwijnen vertellen over de planner.

Wat is Ziekenhuisplanner?

“Ziekenhuisplanner is een website waarop mensen eenvoudig hun bezoeken aan iemand die in het ziekenhuis ligt kunnen coördineren. Er is een gemeenschappelijke agenda waarop, door het gebruik van verschillende kleuren, direct te zien is wie wanneer op bezoek gaat. Natuurlijk kun je dat ook telefonisch doen of per e-mail, maar als er op een zeker tijdstip iemand verhinderd is dan vergt dat een heel circus aan na bellen om afspraken te verzetten. Anders is er wel het risico dat er het ene bezoekuur heel veel mensen zijn en het andere bezoekuur niemand. Door het gebruik van ziekenhuisplanner wordt dat als vanzelf gekanaliseerd. Daarnaast is er een dagboekfunctie waarmee de belanghebbenden uit de groep op de hoogte gehouden kunnen worden en reacties kunnen plaatsen. Naast alle ziekenhuizen zijn ook heel veel verpleeg- en verzorgingstehuizen opgenomen in de database. De verbinding is versleuteld en dus beveiligd zodat de privacy gewaarborgd is.”

Waarom dit initiatief?

“Het initiatief is uniek. Op de Nederlandse markt is nog een andere aanbieder actief maar dat is een betaalde website en bovendien ook gekoppeld aan slechts een ziekenhuis. Aanleiding voor het initiatief is, zoals vaker, dat de initiatiefnemer zelf tegen het probleem opliep van de ziekenhuisbezoek planningen en het op de hoogte houden van de familie. Hij realiseerde zich dat dit beter en gemakkelijker kon. Gezien de vele positieve reacties lijkt dat ook inderdaad zo te zijn. Voor ziekenhuizen is er het voordeel dat op de agenda ook bezoektijden en kamernummer en dergelijke zijn opgenomen, wat vragen bij de balie kan voorkomen. Daarnaast is er voor het ziekenhuis het voordeel dat er niet teveel bezoekers bij een bed zitten.”

Hoe werkt Ziekenhuisplanner?

“Omdat ook veel wat (maar niet alleen) oudere mensen van de site gebruik zullen gaan maken is het gebruik uitermate simpel opgezet. Degene die de bezoeken wil regelen, neemt het initiatief door met zijn e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord een account aan te maken. Hierna volgen de stappen vanzelf. De gegevens van de patiënt moeten ingevuld worden (ziekenhuis, naam, kamernummer en bezoektijden). Vervolgens komt de stap waarbij de familieleden en kennissen via een automatisch gegenereerde mail worden uitgenodigd de agenda en het dagboek te delen. Wij hebben ervoor gekozen – uit privacyoverwegingen – dat de uitgenodigde mensen de uitnodiging moeten bevestigen en toegang hebben tot (uitsluitend) de patiënt waarvoor zij zijn uitgenodigd. Ook zij loggen in met een door henzelf gekozen wachtwoord.

Hierna kan iedereen de agenda invullen en berichten plaatsen of commentaar op de berichten geven. Iedereen kan zijn eigen berichten ook verwijderen als hij dat later nodig vindt. Als er drie maanden geen gebruik wordt gemaakt van het account wordt het account, na een waarschuwingsmail, automatisch gewist. De agenda kan ook worden geprint zodat patiënten, als zij geen internet verbinding in het ziekenhuis hebben, ook kunnen zien wie er wanneer op bezoek komt.”

 

Wat zijn de facts?

“De Ziekenhuisplanner is begin oktober gelanceerd. Na een week waren er circa 15 patiënten geregistreerd. Nu, circa drie weken later, zijn dat ongeveer 50 patiënten met elk hun eigen bezoekers. Na introductie bleek behoefte aan een printfunctie van de agenda (om aan de patiënt te kunnen overhandigen), en is de vraag gekomen om ook Belgische ziekenhuizen te kunnen opnemen omdat in de grensstreek nogal eens naar een Belgisch ziekenhuis wordt verwezen. De beide faciliteiten zijn achteraf ingebouwd.

Het business model; allereerst moet worden gezegd dat het niet de opzet is geweest iets in de markt te zetten om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te verdienen. Het is echter wel de bedoeling dat op termijn, via advertentieopbrengsten, in elk geval de kosten kunnen worden gedekt. Omdat verwacht wordt dat een deel van de gebruikers wat ouder zal zijn, is het ook niet de bedoeling dat de website vol komt met allerhande schreeuwende reclames. Op een plaats (naast de agenda) is ruimte ingeruimd om twee of drie advertenties te plaatsen. Omdat de advertenties per ziekenhuis verkocht kunnen worden kunnen de tarieven laag gehouden worden. Immers, als alle ruimte vol verkocht is zal de totale opbrengst toch voldoende kunnen zijn om de kosten te dekken. Uitdaging in deze opzet is om op een niet te dure manier de zeer vele advertenties te verkopen. Het jaar 2011 en wellicht ook begin 2012 zal worden benut om voldoende ruchtbaarheid te genereren. De opbrengst kant zal in 2012 aangepakt moeten worden. Uitgangspunt is en blijft dat het gebruik van de planner zelf gratis blijft.”

Wie is er betrokken bij Ziekenhuisplanner?

“Initiatiefnemer is Hans van der Houven. Daarnaast zijn de volgende bedrijven en personen betrokken bij de planner: Webdesign Tilburg BV (Kevin van der Laak). Partner in Marketing (Mandy de Cocq van Delwijnen) en vdS visuele creaties (Johan van der Schoof).”